Haber Detayı
01 Kasım 2019 - Cuma 19:17 Bu haber 506 kez okundu
 
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER’DEN MİRYOKEFALON’A DESTEK AÇIKLAMASI
Haber Akdeniz'in 16 Eylülden beri yürüttüğü "Miryokefalon Savaşı’nın Kazanıldığı Yerin Tescili Kampanyası"na bir destekte ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’den geldi.
- Haberi
ISUBÜ REKTÖRÜ DİLER’DEN MİRYOKEFALON’A DESTEK AÇIKLAMASI

Haber Akdeniz'in 16 Eylülden beri yürüttüğü "Miryokefalon Savaşı’nın Kazanıldığı Yerin Tescili Kampanyası"na bir destekte ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’den geldi. Diler, söz konusu kampanyanın başarıyla sonuçlanması halinde Isparta’nın önemli bir ziyaret merkezi haline geleceğini söyledi.

 

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler’in Miryokefalon Zaferi ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

 

MİRYOKEFALON (MRYİOKEPHALON)

 

Anadolu’nun Türkler tarafından fethi ve tamamen yurt edinilmesi açısından büyük önem taşıyan savaşların başında Miryokefalon (Myriokephalon) Savaşı gelmektedir. 17 Eylül 1176 yılında Selçuklu Sultanı Sultan Mesut’un oğlu II. İzzettin Kılıçarslan’ın Bizans İmparatoru II. Manuel’in ordusunu perişan ettiği zaferin üzerinden 843 yıl geçti. Bu zaferle Haçlı seferlerinin doğurduğu olumsuz sonuçları da ortadan kaldıran Sultan Kılıcarslan, başta halife olmak üzere komşu hükümdarlara zafer nameler göndermiş, onun zaferi İslâm ülkelerinde bayram sevinciyle kutlanmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi açısından büyük öneme sahip olan bu savaş Türk Tarihinde siyasi ve askeri anlamda kazanılan birçok zafere de temel teşkil etmektedir.

 

Ancak Batı Anadolu’nun kapısını açması açısından önemli bir dönüm noktası olan bu savaşın yapıldığı yer konusunda farklı zamanlarda araştırmacılar tarafından çelişkili iddialar ortaya atılmış, hâlen daha yeni iddialar da gündeme getirilmektedir. Bunun sebebi konuyla ilgili Türk-İslam kaynaklarında açıklayıcı bir bilgi yer almamasıdır. Savaşın cereyan ettiği bölge hakkındaki bazı bilgilere Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’un İngiliz Kralına yazdığı savaşın anlatıldığı mektupta ve savaşa bizzat katılan Niketas Khoniates’in kaleme aldığı Historia adlı eserde yer verilmektedir. Ancak bu konu 19. Yüzyıldan itibaren Batılı araştırmacıları Anadolu’ya gelip keşif gezileri yapmaya teşvik etmiştir.

 

Savaşın geçtiği yerle ilgili yerinde çalışma yaptığı bilinen ilk kişi William Ramsay’dir. 1883 yılında bölgedeki yaptığı incelemelere dayanarak Bizans kaynaklarında geçen Khoma ve Sublaion’un Osmanlı döneminde Homa (Gümüşsu) olarak adlandırılan yerin aynı yer ve Çivril’in Gümüşsu köyünün 1 km. güneyinde bulunan Düzbel’in Tzipritze geçidi olduğunu varsayarak savaş yerinin burası olması gerektiğini belirtmiştir. Ramsay daha sonrasında Tomaschek’in Haçlı kaynaklarını delil göstererek “Barbarossa’nın sefer rotasına göre savaş yerinin Hoyran Gölü’nün kuzeyinden geçen güzergâha yakın olması gerekir.” telkiniyle Barbarossa’nın geçtiği yolu takip eder. Hoyran Gölü’nün kuzeyinden geçerek Kundanlı vadisinde incelemeler yapar ve buranın fiziksel özelliklerinin savaş yerine uygun düştüğünü belirtir. Böylece Denizli ve Isparta tezlerinin temeli atılmış olur. 1927, 1929, 1930 yıllarında Alexander Vasilyev'in kaynaklar çemberini genişletmesi (Latin, Süryani ve Ermeni) savaşın yeriyle ilgili çalışmalara yeni yerlerin (özellikle de Beyşehir Gölü’nün kuzeydoğu ve doğusunda kalan yerler) eklenmesi neticesini doğurur.

