Haber Detayı
03 Eylül 2019 - Salı 12:25 Bu haber 992 kez okundu
 
ALMAN KATOLİK RAHİBESİ ROTRAUT SCHEER NASIL ŞULE YÜKSEL ŞENLER OLDU?
Anne babası “Kıprıslı" kendisi 29 Mayıs 1938 Kayseri doğumlu muhafazakâr camianın önde gelen aksiyonerlerinden Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.​ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze namazına katılması ve başsağlığı mesajı yayınlaması merhumenin tanınırlığını ve manevi nüfuzunu gösteriyor.
GÜNDEM Haberi
ALMAN KATOLİK RAHİBESİ ROTRAUT SCHEER NASIL ŞULE YÜKSEL ŞENLER OLDU?

Şule Yüksel Şenler'le ilgili kafaları karıştıran küçük ama önemli ayrıntı, kendisinin “Kıprıslı” ama Kayseri doğumlu olduğunun belirtilmesiydi. 

Şenler’in Kıbrıslı ailesi, Türkiye’ye nasıl geldi? 

Şenler’in Babası Hasan Tahsin annesi Mihriban Ümran teyze çocuklarıydı. Ailenin şeceresinde yer alan bilgilere göre, ataları Konya’dan 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın Fethi zamanında Anadolu’dan, çoğunlukla da İçel ve Konya bölgesinden göçmenler getirilerek Kıbrıs’a yerleştirildi. Bunların bir kısmı, Karamanoğulları’nın isyanıyla Osmanlı yönetiminin sürgün ettiği Türkmen aşiretlerindendi.  Ailenin bir başka kolu da Yavuz Sultan Selim döneminde Medine’ye gönderilmişti.

Onlar da “Kıprıs”ın fethinden sonra adaya gönderilmişti. Lozan Antlaşması’nın 21. Maddesi ile Kıbrıs Türklerine, Türk vatandaşlığına geçerek Türkiye’ye göç etme imkânı da tanınmış ancak Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk göçüne iki yıllık bir zaman sınırlaması getirilmişti.  Bu sürenin dolmasından sonra da Anadolu’ya Türk göçü  sürdü. Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk göçünü, İngiliz yönetimi hızlandırmak için Kıbrıs Türkler’ine baskı uyguladı.  1938 yılına kadar devam eden bu göçler, Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk nüfusunun daha fazla azalmaması için almış olduğu bazı tedbirler ile önemli ölçüde durduruldu.

Şenler’in annesi Mihriban Ümran, Kıbrıs Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi’ni bitirmişti…

Şule Yüksel Şenler'in annesi Mihriban Ümran, adada 1902'de öğretime açılan “Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi” mezunuydu.  Adada 1897'de Kıbrıs İdadisi, sonra 1901'de Viktorya İslam İnas Sanayi Mektebi kuruldu.  Viktorya okulunun inşaat masraflarını İngiliz yönetimi ve Kıbrıslı Türk yardımseverler birlikte karşılamış olmasına rağmen İngiltere sömürge idaresi, okulun inşaatı için yaptığı yardımın karşılığında okulun adının “Viktorya” olmasında ısrar etmişti. 

Okul, “çağdaş Kıbrıs Türk kadını”nın yetişmesinde önemli bir rol üstlendi. “İslam İnas Sanayi Mektebi”, adanın siyasi, kültürel ve sosyal yaşamına önemli katkılar sundu.  Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal alanda gerçekleştirdiği yeniliklerin, Türk Milliyetçiliğinin Kıbrıs’a ulaşmasında ada Türklerinin benimsemesinde  öncü oldu.  Viktorya Kız Okulu, Kıbrıslı Türk kızların eğitim aldığı adanın en köklü okullarından birisiydi. 

Kıbrıs Türkü Hasan Tahsin’in Kayseri Sümer Bez Fabrikasına geliş sürecinde yaşanan olaylar… 

Kıbrıs Türklüğü’nün bağımsızlık mücadelesinde erken dönemi dönüm noktalarından biri de 1930 seçimleri ile 1931 Rum isyanıdır. -Kıbrıs 1930 seçimleri…- 1931'de Rumların “Enosis” (Adanın Yunanistan’a bağlanması) isyanı başladı. Rumlar, İngiliz valisinin konağını yakınca İngiliz politikası sertleşti. Türk cemaati ise Enosis’e karşı olduğunu açıkladı. 1930 seçimlerinde, Atatürk devrimlerini ve Türk milliyetçiliğini savunan “Halkçılar” grubu büyük başarı kazanmış, İngiliz Sömürge Yönetimi işbirlikçileri ise ağır bir darbe almıştı.  Rumlar’ın Ada’yı Yunanistan’a ilhak amacıyla çıkarttıkları 1931 Rum İsyanı sonrasında, İngilizler, Türklere ve Rumlara baskı uyguladı. 

