Haber Detayı
01 Kasım 2019 - Cuma 19:17
 
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER’DEN MİRYOKEFALON’A DESTEK AÇIKLAMASI
Haber Akdeniz'in 16 Eylülden beri yürüttüğü "Miryokefalon Savaşı’nın Kazanıldığı Yerin Tescili Kampanyası"na bir destekte ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’den geldi.
- Haberi
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER’DEN MİRYOKEFALON’A DESTEK AÇIKLAMASI

Haber Akdeniz'in 16 Eylülden beri yürüttüğü "Miryokefalon Savaşı’nın Kazanıldığı Yerin Tescili Kampanyası"na bir destekte ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’den geldi. Diler, söz konusu kampanyanın başarıyla sonuçlanması halinde Isparta’nın önemli bir ziyaret merkezi haline geleceğini söyledi.

 

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler’in Miryokefalon Zaferi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

 

MİRYOKEFALON (MRYİOKEPHALON)

 

Anadolu’nun Türkler tarafından fethi ve tamamen yurt edinilmesi açısından büyük önem taşıyan savaşların başında Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı gelmektedir. 17 Eylül 1176 yılında Selçuklu Sultanı Sultan Mesut’un oğlu II. İzzettin Kılıçarslan’ın Bizans İmparatoru II. Manuel’in ordusunu perişan ettiği zaferin üzerinden 843 yıl geçti. Bu zaferle Haçlı seferlerinin doğurduğu olumsuz sonuçları da ortadan kaldıran Sultan Kılıcarslan, başta halife olmak üzere komşu hükümdarlara zafer nameler göndermiş, onun zaferi İslâm ülkelerinde bayram sevinciyle kutlanmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi açısından büyük öneme sahip olan bu savaş Türk Tarihinde siyasi ve askeri anlamda kazanılan birçok zafere de temel teşkil etmektedir.

 

Ancak Batı Anadolu’nun kapısını açması açısından önemli bir dönüm noktası olan bu savaşın yapıldığı yer konusunda farklı zamanlarda araştırmacılar tarafından çelişkili iddialar ortaya atılmış, hâlen daha yeni iddialar da gündeme getirilmektedir. Bunun sebebi konuyla ilgili Türk-İslam kaynaklarında açıklayıcı bir bilgi yer almamasıdır. Savaşın cereyan ettiği bölge hakkındaki bazı bilgilere Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un İngiliz Kralına yazdığı savaşın anlatıldığı mektupta ve savaşa bizzat katılan Niketas Khoniates’in kaleme aldığı Historia adlı eserde yer verilmektedir. Ancak bu konu 19. Yüzyıldan itibaren Batılı araştırmacıları Anadolu’ya gelip keşif gezileri yapmaya teşvik etmiştir.

 

Savaşın geçtiği yerle ilgili yerinde çalışma yaptığı bilinen ilk kişi William Ramsay’dir. 1883 yılında bölgedeki yaptığı incelemelere dayanarak Bizans kaynaklarında geçen Khoma ve Sublaion’un Osmanlı döneminde Homa (Gümüşsu) olarak adlandırılan yerin aynı yer ve Çivril’in Gümüşsu köyünün 1 km. güneyinde bulunan Düzbel’in Tzipritze geçidi olduğunu varsayarak savaş yerinin burası olması gerektiğini belirtmiştir. Ramsay daha sonrasında Tomaschek’in Haçlı kaynaklarını delil göstererek “Barbarossa’nın sefer rotasına göre savaş yerinin Hoyran Gölü’nün kuzeyinden geçen güzergâha yakın olması gerekir.” telkiniyle Barbarossa’nın geçtiği yolu takip eder. Hoyran Gölü’nün kuzeyinden geçerek Kundanlı vadisinde incelemeler yapar ve buranın fiziksel özelliklerinin savaş yerine uygun düştüğünü belirtir. Böylece Denizli ve Isparta tezlerinin temeli atılmış olur. 1927, 1929, 1930 yıllarında Alexander Vasilyev'in kaynaklar çemberini genişletmesi (Latin, Süryani ve Ermeni) savaşın yeriyle ilgili çalışmalara yeni yerlerin (özellikle de Beyşehir Gölü’nün kuzeydoğu ve doğusunda kalan yerler) eklenmesi neticesini doğurur.

 

Yukarıdaki kısa izahattan da anlaşılacağı üzere önerilen yerler, üç il sınırları içerisinde kalan üç göle yakın yerlerde toplanmıştır. Bu yerler;

1. Işıklı Gölünün kuzey ve doğusunda kalan geçit ve vadilerdir. Bunlardan ikisi önem kazanan yerler olmuştur. Biri Düzbel diğeri ise Küfi Çayı vadisidir.

