Haber Detayı
28 Temmuz 2020 - Salı 08:59
 
Çıkmaz sokakta Fransa ve Yunanistan nereye kadar?
Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz açık deniz alanlarına erişiminin önünü kesmeye çalışırken, Fransa de Türkiye-Libya Deniz yetki alanları sınırlandırma andlaşmasının içini boşaltma çabasında.
ANALİZ Haberi
Çıkmaz sokakta Fransa ve Yunanistan nereye kadar?

Bundan birkaç gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, denizcilere ilanlar sayfasında araştırma gemimiz (A/G) Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapacağını ilan etti. Yunanistan’dan feryat koptu: “Türkler kıta sahanlığımızı ihlal ediyor!” 

 

A/G Oruç Reis’in ilan edilen araştırma sahası Meis Adası’nın güneyinde yer alıyor. Yunanistan bu deniz alanlarında Meis’e dayanarak hak iddia ediyor. Bu ölçüyü kaçırmış haksız taleplerin hedefi, Türkiye’yi Antalya Körfezi açıklarında dar bir deniz alanına hapsetmek ya da Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) kıta sahanlığı bağlamında birleştirmek mi? Yunanistan’ı bu anlamsız yaklaşımlara teşvik edenler onu çıkmaz bir yola soktular.


"Harita 1: A/G Oruç Reisin araştırma sahası"

Kıta sahanlığı sınırlandırmasına ilişkin uluslararası hukukta üç ayrı grup kural var: 1958 Cenevre Kıta sahanlığı Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler (BM) 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi ve örf ve adet hukuku kuralları. Bu üç grup kural da kıta sahanlığı sınırlandırmasının hakkaniyete uygun olarak yapılmasını öngörür. Prensip olarak uluslararası andlaşmalar tarafları, örf ve adet hukuku kuralları ise herkesi bağlar. Türkiye 1958 ve 1982 sözleşmelerine taraf değil. Dolayısıyla, Türk kıta sahanlığına ilişkin bir sınırlandırmada teknik olarak örf ve adet hukuku kuralları uygulanacaktır.

 

Yunanistan'ın hukuksuz iddiaları

Hakkaniyete uygun sınırlandırma, sınırlandırmaya esas alınan kıyıların uzunluğuyla ilgili kıyıların sahip olacakları kıta sahanlığı alanları arasında bir oran arar. Bu kıta sahanlığı sınırlandırmasında coğrafyanın üstünlüğü ilkesinin olağan bir sonucudur. Yunanistan Meis Adası’nın kısa kıyılarıyla, aynı sınırlandırma alanına bakan Türkiye’nin en az on kat daha uzun kıyılarının Akdeniz açık deniz alanlarına erişiminin önünü kesmeye çalışıyor. 

 

Bunun için kullandığı eleştiriye açık birkaç argüman var. İlk olarak 1982 Sözleşmesi madde 121’den hareketle, adaların da ana karalar gibi kıta sahanlığına sahip olacağını savunuyor. Buna karşılık, kıta sahanlığı sınırlandırmasında ilgili devletlerin anakaralarına bakarak çizilen ortay hattın ters tarafında kalan adalara daha az ya da hiç kıta sahanlığı vermeyen uluslararası mahkemelerin yerleşik içtihadını görmezden geliyor. Çünkü ilgili Yunan adaları Türk ve Yunan anakaralarına bakılarak çizilen ortay hattın ters tarafında Türk kıta sahanlığı üzerinde bulunuyor. Bu coğrafi konumlarına bakarak Yunan adaları, kıta sahanlığına sahip olamayacaklardır. İkinci olarak sınırlandırmada ortay hatlar metodunu esas alıyor. Buna dayanarak Türk-Yunan kıta sahanlığı sınırın Anadolu kıyıları ile ona en yakın Yunan adaları arasındaki ortay hattı takip edeceğini söylüyor. Oysa, ortay hatlar sınırlandırma metodunun kendi başına bir değeri yok. Bu metot hakkaniyete hizmet ediyorsa uygulanabilir. Yani, kısa kıyılara küçük uzun kıyılara büyük kıta sahanlığı alanları veriyorsa uygulanabilir. Ortay hatlar hakkaniyete hizmet etmiyorsa başka sınırlandırma metotları uygulanır. Bunlardan biri de çevreleme (enclave) metodudur. Türk-Yunan kıta sahanlığı sınırlandırmasında ortay hatlar hakkaniyete hizmet etmiyor. Adaların kısa kıyılarına geniş kıta sahanlığı alanları verirken uzun Anadolu kıyılarının kıta sahanlığına sahip olmasını neredeyse engelliyor. Bu hakkaniyete uygun bir sınırlandırma değil. Uluslararası hukuka göre yapılması gereken, Türk kıta sahanlığı üzerindeki Yunan adalarını karasuları ile çevrelemektir.