Okullara Türk bayrağı çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunması yasaklandı.  Kıbrıslı Türkler tarafından farklı çözüm yolları arandı. Ada’dan Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti yetkililerine mektup ve rapor gönderilerek karşılaştıkları sorunlarla ilgili bilgi verildi.  Atatürk’ün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1930’lu yıllarda Antalya bölgesinde yaptığı bir tatbikatta söylediği “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz.

Bu Ada bizim için çok önemlidir” sözleri adayı İngilizlere bırakmaya ve hele hele “Kıprıs Türkleri”ni yalnız bırakmaya hiçte niyetli olmadığını gösteriyordu.  Kıbrıs adasında meydana gelen 1931 Rum İsyanları’ndan sonra Ankara’ya gelen ve kurulacak olan mukavemet hareketi için yardım isteyen bir Kıbrıs Türk heyetine o günlerin zor ekonomik koşulları altında büyük bir maddi yardımda bulunmuş, heyete, Antalya'daki askeri tatbikatta ifade ettiği “Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz.

Bu Ada bizim için çok önemlidir.” sözünü tekrarlamıştı.  Kıbrıs’tan gelen Türk heyetinin taleplerini dinleyen Atatürk, Dışişleri yetkililerine Kıbrıslı Türkler’le müşterek Kıbrıs Türk toplumunun 1930’lu yıllarda iktisadî açıdan son derece kötü durumda olmasının önüne geçecek önerileri içeren bir rapor hazırlanması talimatını verdi.  Çok geçmeden “Rapor” hazırlandı.

Türkler’in Kıbrıs’ta kalması, göç etmemesi için, iktisadî durumlarının düzeltilmesinin önemi vurgulanıyor, Türk ailelerin iş bulabilmesi ve ekonomik darboğazdan kurtulabilmesi için önceliğin iktisadî girişimlere verilmesi üzerinde duruluyordu.  Raporda, Kıbrıs Türkleri’nin Ada’daki iktisadî durumunun düzeltilmesi için alınacak tedbirler çerçevesinde Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin bir sigara fabrikası tesis etmesi halinde, açılacak bir Türk fabrikasının senelik 100 bin kilo Türk tütünü işleyebileceği, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kurulan İş Bankası’nın Kıbrıs’ta  bir şube açması ile Sümer Bank’ın bir yerli malı pazarı açması gerekliliği belirtilmişti. 

Kıbrıs Türkleri'nin silahlı eğitimi Atatürk döneminde başladı…

Adana ve Mersin’de özellikle yaz aylarında önemli miktarda ziraatla uğraşacak ameleye ihtiyaç vardı.   Kıbrıs’ta işsiz kalan ve çok az miktarda bir yevmiye ile çalışan Türkler’e hususi vize verilerek, bunların bu şehirlerde çalışmalarının sağlanması, gelir sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek için uygun  bulundu.  Adadaki İngiliz Sömürge Yönetimine Çukurova'da ihtiyaç duyulan mevsimlik işçi ihtiyacı bildirildi.

Onlar da yaptıkları tetkiklerde doğru bir talep olduğunu belirlemişlerdi. Böylelikle İngiliz istihbaratının dikkatini çekmeden “Mevsimlik işçi” statüsünde çalışmaya gelenlerden  seçilenler, gizliliğe dikkat edilerek Antalya-Kemer yolu üzerinde ormanlık bir alan içinde bulunan gayri nizami harp tekniklerinin öğretildiği  askeri kampa götürülüyordu.  Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ilk çekirdek kadrosu burada eğitim alan Türkler’den oluşturuluyordu. 

Bu kamplarda eğitime tabi tutulan Kıbrıs Türklerine, Eğirdir Dağ ve Komando Okulu personeli tarafından silah kullanımı, bakımı, atış talimi, gerilla, komando, sabotaj, kundaklama ve gizli harekât teknikleri konularında bilgiler veriliyordu.  Onlar da Kıbrıs’a döndüklerinde aldıkları eğitime göre hareket ediyordu. 1923-1930 arasında 5-6 bin Kıbrıslı Türk, Türkiye’ye göç etti.

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası neden önemli? 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı (1930) kapsamında Sovyetler Birliği'nden alınan 8,5 Milyon Türk Liralık krediyle kuruldu. 