2. Eğirdir-Hoyran Gölünün kuzey ve doğusunda kalan geçit ve vadiler. Karamık Beli, Kundanlı Vadisi, Gelendost Kemer Boğazı ve Pupa boğazıdır.

3. Beyşehir Gölünün kuzeyinde bulunan Fele boğazı ve doğusunda kalan Bağırsak deresi vadisidir.

Bütün savaş yerinin tespit çalışmaları da öncelikle kaynaklarda verilen güzergâh bilgileri ve yer adlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır (Bkz. Ek 1). Bu güzergâh ve yer adlarına göre farklı değerlendirmeler bulunmakla beraber esas olarak Denizli tezini savunanlar Ek 1 de verilen 1 ve 2. maddede, Isparta tezini savunanlar 3. maddede, Konya tezini savunanlar 4 ve beşinci maddede verilen yer adları ve güzergâh bilgilerine dayandırmaktadırlar.

 

Görüldüğü üzere savaş yeri olarak önerilen yerler 4 il toprakları (Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya) içerisinden geçen güzergâhlar üzerindedir. Üstelik bu yerler arasındaki en uzak mesafe yaklaşık kuş uçumu 200 km’yi bulmaktadır. Ayrıca önerilen bölgeler arasında da kendi içinde bir birliktelik olmadığı gibi görüşlerde de zaman içerisinde değişiklikler olduğu gözükmektedir.

 

Savaş yeri olarak yukarıda isimleri zikredilmeyen yerlerle birlikte 15 civarında yer bulunmaktadır. Savaş yeri olarak önerilen yerlerden yalnızca biri doğru olduğuna göre; sadece tarihi kaynaklar değerlendirilerek yapılan çalışmaların bir sonuç vermesi, tezi savunanlar açısından sonuç verse bile çıkarılan sonucun uzmanlar ve ilim çevreleri tarafından kabul görmesi ve bir fikir birliği sağlanması zor görülmektedir. Bu durumda diğer bilim dallarının da içine dâhil olduğu kolektif çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların da başta üniversiteler olmak üzere Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Yerel Yönetimler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi gereğidir.

 

Özelde Isparta’mıza gelince 2014 yılında Isparta Valiliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokefalon Savaşı” adıyla bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyumda savaş yeri olarak Isparta ili sınırları içerisinde üç yer üzerinde bildiri sunulmuştur. Bunlar Gelendost Kemer boğazı, Kumdanlı Kemikli çukuru ve Uluborlu Pupa boğazıdır. Bu yerlerden Kemer boğazı ile ilgili sonrasında Türk Tarih Kurumunun da destek verdiği önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde ilim ve akademik çevreleri heyecana sevk edecek bulgular maalesef henüz bulunamamıştır. Nitekim bu yıl Isparta’da 14 Eylül Cumartesi günü Kültür sinemasında yapılan panelde TTK başkanı Sn. Prof. Dr. Refik Turan savaşın geçtiği yer olarak savunulan yerle ilgili henüz son noktanın konulmadığını bunun ancak savaşın kesin delili olabilecek materyallerin (tarihlendirilebilen yoğun hayvan ve insan kemiği vb) bulunmasına bağlı olduğunu belirtmiştir.

 

Bizans İmparatoru ve Selçuklu hükümdarının paylaşamayacağı kadar kıymetli bir kara parçası olan Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bugün de bu kıymetini sürdürmektedir. Çeşitli sebeplerle Anadolu’nun birçok yeri turist akınına uğrarken Miryokefalon Savaşı’nın yeri konusu açıklığa kavuştuğu takdirde;

 

*Isparta önemli bir ziyaret merkezi haline gelecektir. Yalvaç bölgesinin de Hıristiyanlar açısından önem arz etmesi bölgede bir ziyaret bütünlüğü oluşturarak bölgenin popülaritesini artıracaktır.

*Savaşın geçtiği güzergah İpek Yolu üzerinde bulunması hasebiyle ticari bir sirkülasyon hakimken; bölgenin tescilinin yapılmasıyla bu ticari hareketlilik yeniden canlanacaktır.

* Bölgenin canlanması eğitimimize de yarar sağlayarak Uluslararası arenada adı yeni yeni duyulan, yabancı uyruklu öğrencilere kucak açıp kaliteli bir eğitim sağlayan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin tanıtımına katkıda bulunacaktır.