 

Yukarıdaki kısa izahattan da anlaşılacağı üzere önerilen yerler, üç il sınırları içerisinde kalan üç göle yakın yerlerde toplanmıştır. Bu yerler;

1. Işıklı Gölünün kuzey ve doğusunda kalan geçit ve vadilerdir. Bunlardan ikisi önem kazanan yerler olmuştur. Biri Düzbel diğeri ise Küfi Çayı vadisidir.

2. Eğirdir-Hoyran Gölünün kuzey ve doğusunda kalan geçit ve vadiler. Karamık Beli, Kundanlı Vadisi, Gelendost Kemer Boğazı ve Pupa boğazıdır.

3. Beyşehir Gölünün kuzeyinde bulunan Fele boğazı ve doğusunda kalan Bağırsak deresi vadisidir.

Bütün savaş yerinin tespit çalışmaları da öncelikle kaynaklarda verilen güzergâh bilgileri ve yer adlarının değerlendirilmesine dayanmaktadır (Bkz. Ek 1). Bu güzergâh ve yer adlarına göre farklı değerlendirmeler bulunmakla beraber esas olarak Denizli tezini savunanlar Ek 1 de verilen 1 ve 2. maddede, Isparta tezini savunanlar 3. maddede, Konya tezini savunanlar 4 ve beşinci maddede verilen yer adları ve güzergâh bilgilerine dayandırmaktadırlar.

 

Görüldüğü üzere savaş yeri olarak önerilen yerler 4 il toprakları (Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Konya) içerisinden geçen güzergâhlar üzerindedir. Üstelik bu yerler arasındaki en uzak mesafe yaklaşık kuş uçumu 200 km’yi bulmaktadır. Ayrıca önerilen bölgeler arasında da kendi içinde bir birliktelik olmadığı gibi görüşlerde de zaman içerisinde değişiklikler olduğu gözükmektedir.

 

Savaş yeri olarak yukarıda isimleri zikredilmeyen yerlerle birlikte 15 civarında yer bulunmaktadır. Savaş yeri olarak önerilen yerlerden yalnızca biri doğru olduğuna göre; sadece tarihi kaynaklar değerlendirilerek yapılan çalışmaların bir sonuç vermesi, tezi savunanlar açısından sonuç verse bile çıkarılan sonucun uzmanlar ve ilim çevreleri tarafından kabul görmesi ve bir fikir birliği sağlanması zor görülmektedir. Bu durumda diğer bilim dallarının da içine dâhil olduğu kolektif çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmaların da başta üniversiteler olmak üzere Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Yerel Yönetimler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi gereğidir.

 

Özelde Isparta’mıza gelince 2014 yılında Isparta Valiliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Miryokefalon Savaşı” adıyla bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu sempozyumda savaş yeri olarak Isparta ili sınırları içerisinde üç yer üzerinde bildiri sunulmuştur. Bunlar Gelendost Kemer boğazı, Kumdanlı Kemikli çukuru ve Uluborlu Pupa boğazıdır. Bu yerlerden Kemer boğazı ile ilgili sonrasında Türk Tarih Kurumunun da destek verdiği önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde ilim ve akademik çevreleri heyecana sevk edecek bulgular maalesef henüz bulunamamıştır. Nitekim bu yıl Isparta’da 14 Eylül Cumartesi günü Kültür sinemasında yapılan panelde TTK başkanı Sn. Prof. Dr. Refik Turan savaşın geçtiği yer olarak savunulan yerle ilgili henüz son noktanın konulmadığını bunun ancak savaşın kesin delili olabilecek materyallerin (tarihlendirilebilen yoğun hayvan ve insan kemiği vb) bulunmasına bağlı olduğunu belirtmiştir.