Temelleri, 20 Mayıs 1934'te dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından atıldı ve inşası 16,5 ayda tamamlanarak 16 Eylül 1935'de hizmete açıldı.  Sovyetler Birliği’nde tasarlanan yapılar, betonarme ve yığma karma teknikle inşa edildi. Halk tipi, ucuz pamuklu kumaş üretmek için kurulmuştu. Hizmete açıldığı yıllarda, fabrikada 2 bin 100 işçi ile 155 memur çalıştı.

  “Kıprıslı Aile"nin Kayseri günleri…

İşte, Şule Yüksel Şenler'in babası Kıbrıslı Hasan Tahsin de Kayseri Sümer Bez Fabrikasına çalışanlardan biriydi.  Hasan Tahsin ve Mihriban Ümran'ın kardeş olan anneleri de Kıbrıs’tan Kayseri'ye gelmişlerdi.  16 Eylül 1935'de çalışmaya başladığı fabrikada 1944 senesine kadar hizmet verdi.  29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğan “Türkiye Cumhuriyeti’nin asi ruhlu kızı Şule Yüksel”, ailenin üçüncü çocuğuydu. 

-Şule Yüksel Şenler, mahkemede bir duruşma sırasında…- İki kız kardeş, anneanne ve babaanne, birisinin kızı diğerinin yeğeni ve gelini Mihriban Ümran'a ev işlerinde ve çocuk bakımında yardımcı oluyordu. 

Kayseri’den sonra İstanbul aileye yaramadı… 

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru Hasan Tahsin, kumaş ticareti yapmak için Kayseri Sümer Bez Fabrikasındaki işinden istifa ederek İstanbul'a göç etti. İstanbul’da genellikle seçkin, zengin ve eğitimli kesimin yoğun olduğu Laleli'ye yerleşildi.  Okul çağına gelen Şule Yüksel Şenler, Koca Ragıp Paşa İlkokulu'na verildi. Kıyafetinin temizliği, düzgün Türkçesi ile öğretmenlerinin sevdiği öğrencilerdendi. 

Demokrat Parti'nin düzensiz ekonomi politikası, Şule Yüksel Şenler’in babasını iflas ettirdi… 

1947’de Truman Doktrini, 1948’de Marshall Yardımları, Türk ekonomisini ABD yörüngesine  yaklaştırdı.  Demokrat Parti hükümeti; devletin ekonomik yaşamdaki etkinliklerini sınırlamak, özel kesimin gelişmesi için özel girişimleri desteklemek ilkesini parti programında açıklamıştı. 

Temel amaç, yabancı sermayeyi Türkiye’ye çekmek ve dış yardım olanaklarını hazırlamaktı. Yabancı sermaye bir geldi pir geldi; ithal mallar piyasayı doldurdu. İstanbul'da yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi tüccarlar yabancı şirketlerin temsilciliğini çoktan kapmıştı.  Ne “Kayseri Sümer Bezi”ne ne de “Nazilli Basması”na tüketiciler eskisi gibi ilgi göstermiyordu.  Ancak ekonomik kalkınmanın plansız bir şekilde yapılması, zaman içinde maliyeyi büyük sıkıntıya soktu. İflaslar başladı. 

Öğrenci Şule, “Terzi Şule” oldu… 

Şule Yüksel orta ikinci sınıfa geldiğinde  kumaş ticareti yapan babası, iflas etmiş, annesi de eşinin yaşadığı olaya üzüntüsünden felç olmuştu.  Aile bütçesine katkı sağlamak için Laleli'de evlerine yakın Ermeni bir kadın terzinin yanına çırak girdi. Babası, kumaş siparişlerini karşıladığı Ermeni terzi kadına kızını gönül rahatlığı ile çırak vermişti.  Hem babasının işinden hem de annesinin Kıbrıs’ta Kız Mektebinde öğrendiği biçki-dikişten dolayı, kumaş ve dikiş bilgisi oldukça iyiydi ve terziliğe yatkınlığı vardı. 

Ermeni ustasının Avrupa’dan getirdiği moda dergilerini, inceliyor, giyim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor hatta yeni giysi modelleri tasarlıyordu. Ermeni kadın terzi ve genç kalfası kısa sürede başka semtlerde de tanındı. Müşteri portföyü değişti. Kime ne renk hangi kalite kumaştan ne tür kıyafet dikileceğini biliyordu.  Resim ve müzik dersleri alarak Ney üflemeyi, kanun çalmayı öğrenen Şule Yüksel Şenler'in “kırsal giysi” muamelesi yapılan başörtüsünün kentsoylu eğitimli kadınların inanç ve Kültür simgesine dönüşmesinde büyük emekleri vardı.  Çünkü o entelektüel birikimi ile kadınlar için bir çok anlam ifade ediyordu. 