 

Türkiye 27 Kasım 2019’da Libya’yla imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırması sözleşmesiyle Yunanistan’ın hukuksuz iddialarını tanımadığını ve tanımayacağını net bir şekilde ortaya koydu. Yunanistan, Türkiye-Libya sınırını ortadan kaldırmak için Mısır’la bir kıta sahanlığı sınırlandırma andlaşması yapmak isteyecektir. Böyle bir sınırlandırma andlaşması pek mümkün görünmüyor. Yunanistan’ın Türkiye karşısında ileriye sürdüğü Meis’i esas alan ortay hatlara dayalı sınır talebi, Mısır’a karşı ileri sürüldüğünde de hukuka aykırı olacak. Hem Türkiye’nin hem de Mısır’ın ilgili kıyıları, Meis’in kıyılarından çok daha uzun. Oysa Yunanistan, bu talebini haksız olduğunu bile bile Mısır’a karşı da ileri sürmek zorunda. Doğal olarak Mısır, Yunanistan’ın bu haksız talebini reddedecek, sınırın iki ülkenin ilgili kıyılarıyla orantılı olarak kuzeye doğru kaydırılmasını isteyecektir. Aksi hâlde Mısır, uluslararası hukuktan doğan kıta sahanlığı alanları üzerindeki haklarından bir kısmını Yunanistan lehine terk edecektir. Yunanistan Mısır’ın bu haklı talebini kabul edemez. Kabul ettiği takdirde, Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü kendi kıta sahanlığı iddialarını kendisi çürütmüş olur. Meis’in güneyinde Mısır kıyıları daha uzun diyerek ortay hatlardan vazgeçen Yunanistan, aynı Meis’in kuzeyinde en az Mısır kadar uzun kıyılara sahip Türkiye karşısında ortay hatlara dayalı sınırlandırmayı savunamaz.

 

Öte yandan Yunanistan’ın A/G Oruç Reis’in araştırma sahası nedeniyle kopardığı feryat Paris’ten destek buldu. Bu destek, Yunanistan’ın iddialarının haklı olmasından kaynaklanmıyor. Fransa’nın Yunan yaygarasına destek vermesinin sebebi Libya’da yatıyor.

 

Fransa'nın Libya'da boşa çıkan hesapları

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, başlangıçta Arap otokratları destekliyordu. Temmuz 2007’de Trablus’u resmen ziyaret etmiş, Kaddafi ile ilişkilerini düzeltmişti. Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam, bu ziyaretten birkaç gün sonra Le Figaro gazetesine verdiği bir demeçte 3 milyar avroluk Airbus, nükleer enerji santralı ve askeri ekipman alacaklarını, Rafale uçakları için görüştüklerini, Fransız şirketlerinin Trablus’a yeni bir liman inşası gibi imkanlar elde ettiğini, Veolia ve Suez şirketlerinin önemli sözleşmeler yaptığını, Thales ve Sagem ile görüşmelerin sürdüğünü, 100 milyon avroluk Milan anti-tank füzeleri alacaklarını söylüyordu. İşler planlandığı gibi gitmedi. Rafale ve nükleer santral görüşmeleri ilerlemedi. Eski Devlet Bakanı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı görevinde de bulunan Michele Alliot-Marie, Arap Baharı’nın patladığı Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali rejimine protestoları bastırmak için yardım teklif etti. Fransa başta Arap ülkeleri olmak üzere dışarıdan ciddi tepkiler aldı. İçeride 600 bin civarında Tunuslu göçmen muhalefete geçti. Michele Alliot-Marie istifa etmek zorunda kaldı. Diktatörleri desteklemek, getirisi olmayan maliyeti yüksek bir tercih haline gelmişti. Sarkozy kıvrak bir hamleyle Libya’da muhalifleri desteklemeye başladı. Fransa, Libya müdahalesinde başı çekti.