*Bölgenin coğrafi güzelliği de tarihi gerçekliğe eşlik ederek bölgeye yerli ve yabancı birçok turistin ziyaretini sağlayarak bölgeyi önemli bir turizm merkezi haline getirecektir.

 

Bize düşen, ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bize bırakmış olduğu vatanımıza, bayrağımıza ve tüm emanetlere sahip çıkmaktır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kutlamalarla coşku artırılarak gelecek nesillere de bu bilincin aktarılması gerekmektedir. Bu kutsal toprakların sonsuza kadar aziz Türk milletimizin olması, bayrağımız dalgalanıp ezanımızın okunmaya devam etmesi için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket edeceğiz.

 

Ek 1.

Kaynaklarda Geçen Güzergâh ve Yer Bilgileri:

1.Kinnemos’un anlatımıyla “Manuel 1176 yılı ilkbaharında Anadolu'ya geçmiş ve orduyu Rhyndakos'da (Karacabey) toplamıştır. Yaz aylarında aralarında savaş araçlarının ve aletlerinin de bulunduğu öküzler tarafından çekilen 3000 arabalık ordusu ile Laodiceia (Denizli) ve Meandros (Menderes) nehri çevresindeki bölgelere sefer yapmıştır”.

2. Honiates’in anlatımıyla “1176’da, Manuel başkentten hareketle Phrygia ve Laodikeia (Denizli) içinden geçip eski Kolossai şimdiki (XII. yüzyıl) adı Khonai (Honaz) olan yerden geçip Lampis (Dazkırı) üzerinden Kelainai'ya (Dinar) yürümüştür. Marsyas suyunun karıştığı Meander'in (Menderes) kaynakları buradadır. Bundan sonra İmparator Khoma ve Myriokephalon'a gelmiştir. Burası eski ve terkedilmiş bir kaledir. Myriokephalon'dan hareket ettikten sonra Sultanın işgal ettiği Tzibritze geçidine girmiştir”. “Savaş bitip anlaşma imzalandıktan sonra İmparator başka bir yoldan dönme isteğinde olmasına rağmen, kılavuzlar onu geldiği yoldan geri götürmüşlerdir. Dönüş yolunda imparator bizzat Sublaion kalesini yıktırmıştır. Bizanslılar Khonai’ye vardıklarında artık düşmanla karşılaşmayacaklarından emin oldukları için sevindiler. İmparator buradan Philadelphia’ya giderek burada dinlendi” 3.Ansbert’in aktarımı, Tageno, Magnus ve Gottfried’in anlatımıyla “Alman kralı Frederick Barbarossa III. Haçlı Seferi esnasında (1190 yılı) Philedelphia (Alaşehir), Tripolis (Yenicekent), Hierapolis (Pamukkale), Laodiceia (Denizli), Bitter Lake (Acı Göl), Meander’in (Menderes) kaynağına gelir. Buradan Sozopolis (Uluborlu)yolu istikametinde hareket eder. 3 günlük yürüyüşten sonra, Manuel'in ağır yenilgiye uğradığı tehlikeli geçidin (Tzipritze) hemen öncesinde bu yolu terk edip sola saparak dağlık ve zor geçilir yerlerden geçip 4 günlük yürüyüşten sonra Philomelium'a (Akşehir) varır”

4.Kinnemosun anlatımıyla “1146 yılında Konya’yı kuşatan Manuel, dönüşünde İkonia (Konya)’dan hareketle Tziprelitzemani (Tehlikeli geçit), Pasgusa Gölü, Maendros'un (Menderes) kaynağından geçerek Byzantion'a (İstanbul) döner”.