Şule Yüksel Şenler ve ailesinin, kumaş ve dikiş sektörü ile ilişkisini bilmeyen başörtüsü düşmanı çevreler, Ermeni bir terzinin yanında çırak olduğu günlerin etkisiyle “Türban'ı icat eden kadın” iftirasını atmışlardı. Oysa, iddia gerçeği yansıtmıyor. 

“Kıprıs Mitingleri”nde gözyaşlarıyla şiir okuyan genç kız…

  Kıbrıslı Savaşçılar’ın Ulusal Birliği EOKA’nın hedefi Kıbrıs’ta Britanya’ya karşı anti-sömürgeci bir mücadele yürüterek Enosis’i gerçekleştirmek yani Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleştirmekti.  Asıl hedef, İngiliz Sömürge Yönetimi olmasına rağmen İngiliz İstihbaratı, Türkler’le Rumlar’ı karşı karşıya getirmeyi başardı.  1951 Eylül’ünde Türkiye, NATO’ya kabul edildi. 18 Şubat 1952’de, 5886 sayılı yasa ile TBMM, NATO anlaşmasını onayladı ve Türkiye resmen NATO üyesi oldu. 

Türkiye, NATO'ya girdiği tarihten itibaren Kıbrıs politikasını Ada'da İngiltere yönetiminin korunması, bu statüde değişiklik olacaksa Türkiye'nin de söz sahibi olması gerektiği yönünde şekillendirdi. 1950 referandumunu, Türkler boykot etmiş, Rumlar yüzde 95 oyla Yunanistan’a bağlanma kararı almıştı.  Kıbrıslı Rumlar’ın “Enosis” talebi, adanın self-determinasyon hakkını temsil ediyordu. Ancak Türkler, Rumlar gibi düşünmüyordu.

  Üniversite gençliğinin  tertiplediği “Kıprıs Türklüğünün haklarının korunması”nı talep eden mitinglerin vazgeçilmez bir katılımcısı da Şule Yüksel Şenler’di. “Kıprıslı Türk kızı” anonsuyla kürsüye gelen Şule Yüksel Şenler, okuduğu şiirlerle hem ağlıyor hem de binlerce insanı ağlatıyordu.  Kıbrıs Türklüğü’nün bağımsızlık davasına gönül veren, ailede bir o değildi.  Babası Hasan Tahsin, Kıbrıs’tan “Türk Mukavemet Teşkilatı”nın gönderdiği gençleri karşılıyor, onları silahlı eğitim görecekleri kamplara yönlendiriyordu. 

Alman Katolik Rahibesi Rotraut Scheer, nasıl Şule Yüksel Şenler oldu?

  Bu konuda müfteriler; "Alman misyoner ve ‘CIA Asset’ Rotraud Scheer. Şule Yüksel'le birlikte henüz tasarladıkları ‘İslami başörtüsü’ne modellik yapıyor. Bu resim, yüzlerce yayında ve ‘İslami Konferans’ta, ‘İşte tesettür böyle olur’ denilerek kullanıldı. 1960'lardan önce böyle bir nesne yok!..” ifadelerini yalanlarına dayanak yaptı. 

Bazı yayın organlarında; "Ölen bu kadın ‘Kanlı Pazar’ın provokatörlerinden Mehmet Şevki Eygi (MI6) ve Alman Katolik rahibesi Rotraud Scheer (CIA) ile birlikte bugün ‘türban’ dediğimiz şeyi topluma çatır çatır enjekte etmiş, buz gibi ajan, su katılmamış bir işbirlikçi ve gericiydi." gibi kışkırtıcı ve aşağılayıcı ifadeler yer almıştı.  Hatta hızını alamayan kara cahiller, “CIA ajanı Alman Katolik rahibesi misyoner Rotraud Scheer'in  isim değiştirerek Şule Yüksel Şenler adıyla türban propagandası yaptığını…” yazdı, sosyal medyada paylaştı. “Rotraud Scheer” kimdi, gerçekten Alman Katolik Rahibesi ve misyoner miydi?  CIA bağlantısı var mıydı?  Şule Yüksel Şenler o muydu?  Şule Yüksel Şenler ile nasıl tanışmışlardı?  İz sürücü müfterilere göre, 1966 senesinde Rotraud Scheer isimli Alman Katolik Rahibesi, Misyoner ve CIA Asset sonradan Müslüman olarak başını kapatmış, işte bu kadın Şule Yüksel'e örnek gösterilir ve "-Alman bir kadın bile başını kapatıyor, sen nasıl bir müslümansın?" diye baskı yaparlar. 