 

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın danışmanlarından Sidney Blumenthal, Fransız istihbarat görevlileriyle yaptığı bir görüşmeyi açıklayarak Sarkozy’nin Libya’ya müdahale etme hevesinin gerçek sebeplerini ortaya koydu: Libya petrol üretiminden daha fazla pay almak; Kuzey Afrika'da Fransız nüfuzunu artırmak; Fransa iç siyasetinde durumunu iyileştirmek; Fransız ordusuna dünyadaki konumunu yeniden gösterme fırsatı vermek; danışmanlarının, Kaddafi’nin Frankofon Afrika’nın egemen gücü olan Fransa’nın ayağını kaydırmak için uzun dönem planlarına ilişkin endişeleri. [1]

 

Görüldüğü gibi bu beş sebepten üçüncüsü Sarkozy’nin şahsi çıkarlarıyla yakından ilişkili. Geri kalan dört tanesi ise Fransa’nın milli çıkarlarını temsil ediyor. [2] Bu kapsamda bugün de geçerli olduklarını düşünmek yanlış olmayacaktır.

 

Uluslararası toplumun resmen tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) ve Başbakan Fayiz es-Serrac’ı desteklediğini söyleyen Fransa, bu hedeflerine ulaşmak için pratikte Trablus’un kapısına dayanan Halife Hafter’i destekledi. İkili oynayarak kazananın yanında çıkarlarını temin etmek güzeldi ama Ruslar da menfaatlerini Hafter üzerinden takip etmeye başlayınca işler karışacaktı.

 

Hafter sahadaki üstünlüğünün verdiği cesaretle 4 Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için bir harekât başlattı. Ateşkes girişimlerini reddetti ama işler düşündüğü gibi gitmedi. Türkiye’nin desteklediği UMH’ye bağlı güçler, Vatiyye Askeri Hava Üssü’nü ve Terhune kentini ele geçirdi. Sirte ve petrol bölgesi Cufra’ya yöneldi. Cufra Libya’nın en kıymetli hidrokarbon bölgelerinden biri. Sirte ise bu kıymetli havzanın uluslararası pazarlara çıkış kapısı. Sirte’yi kontrol eden hidrokarbon bölgelerinden gelen petrol ve doğal gaz boru hatlarının denize ulaştığı Sidre, Ras Lanuf, Marsa El-Brega ve Zuveytine’ye limanları kontrol eder. Fransa’yı ziyadesiyle rahatsız eden işte buydu. Libya’daki milli çıkarları zora girmişti.

 

Fransa şimdi, Türkiye’nin Libya’da varlık nedenlerinden biri olan Türkiye-Libya Deniz yetki alanları sınırlandırma andlaşmasının içini boşaltmaya çalışıyor.

 

Fransa telaşlanıyor ve hata yapıyor

Fransa Türkiye’nin rekabetini ortadan kaldırmak için NATO’dan yararlanmaya çalıştı ama olmadı. Serrac’ın başarısıyla Libya’da her şey bitmemişti. Ruslar, 2018’den beri Libya’da olan Wagner grubunun paralı askerlerini Beni Velid ve Sirte’ye çektiler. Rus jetleri Cufra Hava Üssü’ne indi (Kremlin bu konuda bir açıklama yapmadı). Rusların stratejik hedeflere işaret eden Libya’daki jetleri, ABD ve NATO’nun tehdit algısını artırıyor. Fransa Libya’da Ruslarla aynı safta. Bu durum ABD ve NATO yanında Türkiye’nin elini kuvvetlendiriyor. Fransa’nın Courbet adlı firkateyninin 10 Haziran 2020’de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Gökçeada, Gökova ve Oruç Reis firkateynleri tarafından taciz edildiği iddiaları NATO nezdinde itibar görmedi. NATO Bakanlar Toplantısında 30 müttefikten sadece 8’i Fransa’yı destekledi. Destekçiler içinde ABD ve İngiltere yoktu. Fransa NATO içinde yalnız kaldı ve Deniz Muhafızı Harekâtından (Operation Sea Guardian-OSG) çekildi.