5.Süryani Michael’in anlatımıyla “İmparator Manuel Türk yurdunun ortalarına doğru, 5 günlük yürüme mesafesi ilerledi. Sultan ise yalçın dağlarda bir o yandan bir bu yana yer değiştirdi. Bizanslılar Iconium’un (Konya) yakınlarına ulaştı, öyle ki, bu şehre bir günlük yürüme mesafesinde, sultanın bulunduğu yere ise 3 saatlik bir mesafedeydiler”.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ISUBÜ, REKTÖRÜ, DİLER’DEN, MİRYOKEFALON’A, DESTEK, AÇIKLAMASI,
Yorumlar
Diğer Haberler
YIRTIK PANTOLON MODASI...
YIRTIK PANTOLON MODASI...
BAŞKAN BÖCEK’TEN OTOGAR ESNAFINA KİRA MÜJDESİ
BAŞKAN BÖCEK’TEN OTOGAR ESNAFINA KİRA MÜJDESİ
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ!
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ!
HER ŞEY "SİL BAŞTAN"  ELE  ALINMALI...
HER ŞEY "SİL BAŞTAN" ELE ALINMALI...
Göbeklitepe’nin sorumlusu Göbeklitepe’yi anlatacak
Göbeklitepe’nin sorumlusu Göbeklitepe’yi anlatacak
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki
TEŞEKKÜR VE TAZİYE
TEŞEKKÜR VE TAZİYE
 LİDER NASIL OMALI?
LİDER NASIL OMALI?
SEVGİ ÜZERİNE!
SEVGİ ÜZERİNE!
Yazar Ömür Çelikdönmez Bayram Mesajı Yayınladı
Yazar Ömür Çelikdönmez Bayram Mesajı Yayınladı
Şanlıurfa Platformu canlı yayınlara başlıyor
Şanlıurfa Platformu canlı yayınlara başlıyor
ŞANLIURFA PLATFORMU
ŞANLIURFA PLATFORMU'NDAN KADİR GECESİ MESAJI
DOĞRUYLA YANLIŞIN MÜCADELESİ...
DOĞRUYLA YANLIŞIN MÜCADELESİ...
"Trump
"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı
EFTEN PÜFTEN ŞEYLERLE Mİ UĞRAŞIYORUM?
EFTEN PÜFTEN ŞEYLERLE Mİ UĞRAŞIYORUM?
ÇİFT KARAKTERLİ OLMAK!
ÇİFT KARAKTERLİ OLMAK!
Bir millet ki yarısı hain!
Bir millet ki yarısı hain!
BAŞARININ SIRRI!
BAŞARININ SIRRI!
"Kirgizistan
"Kirgizistan'da Zafer Bayramı" Ankara Büyükelçiliği'nin Mesajı
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN...
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN...
ELEŞTİRİ AYRI ŞEYDİR, HAKARET AYRI ŞEYDİR!
ELEŞTİRİ AYRI ŞEYDİR, HAKARET AYRI ŞEYDİR!
GÜNÜMÜZÜN HASTALIKLARI...
GÜNÜMÜZÜN HASTALIKLARI...
ANKARA BAROSU HUZURUMUZU KAÇIRDI
ANKARA BAROSU HUZURUMUZU KAÇIRDI
Kepez’e 4. Kreş
Kepez’e 4. Kreş
İNSAN İNSANA MUHTAÇTIR
İNSAN İNSANA MUHTAÇTIR
KOVİD 19 VİRÜSÜ DÜNYANIN ÜZERİNE AZRAİL GİBİ ÇÖKTÜ!
KOVİD 19 VİRÜSÜ DÜNYANIN ÜZERİNE AZRAİL GİBİ ÇÖKTÜ!
Hukukçular Birliği’nden Ankara Barosu’na kınama
Hukukçular Birliği’nden Ankara Barosu’na kınama
SİNE-İ MİLLETTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE (TBMM 100. YILI)
SİNE-İ MİLLETTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE (TBMM 100. YILI)
EBELİK İKİ CANA HİZMET MESLEĞİDİR.
EBELİK İKİ CANA HİZMET MESLEĞİDİR.
Isparta’da bu kez kolay kurtuldu
Isparta’da bu kez kolay kurtuldu
Eyyüp AYDIN: SU UYUR FIRSATÇILAR UYUMAZ!
Eyyüp AYDIN: SU UYUR FIRSATÇILAR UYUMAZ!
Kamuoyunun Dikkatine;
Kamuoyunun Dikkatine;
KURTULUŞ AKIL VE BİLİMDEDİR!
KURTULUŞ AKIL VE BİLİMDEDİR!
BEN POLİSİM
BEN POLİSİM
BAŞDEĞİRMEN’İ AYRIMCILIK YAPMAKLA SUÇLADI
BAŞDEĞİRMEN’İ AYRIMCILIK YAPMAKLA SUÇLADI
ISPARTA’NIN İMAJI KORONADAN KÖTÜ ETKİLENDİ
ISPARTA’NIN İMAJI KORONADAN KÖTÜ ETKİLENDİ
BELEDİYE SINIFTA KALDI
BELEDİYE SINIFTA KALDI
OLMAK MI ZOR, YAPMAK MI?
OLMAK MI ZOR, YAPMAK MI?
ISPARTA KOVID-19’A NAKAVT OLDU
ISPARTA KOVID-19’A NAKAVT OLDU
HIRS NEFRETTEN DAHA TEHLİKELİDİR!
HIRS NEFRETTEN DAHA TEHLİKELİDİR!
Böyle giderse İtalya gibi oluruz