Bu müfterilere göre; "Türban, ABD ve İngiltere başta olmak üzere emperyalist ülkeler tarafından 1966’da Şule Yüksel Şenler ve Alman Rotraut Scheer kullanılarak ülkeye empoze edilen planlı bir hareket”ti. Şule Yüksel Şenler, modern Türkiye’yi sallayan başörtüsü akımını hızlandıran adımında,  Amerikan aktristi Audrey Hepbourne'nın bir filmdeki kıyafetinden esinlenerek tasarladığı başörtüsünü, Rotraud Scheer ile Anadolu’da konferanslar  serisiyle tanıtmıştı.  -Audrey Hepbourne- Başörtüsü köylü giysisi olmaktan, kentsoylu kadının çağdaş kıyafetine dönüşmüştü. Asıl hazmedilmeyen husus buydu. 

“Rotraut Scheer” kimdi? Katolik Rahibe, misyoner ve “CIA Asset" miydi? 

Şenler, “Hidayet” isimli kitabında Rotraut Scheer'den vaftiz adıyla Maria olarak söz eder ve Müslüman olduktan sonra Cemile adını aldığını belirtir. 

Bir Demir Perde ülkesinde dünyaya gelen, anne babasının ve ülke rejiminin sertliğine rağmen gencecik yaşında verdiği cesur bir kararla Müslüman olmuş bir genç kızın, Maria’dan Cemile’ye dönüşmesinin hikâyesini anlatır.  "Yalvarırım Maha...” dedi. “Müslüman nasıl olunur, Müslüman olmam için ne yapmam lâzım? Bana öğretin. Hemen, şimdi Müslüman olmak istiyorum ben.  Bizi dinsiz imansız Allah’sız kitapsız yetiştirenler kahrolsunlar! Artık onlara inanmıyorum.

Allah’ın varlığına ve birliğine inanıyor ve Müslüman olmak istiyorum. Beş dakika sonra ezberlediği mübarek kelimeler ağzından dökülürken üçü de ağlıyorlardı. Maria’nın titrek ve heyecanlı sesi ulvî dalgalar halinde odaya yayılmaktaydı: Eşhedü en lâ ilâhe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh." Anlatılanlar gerçek  hayattan kesitler sunmaktadır. Maria veya Müslüman adıyla Cemile, Doğu Alman vatandaşı Rotraut Scheer'den başka kimse değildir. 

“Hidayet” kitabında Maria'nın kendisine İslam’ı anlatmasını istediği 'Maha' ise Üstad’ın (Said Nursi) talebelerinden olan Berlin'deki Abdulmuhsin Muhsin Alev el-Konevi'den başkası değildir. 

Abdulmuhsin Muhsin Alev el-Konevi kimdir?

  Nur Talebeleri’nin “Muhsin Alev Ağabey” olarak da bildikleri Abdul-Muhsin Alkonavi, 1931 Konya doğumludur. Adını sonradan değiştirmiştir. Nitekim, Şeyh Nazım Kıbrısi'ye yazdığı mektupta kendisini "Hoca Selım oğlu, Molla Mehmad oğlu olup sonradan Konyaya gelip yerleşen babam Bakırcı Hafız Mustafa Efendinin ve Osman Hodoğlu kızı ve annem Konyalı Fatma Hanımın oğluyum" ifadesiyle tanıtır. Bu mektubunda; gerçekten “İblisin Kıblesi” olmayı başarmış Cengiz Özakıncı ve benzerlerinin iftiralarına konu olan Rotraut Scheer'den “eşi” olarak söz eder. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne yaptırdığı kayıtla başlayan üniversite hayatı Psikoloji ve Sosyoloji eğitimi ile tamamlanır.  Daha sonraları 1954'te Nur Risaleleri’nin neşrinden dolayı cezaevine düşmemek için gittiği Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliğini de bitirir.  Risale-i Nur’da Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine hitaben yazdığı bir mektup ve Tarihçe-i Hayat’ta Abdulmuhsin imzasıyla bir mektubu yer alır. 