 

Fransa şimdi, Türkiye’nin Libya’da varlık nedenlerinden biri olan Türkiye-Libya Deniz yetki alanları sınırlandırma andlaşmasının içini boşaltmaya çalışıyor. A/G Oruç Reis’in araştırma sahası nedeniyle tekrar ortaya çıkan ters taraftaki Meis’e dayalı hukuksuz Yunan kıta sahanlığı iddialarını bu maksatla destekliyor. Bu da çıkmaz sokak. Fransa telaşlanıyor ve hata yapıyor.

 

Fransa ile İngiltere arasındaki Kanal Kıta Sahanlığı uyuşmazlığı Hakem Mahkemesi’nin Fransız kıyıları önünde ters taraftaki İngiliz adalarını çevreleyen kararıyla çözüldü. Türkiye de uluslararası hukuka göre kendi kıyıları önünde bulunan ters taraftaki adaların çevrelenmesi gerektiğini söylüyor. Fransa, A/G Oruç Reis’in araştırma sahası sebebiyle Yunanistan’ın yanında yer alırken Kanal Kıta Sahanlığı uyuşmazlığında İngiltere karşısındaki kendi tutumuna ters düşüyor. Fransa, İngiltere karşısında kendi kıyıları önünde bulunan ters taraftaki İngiliz adalarını çevreliyor; Türkiye karşısında Türkiye kıyıları önünde bulunan ters taraftaki Yunan adalarına tam etki tanınmasını ve ortay hatlar esasında sınırlandırma yapılmasını destekliyor. Tam bir çifte standart. Fransa uluslararası hukuka uygun olanı biliyor ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyor ama Türkiye karşısında haksız olan Yunanistan’ı destekliyor. Çünkü kimin haklı olduğu umurunda değil; Türkiye-Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları andlaşmasını, dolayısıyla milli çıkarlarına aykırı gördüğü Türkiye’nin Libya’daki varlığını sona erdirmek istiyor.

 

[Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanıdır]

 

[1] US Department of State, H: France’s client and Q’s gold. Sid, 2 April 2011, C05779612.

 

[2] “Libya: Examination of intervention and collapse and the UK’s future policy options”, Foreign Affairs Committee, United Kingdom Parliament, 9 September 2016.