Böyle giderse İtalya gibi oluruz
İNSANLAR VE İNSANLIK!
İNSANLAR VE İNSANLIK!
Burdur
Burdur'da tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait yapı parçaları buldu
DİKKAT !! KORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI SARDI.
DİKKAT !! KORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI SARDI.
Size bir soru : “Tarihte uygarlığın ilk işareti nedir? “
Size bir soru : “Tarihte uygarlığın ilk işareti nedir? “
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
BÜYÜKŞEHİR, KENTTE ZEMİN TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI YAPTI
BÜYÜKŞEHİR, KENTTE ZEMİN TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI YAPTI
İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
Tüketiciler sağlıklı yaşam için
Tüketiciler sağlıklı yaşam için 'organik ve katkısız ürün' arıyor
CORONA GÜNLERİNDE “HOLLYWOOD’DAN MUT’A” UZANAN BİR IŞIK…
CORONA GÜNLERİNDE “HOLLYWOOD’DAN MUT’A” UZANAN BİR IŞIK…
Gazetecilerin sağlıkları güvence altına alınmalı
Gazetecilerin sağlıkları güvence altına alınmalı
ALKIŞLIYORUZ…
ALKIŞLIYORUZ…
Espiye Kaymakamı kurtarılamadı
Espiye Kaymakamı kurtarılamadı
ITALYAN BIR   DOKTOR ANLATIYOR.....
ITALYAN BIR DOKTOR ANLATIYOR.....
80 öğrenciye burs
80 öğrenciye burs
MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ OLAN  ” SALON”  BOŞTA ve BAKIM BEKLİYOR...
MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ OLAN ” SALON” BOŞTA ve BAKIM BEKLİYOR...
Şanlıurfalılar Ankara’da ağaç dikecek
Şanlıurfalılar Ankara’da ağaç dikecek
Isparta’da Mevlid-i Nebi Gençlik Yarışması yapıldı
Isparta’da Mevlid-i Nebi Gençlik Yarışması yapıldı
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ!
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ!
Türk halkının kalbi İdlib
Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber
TİNGADER’den BLT Türk Tv’ye ziyaret
TİNGADER’den BLT Türk Tv’ye ziyaret
TİNGADER’DEN MEDYA ÖDÜLÜ
TİNGADER’DEN MEDYA ÖDÜLÜ
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
Lotus’un koçluk eğitimi başladı
Lotus’un koçluk eğitimi başladı
GAZELHANLAR GECESİ
GAZELHANLAR GECESİ
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
Şefkat Derneği’nden İdlib’e yardım
Şefkat Derneği’nden İdlib’e yardım
Büyükşehir’den Yine “Umut” Dolu Bir Kurtarma Hikayesi
Büyükşehir’den Yine “Umut” Dolu Bir Kurtarma Hikayesi
Anafartalar (Güllük) Caddesi Asfalt Yenileme Çalışmaları tamamlandı
Anafartalar (Güllük) Caddesi Asfalt Yenileme Çalışmaları tamamlandı
URSİAD Bahçivan’la devam ediyor
URSİAD Bahçivan’la devam ediyor
TİNGADER’DEN VALİ ERİN’E ZİYARET
TİNGADER’DEN VALİ ERİN’E ZİYARET
ŞİDDET VE SEVGİSİZLİK!
ŞİDDET VE SEVGİSİZLİK!
Sevgililer günü 14 Şubat Cuma burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
Sevgililer günü 14 Şubat Cuma burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
Tütüncü, Antalya’nın 23 yıllık hayalini gerçekleştirdi
Tütüncü, Antalya’nın 23 yıllık hayalini gerçekleştirdi
"Devlet Nasıl Biter ve Çökertilir?"
"Devlet Nasıl Biter ve Çökertilir?"
İNSANCA VE HAKÇA YAŞAMAK!
İNSANCA VE HAKÇA YAŞAMAK!
MARMARA BÖLGESİNE  ALTERNATİF: “ÇUKUROVA”…
MARMARA BÖLGESİNE ALTERNATİF: “ÇUKUROVA”…
Esendemir’le yola devam
Esendemir’le yola devam
Geleneksel tirit gününün 6.’sı büyük coşkuyla düzenlendi
Geleneksel tirit gününün 6.’sı büyük coşkuyla düzenlendi
Haber Yazılımı