Türkiye’ye sadece bir geceliğine gelmiş ve hemen geri dönmüştür.  Almanya’da üniversite tarafından kabul edilen, “Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Yazılarındaki (Risale-i Nur’larda) Diktatörlük Anarşi veya Kaosa Karşı İslâmî Cemiyet” adlı mastır çalışması var. Bu tez, Almanca kitap olarak basılmıştır.  Marburg Üniversitesi İslam Bilimcisi Prof. Dr. Ursula Spuler-Stegemann, 1992 yılında gerçekleştirilen “İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî” başlıklı uluslararası sempozyumda; Almanya’daki Nur hizmetleri hakkında geniş olarak ele aldıktan sonra Muhsin Alev’le ilgili şu bilgileri aktarmıştı: -Abdul-Muhsin Alkonavi, Muhsin Alev- “36 yıl sonra, 1954’te talebesi Muhsin Alev’i Berlin’e göndermiştir. Bundan önce de Berlin Camii imamına Zülfikar isimli eserini göndermiştir. Muhsin Alev, Berlin’de güzel bir hizmet başlattı ve zamanla teşekkül eden cemaat Berlin’de bir matbaa kurulmasına muvaffak oldu.  Türkiye’de basma imkânı bulamadıkları tevafuklu Kur’ân’ı burada bastırdılar. Ben böyle bir kitaba sahip olmakla kendimi mutlu addediyorum. 

Nur talebeleri daha sonra Risale-i Nurdan değişik eserleri Berlin’de Türçe olarak basarak Türkiye’ye göndermişlerdir.” Muhsin Alev hakkında bu bilgileri aktaran Ursula Spuler 1939'da Almanya'da doğmuş, tahsilini Amerika-Los Angeles'te ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yapmıştı.  Bu esnada din ilimleri, şarkiyat, Farsça, Arapça ve Türkçe öğrendi. Doktorasını ise Bonn Üniversitesinde “Çağdaş Türk Edebiyatı” üzerinde yaptı. Spuler, hâlen Marburg Üniversitesinde, din ilimleri çerçevesinde; İslâm Tarihi, Kur'ân, Sünnet, Din, İslâm’ın Temel Esasları, Tasavvuf ve bilhassa günümüz İslâm düşüncesi üzerinde dersler veriyor.  Muhsin Alev, Doğu Alman göçmeni Rotraud Scheer'le Müslüman olduktan sonra 1961'de evlenmişti. Rotraud Scheer; Cemile adını almıştı.  1962'de Muhsin Alev ile Cemile Rotraud Scheer çiftinin ilk çocukları Selim Said Hamdi dünyaya geldi. 

Muhsin Alev, 1964 Ağustos ve Eylül aylarında Yunanistan’da Gümülcine şehrinde, bir kiralık evde iki yaşını yeni doldurmuş olan oğlu Selim Said Hamdi ve annesi Cemile Rotraud Scheer ile oturduklarını, açık hava çay bahçelerinde oturan kalabalık müslümanlara ’Risale-i Nur’lardan okuduklarını anlatır.  Muhsin Alev ile Cemile Rotraud Scheer çiftinin ikinci çocukları 11 Aralık 1965’de Anisa Saida Nuriye dünyaya geldi.  Almanya’da ikamet eden Nur talebesi Muhsin Alev, hem Türk devletinin kendisine verdiği özel ve gizli görevi yerine getirirken diğer taraftan da Nur Risalelerinin basımı ile meşgul oluyordu. Eşi Cemile Rotraud Scheer'in Türkiye’ye gelişi ve Şule Yüksel Şenler ile tanışması, birlikte Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde başörtüsünü tanıtan konferanslar serisini başlatmaları 1967-1968 yıllarını kapsar. 

Merhume mücahideye Allah rahmet eylesin; ruhu şad mekanı cennet olsun!