AA

Kaynak: Editör:
Etiketler: Çıkmaz, sokakta, Fransa, ve, Yunanistan, nereye, kadar?,
Yorumlar
Diğer Haberler
Lüblin üçgeni: Tarih tekerrür eder mi?
Lüblin üçgeni: Tarih tekerrür eder mi?
2020 YAŞ Kararları ve daha muhafazakar yapıların TSK içerisindeki etkinliğinin artması
2020 YAŞ Kararları ve daha muhafazakar yapıların TSK içerisindeki etkinliğinin artması
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Soğuk Savaş sarmalına giren ABD-Çin ilişkileri uçurumun kenarında
Ayasofya hakkında Papalık neden konuşamaz?
Ayasofya hakkında Papalık neden konuşamaz?
ABDnin gayri nizami harp unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı öldürmüş olmasın?
ABDnin gayri nizami harp unsurları Azerbaycanlı General ve Albayı öldürmüş olmasın?
Yüksek Askeri Şura’da Geri Sayım YAŞ Sürprizi Yok!
Yüksek Askeri Şura’da Geri Sayım YAŞ Sürprizi Yok!
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Azərbaycan, Irak Suriye ve Libya
Azərbaycan, Irak Suriye ve Libya'daki krizin cevabı Kırım olamaz!
Daralan Çin ekonomisi dünya için ne anlama geliyor?
Daralan Çin ekonomisi dünya için ne anlama geliyor?
Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
Resmi İskenderpaşalı Alparslan Türkeş ve Gümüşhânevî Dergâhı
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gerginliğin nedenleri ve muhtemel sonuçları
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gerginliğin nedenleri ve muhtemel sonuçları
Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
Bilinmeyen İskenderpaşalı Süleyman Demirel
Kuzey Makedonya erken genel seçimleri ve Türk siyasi partileri
Kuzey Makedonya erken genel seçimleri ve Türk siyasi partileri
İsrail
İsrail'in İran'a yönelik asimetrik savaşı ve İran'ın muhtemel tepkileri
Yeni normal, yeni Avrupa, yeni Almanya
Yeni normal, yeni Avrupa, yeni Almanya
Tarihte Yanlış Bildiklerimiz :
Tarihte Yanlış Bildiklerimiz :
Latin Amerika’nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19
Latin Amerika’nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19
Ey Güzel Kırım Mustafa Cemiloğlu Seni CIA
Ey Güzel Kırım Mustafa Cemiloğlu Seni CIA'ya Nasıl Peşkeş Çekiyor?
Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
Türklük Düşmanı Amerikancı/İngilizci İslamcılar!
BAE
BAE'nin Sokotra adasını işgal etmesi Yemen’in bölünmesini hızlandırıyor
Azərbaycan Respublikasının Gelecek Prezidenti Hazarın Sultanı Mehriban Arif qızı Əliyeva
Azərbaycan Respublikasının Gelecek Prezidenti Hazarın Sultanı Mehriban Arif qızı Əliyeva
Türkiye kazandıkça Libya
Türkiye kazandıkça Libya'da uluslararası rekabet kızışıyor
GÖRÜŞ - Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler
GÖRÜŞ - Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler
Suudi Arabistan BAE ile ittifakının bedelini ödüyor
Suudi Arabistan BAE ile ittifakının bedelini ödüyor
Ekonomi yönetimi ve kurumların proaktif adımları örnek oluyor
Ekonomi yönetimi ve kurumların proaktif adımları örnek oluyor
Karpat havzasında yaşayan Hun Türkleri Sekeller
Karpat havzasında yaşayan Hun Türkleri Sekeller
Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
Cumhurbaşkanına Kafa Tutan İçişleri Bakanı!
 ANADOLU VE PEÇENEKLER: YENİ BİR YORUM II
ANADOLU VE PEÇENEKLER: YENİ BİR YORUM II
Devlet kontrolündeki
Devlet kontrolündeki 'Eski Uzay'dan özel ve ticari 'Yeni Uzay'a
UZLAŞMA KÜLTÜRÜ…
UZLAŞMA KÜLTÜRÜ…
Göbekli Tepe Tapınak Değilse Ne?
Göbekli Tepe Tapınak Değilse Ne?
Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
Milli Olmayan Eğitimde Hayal Kırıklığı Ziya Selçuk
Açık semalara veda soğuk savaşa merhaba
Açık semalara veda soğuk savaşa merhaba
Ruhi Su, 1969 TÖS Grevi, Kuş Hoca, Marshall, Fulbright,  Süt Tozu ve Nazmi Toker