 

Bizans İmparatoru ve Selçuklu hükümdarının paylaşamayacağı kadar kıymetli bir kara parçası olan Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bugün de bu kıymetini sürdürmektedir. Çeşitli sebeplerle Anadolu’nun birçok yeri turist akınına uğrarken Miryokefalon Savaşı’nın yeri konusu açıklığa kavuştuğu takdirde;

 

*Isparta önemli bir ziyaret merkezi haline gelecektir. Yalvaç bölgesinin de Hıristiyanlar açısından önem arz etmesi bölgede bir ziyaret bütünlüğü oluşturarak bölgenin popülaritesini artıracaktır.

*Savaşın geçtiği güzergah İpek Yolu üzerinde bulunması hasebiyle ticari bir sirkülasyon hakimken; bölgenin tescilinin yapılmasıyla bu ticari hareketlilik yeniden canlanacaktır.

* Bölgenin canlanması eğitimimize de yarar sağlayarak Uluslararası arenada adı yeni yeni duyulan, yabancı uyruklu öğrencilere kucak açıp kaliteli bir eğitim sağlayan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin tanıtımına katkıda bulunacaktır.

*Bölgenin coğrafi güzelliği de tarihi gerçekliğe eşlik ederek bölgeye yerli ve yabancı birçok turistin ziyaretini sağlayarak bölgeyi önemli bir turizm merkezi haline getirecektir.

 

Bize düşen, ecdadımızın büyük fedakârlıklarla bize bırakmış olduğu vatanımıza, bayrağımıza ve tüm emanetlere sahip çıkmaktır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kutlamalarla coşku artırılarak gelecek nesillere de bu bilincin aktarılması gerekmektedir. Bu kutsal toprakların sonsuza kadar aziz Türk milletimizin olması, bayrağımız dalgalanıp ezanımızın okunmaya devam etmesi için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile hareket edeceğiz.

 

Ek 1.

Kaynaklarda Geçen Güzergâh ve Yer Bilgileri:

1.Kinnemos’un anlatımıyla “Manuel 1176 yılı ilkbaharında Anadolu'ya geçmiş ve orduyu Rhyndakos'da (Karacabey) toplamıştır. Yaz aylarında aralarında savaş araçlarının ve aletlerinin de bulunduğu öküzler tarafından çekilen 3000 arabalık ordusu ile Laodiceia (Denizli) ve Meandros (Menderes) nehri çevresindeki bölgelere sefer yapmıştır”.

2. Honiates’in anlatımıyla “1176’da, Manuel başkentten hareketle Phrygia ve Laodikeia (Denizli) içinden geçip eski Kolossai şimdiki (XII. yüzyıl) adı Khonai (Honaz) olan yerden geçip Lampis (Dazkırı) üzerinden Kelainai'ya (Dinar) yürümüştür. Marsyas suyunun karıştığı Meander'in (Menderes) kaynakları buradadır. Bundan sonra İmparator Khoma ve Myriokephalon'a gelmiştir. Burası eski ve terkedilmiş bir kaledir. Myriokephalon'dan hareket ettikten sonra Sultanın işgal ettiği Tzibritze geçidine girmiştir”. “Savaş bitip anlaşma imzalandıktan sonra İmparator başka bir yoldan dönme isteğinde olmasına rağmen, kılavuzlar onu geldiği yoldan geri götürmüşlerdir. Dönüş yolunda imparator bizzat Sublaion kalesini yıktırmıştır. Bizanslılar Khonai’ye vardıklarında artık düşmanla karşılaşmayacaklarından emin oldukları için sevindiler. İmparator buradan Philadelphia’ya giderek burada dinlendi” 3.Ansbert’in aktarımı, Tageno, Magnus ve Gottfried’in anlatımıyla “Alman kralı Frederick Barbarossa III. Haçlı Seferi esnasında (1190 yılı) Philedelphia (Alaşehir), Tripolis (Yenicekent), Hierapolis (Pamukkale), Laodiceia (Denizli), Bitter Lake (Acı Göl), Meander’in (Menderes) kaynağına gelir. Buradan Sozopolis (Uluborlu)yolu istikametinde hareket eder. 3 günlük yürüyüşten sonra, Manuel'in ağır yenilgiye uğradığı tehlikeli geçidin (Tzipritze) hemen öncesinde bu yolu terk edip sola saparak dağlık ve zor geçilir yerlerden geçip 4 günlük yürüyüşten sonra Philomelium'a (Akşehir) varır”