Ömür ÇELİKDÖNMEZ

Kaynak: Editör:
Etiketler: ALMAN, KATOLİK, RAHİBESİ, ROTRAUT, SCHEER, NASIL, ŞULE, YÜKSEL, ŞENLER, OLDU?, ,
Yorumlar
Diğer Haberler
KYK BORCU OLANLAR DİKKAT!
KYK BORCU OLANLAR DİKKAT!
GÜNAYDIN VE MHP YÖNETİCİLERİ AŞURE ETKİNLİKLERİNİ KATILDI
GÜNAYDIN VE MHP YÖNETİCİLERİ AŞURE ETKİNLİKLERİNİ KATILDI
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDAN 35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
YENİDEN ECZACILAR  ODASI BAŞKANI OLDU
YENİDEN ECZACILAR ODASI BAŞKANI OLDU
KIZILAY
KIZILAY'DA DUDAK UÇAKLATAN MAAŞLARIN ALTINDAN AKP'LİLER ÇIKTI
ÖMER ARAYACAĞINIZA ÖMER OLUN…
ÖMER ARAYACAĞINIZA ÖMER OLUN…
İZLEDİĞİ TÜRK FİLMİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İZLEDİĞİ TÜRK FİLMİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
SEN BAKANSIN KARDEŞİM, SORUNU ÇÖZECEK OLAN SENSİN!
SEN BAKANSIN KARDEŞİM, SORUNU ÇÖZECEK OLAN SENSİN!
'LİSTEYİ GÖRDÜM BAZI BAKANLAR GİDİCİ'
54 İL VE KKTC
54 İL VE KKTC'DE FETÖ OPERASYONU
'ÇOK GÖZLÜ GÖK MAVİSİ' GÖZ KAMAŞTIRIYOR
İHLALLER NEDENİYLE BAZI ÜRÜNLERİ GERİ ÇEVİRİLİYOR
İHLALLER NEDENİYLE BAZI ÜRÜNLERİ GERİ ÇEVİRİLİYOR
EYYÜP AYDIN: ÜLKEDE İKİYÜZLÜLÜK PRİM YAPTI!
EYYÜP AYDIN: ÜLKEDE İKİYÜZLÜLÜK PRİM YAPTI!
HAVALİMANINA VALİZLE GELDİ, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
HAVALİMANINA VALİZLE GELDİ, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
ÜRETİM ARTINCA PATATESİN FİYATI DÜŞTÜ
ÜRETİM ARTINCA PATATESİN FİYATI DÜŞTÜ
KIRMIZI ET ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 7 ÖNEMLİ NOKTA
KIRMIZI ET ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 7 ÖNEMLİ NOKTA
223 ASTSUBAY İÇİN GÖZALTI KARARI
223 ASTSUBAY İÇİN GÖZALTI KARARI
DİYARBAKIR’DA 800 YILLIK İNCİL VE İBRANİCE İŞLENMİŞ FERMAN ELE GEÇİRİLDİ
DİYARBAKIR’DA 800 YILLIK İNCİL VE İBRANİCE İŞLENMİŞ FERMAN ELE GEÇİRİLDİ
SAFRA KESESİNDEN 400 TAŞ ÇIKARILDI
SAFRA KESESİNDEN 400 TAŞ ÇIKARILDI
AV SEZONU KASIM’DA KAPANABİLİR
AV SEZONU KASIM’DA KAPANABİLİR
DEVLET BAHÇELİ
DEVLET BAHÇELİ'DEN BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ: NE YAPSA BOŞ!
"İSTİFALARIN DEVAMI GELMEZ"
"İSTİFALARIN DEVAMI GELMEZ"
60 GÜNDE 60 BİN AKP
60 GÜNDE 60 BİN AKP'Lİ GİTTİ
İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
HDP
HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE'DE 104 YILLIK SİPERLER BULUNDU
SUUDİ ARABİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN'DAN UMRE DAHİL TÜM ZİYARETLERE EK VERGİ
TERÖRİSTLER TARAFINDAN YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
TERÖRİSTLER TARAFINDAN YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
ERZURUM’DA BULUNDU!
ERZURUM’DA BULUNDU!
CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
SON DAKİKA... METEOROLOJİ
SON DAKİKA... METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
9 BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
9 BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
ÇORUM VE DENİZLİ ARASINDA LEBLEBİ SAVAŞI
ÇORUM VE DENİZLİ ARASINDA LEBLEBİ SAVAŞI
DENİZE DÜŞEREK ÖLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU TOPRAĞA VERİLDİ
DENİZE DÜŞEREK ÖLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU TOPRAĞA VERİLDİ
HER SABAH AĞZINIZA BUNU KOYARSANIZ DİŞLERİNİZ BEMBEYAZ OLUR!
HER SABAH AĞZINIZA BUNU KOYARSANIZ DİŞLERİNİZ BEMBEYAZ OLUR!
CUMHURİYET
CUMHURİYET'İN 5 ESKİ YAZARI TAHLİYE OLDU...
TÜRKİYE LİSTEYE 34 ÜNİVERSİTE İLE GİRDİ!
TÜRKİYE LİSTEYE 34 ÜNİVERSİTE İLE GİRDİ!
BÜYÜKELÇİ VE DAİMİ TEMSİLCİ ATAMALARI YAPILDI
BÜYÜKELÇİ VE DAİMİ TEMSİLCİ ATAMALARI YAPILDI
TTYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI NARİN: TURİZMDEN 100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDEBİLİRİZ
TTYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI NARİN: TURİZMDEN 100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDEBİLİRİZ
KADIN FUTBOLCULAR FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
KADIN FUTBOLCULAR FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
ALMANYA’DA OTOMOBİLLERDE SİGARA YASAĞI HAZIRLIĞI
ALMANYA’DA OTOMOBİLLERDE SİGARA YASAĞI HAZIRLIĞI
İSTANBUL HAVALİMANI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 320 BİN LİRALIK YILAN DERİSİ ELE GEÇİRİLDİ
7 YÜREKLİ GAZETECİ..
7 YÜREKLİ GAZETECİ..
SARAY
SARAY'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME!
FARUK BİLDİRİCİ’DEN RTÜK BAŞKANI İÇİN ‘GÖREVDEN ÇEKİLME’ ÇAĞRISI
FARUK BİLDİRİCİ’DEN RTÜK BAŞKANI İÇİN ‘GÖREVDEN ÇEKİLME’ ÇAĞRISI
SKANDAL HUTBE MECLİS’E TAŞINDI
SKANDAL HUTBE MECLİS’E TAŞINDI
MİT TIR
MİT TIR'LARININ DURDURULMASI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
ŞİFA BULMAK İÇİN MALATYA
ŞİFA BULMAK İÇİN MALATYA'YA GELİYORLAR
TURPU BİR GECE BEKLETİP SABAH AKŞAM İÇERSENİZ... ETKİSİ MÜTHİŞ
TURPU BİR GECE BEKLETİP SABAH AKŞAM İÇERSENİZ... ETKİSİ MÜTHİŞ
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI
ŞİŞLİ’DE DOĞAL GAZ BORUSU BÖYLE PATLADI
ŞİŞLİ’DE DOĞAL GAZ BORUSU BÖYLE PATLADI
BAKAN ERSOY
BAKAN ERSOY'DAN ARKEOLOGLARA 'İSTİHDAM' AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
DÜNYA SÜT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE
DÜNYA SÜT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE BULUŞACAK
TELEVİZYON HABERLERİNDE AKILLI İŞARETLER KULLANILACAK
TELEVİZYON HABERLERİNDE AKILLI İŞARETLER KULLANILACAK
MİLLİLERDEN GOL YAĞMURU
MİLLİLERDEN GOL YAĞMURU
O YOLLARDA HIZ LİMİTİ ARTIRILDI
O YOLLARDA HIZ LİMİTİ ARTIRILDI
NURDOĞAN HABER AKDENİZ
NURDOĞAN HABER AKDENİZ'İ ZİYARET ETTİ
KONYA
KONYA'DA YENİ OBRUK OLUŞTU
YEŞİLÇAM
YEŞİLÇAM'IN USTA AKTÖRÜ SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ
ERDOĞAN
ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDEN ARANAN ASTSUBAY ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
KAYIP ARANIYOR !!!
KAYIP ARANIYOR !!!
HAZRETİ MUHAMMED
HAZRETİ MUHAMMED'E SUİKAST DÜZENLEYEN SAHABELER VE HARRE OLAYI!
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
ORMANLAR
ORMANLAR 'TERMİNATÖR BÖCEKLERE' EMANET
KARADENİZ DAĞLARI LAVANTA KOKACAK
KARADENİZ DAĞLARI LAVANTA KOKACAK
738. SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ
738. SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İDDİA: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE VE KABİNEYE REVİZYON GELİYOR
İDDİA: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE VE KABİNEYE REVİZYON GELİYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İÇİN TALİMAT VERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İÇİN TALİMAT VERDİ
İL OLABİLECEK İLÇELER AÇIKLANDI! İŞTE İL OLABİLECEK 25 İLÇE!
İL OLABİLECEK İLÇELER AÇIKLANDI! İŞTE İL OLABİLECEK 25 İLÇE!
RANT ÇEVRELERİ RAHATSIZ OLDU, SALDIRIYORLAR !..
RANT ÇEVRELERİ RAHATSIZ OLDU, SALDIRIYORLAR !..
İSTANBUL
İSTANBUL'DA TARTIŞMALAR SÜRERKEN İSKİ 997 ARAÇ KİRALADI
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ASGARİ PRİM TUTARLARI ARTIRILDI
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ASGARİ PRİM TUTARLARI ARTIRILDI
TÜRKİYE
TÜRKİYE'NİN İLK SİYASİ PARTİSİ 96 YAŞINDA
CHP İL BAŞKANLARINDAN KAFTANCIOĞLU
CHP İL BAŞKANLARINDAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK
AKŞENER
AKŞENER'DEN CANAN KAFTANCIOĞLU MESAJI
MUHABBET KUŞLARININ CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE SUNİ TENEFFÜS YAPTI
MUHABBET KUŞLARININ CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Haber Yazılımı