4.Kinnemosun anlatımıyla “1146 yılında Konya’yı kuşatan Manuel, dönüşünde İkonia (Konya)’dan hareketle Tziprelitzemani (Tehlikeli geçit), Pasgusa Gölü, Maendros'un (Menderes) kaynağından geçerek Byzantion'a (İstanbul) döner”.

5.Süryani Michael’in anlatımıyla “İmparator Manuel Türk yurdunun ortalarına doğru, 5 günlük yürüme mesafesi ilerledi. Sultan ise yalçın dağlarda bir o yandan bir bu yana yer değiştirdi. Bizanslılar Iconium’un (Konya) yakınlarına ulaştı, öyle ki, bu şehre bir günlük yürüme mesafesinde, sultanın bulunduğu yere ise 3 saatlik bir mesafedeydiler”.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ISUBÜ, REKTÖRÜ, DİLER’DEN, MİRYOKEFALON’A, DESTEK, AÇIKLAMASI,
Yorumlar
Diğer Haberler
ISPARTA’YA SAHİP ÇIKILMALI
ISPARTA’YA SAHİP ÇIKILMALI
İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıklarda yüzde 45
İçişleri Bakanı Soylu: Evden hırsızlıklarda yüzde 45'in üzerinde azalma oldu
Karabük
Karabük'te balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
TBB Başkanı Feyzioğlu: Bu kadar kalabalık cezaevleri, ıslah etme özelliğini yitirir
TBB Başkanı Feyzioğlu: Bu kadar kalabalık cezaevleri, ıslah etme özelliğini yitirir
 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de cami açılışına katıldı
MEB
MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama
'Kutsal Emanetler'in düşman eline geçmesine izin vermedi
Çekmeköy
Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin
Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde binlerce yıllık hamam bulundu
DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi
DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi
Çevreyi korumaya geçen yıl 38,2 milyar lira harcandı
Çevreyi korumaya geçen yıl 38,2 milyar lira harcandı
Konut satışları en fazla Bayburt
Konut satışları en fazla Bayburt'ta arttı, Bingöl'de düştü
Cumhurbaşkanlığında
Cumhurbaşkanlığında 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üst Kurulu' oluşturulsun önerisi
Türkiye Uzay Ajansı
Türkiye Uzay Ajansı'nda kadro ve unvanlar kararnameyle belirlendi
THY Genel Müdürü Ekşi: Biz bu yıl da birçok kimsenin imreneceği kadar kar edeceğiz
THY Genel Müdürü Ekşi: Biz bu yıl da birçok kimsenin imreneceği kadar kar edeceğiz
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi
İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi
Mersin
Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Yeni vergi düzenlemesi Meclis
Yeni vergi düzenlemesi Meclis'ten geçti
Mersin
Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısında
Kayseri
Kayseri'de bin 300 metre uzunluğunda yer altı şehri bulundu
Yargıtay TÜRKSAT baskını davası sanıklarının cezasını onadı
Yargıtay TÜRKSAT baskını davası sanıklarının cezasını onadı
Kılıçdaroğlu: Biz başörtüsü meselesini Türkiye
Kılıçdaroğlu: Biz başörtüsü meselesini Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kökdere’nin düğünü 4 bin kişiyi yemekte buluşturdu
Kökdere’nin düğünü 4 bin kişiyi yemekte buluşturdu
Dalış eğitiminde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Dalış eğitiminde şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz
Yaban hayvanları eylem planlarında sona yaklaşıldı
Yaban hayvanları eylem planlarında sona yaklaşıldı
Oktar
Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği "motivasyon mektupları" ortaya çıktı
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt vefat etti
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı
Şehitlerin cenazesini kaçıran PKK
Şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist yakalandı
Emine Erdoğan: Araştırmalar doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor
Emine Erdoğan: Araştırmalar doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor
Sıcaklıklar azalacak, yağışlı hava geliyor
Sıcaklıklar azalacak, yağışlı hava geliyor
Şehirlerin
Şehirlerin 'dijital ikizi' ile afetlere önlem alınacak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Üç gencimizden biri işsiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Üç gencimizden biri işsiz
Körfez ülkelerinden gayrimenkul fuarına büyük ilgi
Körfez ülkelerinden gayrimenkul fuarına büyük ilgi
15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
15 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi
Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
Cem Uzan Türkiye’ye Dönerse Bir Bilen mi Olur Bir Bölen mi?
İçişleri Bakanı Soylu: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: İHA'ların tespit ettiği toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye
Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri belli oldu
MUZ ATIKLARINDAN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRENİN TANITIMI YAPILDI
MUZ ATIKLARINDAN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRENİN TANITIMI YAPILDI
FETÖ
FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı
Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır
Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı
Mersin
Mersin'de atık pil toplayan öğrencilere hediye verildi
HER ŞEYİN BAŞI DENETİM!
HER ŞEYİN BAŞI DENETİM!
Erdemli
Erdemli'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Türkiye
Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki
'F-35 konusunda uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara gireceğimizi Trump'a ilettik'
Suikast timinin başındaki Şükrü Seymen 4 kez müebbetle cezalandırıldı
Suikast timinin başındaki Şükrü Seymen 4 kez müebbetle cezalandırıldı
Uzmanlardan hava kirliliği
Uzmanlardan hava kirliliği 'ölümcül olabilir' uyarısı
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
FETÖ
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına soruşturma: 133 gözaltı kararı
Türkiye-İran sınırında 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi
Türkiye-İran sınırında 3 dakika arayla 2 deprem meydana geldi
HİÇBİR ŞEYİMİZ TAM DEĞİL!
HİÇBİR ŞEYİMİZ TAM DEĞİL!
Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını dünya markası yapacağız
Bakan Pakdemirli: Türkiye tarımını dünya markası yapacağız
Mersin
Mersin'de 1 ton 15 litre sahte şarap ele geçirildi
Türkiye
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatına 'kadın eli'
 Erdoğan: Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir
Erdoğan: Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Türk Üretiminin Kalitesi Uluslararası Pazarda Sergilendi
Türk Üretiminin Kalitesi Uluslararası Pazarda Sergilendi
Dördüzler Prematüre Günü
Dördüzler Prematüre Günü'nün ilgi odağı oldu
Bursa
Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı
Ankara’dan Paramparça Siyaset  İstihbarat Raporu
Ankara’dan Paramparça Siyaset İstihbarat Raporu
'Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz'
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
'Ölümsüz sevginin' fotoğrafı çeyiz sandığında
Fabrika gibi okuldan ülke ekonomisine 5,3 milyon liralık katkı
Fabrika gibi okuldan ülke ekonomisine 5,3 milyon liralık katkı
Hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirildi
Hislere göre hareket edebilen biyonik el geliştirildi
Türkiye
Türkiye'nin yollarına Avrupa'dan övgü
AHLAKEN ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIZ!..
AHLAKEN ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIZ!..
Bitlis
Bitlis'te tarihi köprüler eski görkemine kavuşturuluyor
Karaköy
Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
Genelkurmay
Genelkurmay 'çatı' davası hükmü istinafa taşındı
TŞOF
TŞOF'tan sürücülere 'kış lastiği' uyarısı
 Suruç, Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme
Suruç, Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine görevlendirme
İzmir
İzmir'deki PKK/KCK operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı
Son bir haftada 1943 düzensiz göçmen yakalandı
Karaköy
Karaköy'de kaldırımda yürüyen bir kadın, yanından geçen başörtülü kıza saldırdı
Aksaray
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Gaziantep
Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
Haber Yazılımı