Ruhi Su, 1969 TÖS Grevi, Kuş Hoca, Marshall, Fulbright, Süt Tozu ve Nazmi Toker
Pandeminin Çin-Batı ilişkilerine etkisi ve Türkiye
Pandeminin Çin-Batı ilişkilerine etkisi ve Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şifreleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar!
Bir Ahıska Türkü ile Rus General Arutyunov Gennady Vasilievich
Bir Ahıska Türkü ile Rus General Arutyunov Gennady Vasilievich'in Sıradışı Hikâyesi
Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
Darbeyi Durduramayan Darbe Mağduru Olur!
Kim bu Paşa?
Kim bu Paşa?
GÖRÜŞ - Gelişen bir siber aktör olarak İran’ın stratejik operasyonları
GÖRÜŞ - Gelişen bir siber aktör olarak İran’ın stratejik operasyonları
Kovid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir enerji sektörünü nasıl etkileyecek?
Kovid-19 salgını ve petrol savaşı yenilenebilir enerji sektörünü nasıl etkileyecek?
Fatimiyyun Tugayı’nın yeni savaş alanı Afganistan mı olacak?
Fatimiyyun Tugayı’nın yeni savaş alanı Afganistan mı olacak?
Atatürk Cihanşümul Kadim Türk Derin Devlet Teşkilatı ile Görüştü mü?
Atatürk Cihanşümul Kadim Türk Derin Devlet Teşkilatı ile Görüştü mü?
Rus Dış İstihbarat Servisi ile Türk İstihbaratının Ortak Suriye Operasyonu ve Sergey Narışkin
Rus Dış İstihbarat Servisi ile Türk İstihbaratının Ortak Suriye Operasyonu ve Sergey Narışkin
Küresel siyasetin geleceği ve Türkiye
Küresel siyasetin geleceği ve Türkiye
Fuat Doğu
Fuat Doğu'nun MİT'i FETÖyü Irak ve Suriye 'de Nasıl Kullandı?
Kovid-19 krizi Kuzey Kafkasya’daki istikrarsızlığı derinleştiriyor
Kovid-19 krizi Kuzey Kafkasya’daki istikrarsızlığı derinleştiriyor
KIYAMETE BEŞ KALA DİYENLERE!..
KIYAMETE BEŞ KALA DİYENLERE!..
Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Mançurya Türkü Kim Yong-nam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'unu Türk Doktorlara Emanet Etti!
ABD ve Çin
ABD ve Çin'in Kovid-19 tartışması BM Güvenlik Konseyini bir kez daha kilitledi
ABD Merkez Bankası Türkiye’yi  neden geri çevirdi!
ABD Merkez Bankası Türkiye’yi neden geri çevirdi!
Eşcinsel lobi iktidarın oy kaybını nasıl korudu?
Eşcinsel lobi iktidarın oy kaybını nasıl korudu?
Ankara Berlin Moskova
Ankara Berlin Moskova'nın Covid-19 dayanışması ve NATO fiyaskosu
Koca Yusuf İngilizleri Neden Korkuttu ABD HAARP Gemisi İstanbul
Koca Yusuf İngilizleri Neden Korkuttu ABD HAARP Gemisi İstanbul'dan Hangi Siyasiyi Kaçıracak?
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman'ın 2030 rüyası kâbusa dönüşüyor
TBMM
TBMM'nin Açılışının 100. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’dan Ankara’ya Gelecek mi?
Rus Meclisi Duma’da Konuşan ABD Ödüllü Haydar Baş
Rus Meclisi Duma’da Konuşan ABD Ödüllü Haydar Baş'ın Sırlı Bağlantıları
MHPnin Başına Soylu’yu Taşıma Operasyonunu Kim Nasıl Bitirdi?
MHPnin Başına Soylu’yu Taşıma Operasyonunu Kim Nasıl Bitirdi?
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu'nun İstifa Parodisi Washington Enstitüsünün Raporu Gölgesinde Nasıl Okunmalı?
'Korona Düzeni'nden 'Tek Dünya Devleti'ne mi?
Covid-19
Covid-19'u Yok Eden Antibakteriyel Antiviral Ürün, Kendirden Kanser İlacı Çelikten Güçlü Zırh Yaptı!
KRİPTO TESADÜFLER.!
KRİPTO TESADÜFLER.!
Tesla’nın Türk Soylu patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları  Üretiyor!
Tesla’nın Türk Soylu patronu Elon Musk Türk Tedarikçi Firmalarla Suni Solunum Cihazları Üretiyor!
Salgın sonrası
Salgın sonrası 'Tarım Politikası ve Ziraai Üretim' Nasıl Olmalı?
Dünyanın peşinde olduğu Koronavirüs ilacı İlk kez Türkiye
Dünyanın peşinde olduğu Koronavirüs ilacı İlk kez Türkiye'de Tıp Literatürüne girdi
Coronavirüsün  Türk Jeopolitiğine Katkısı Kraliçeyi Konuşturdu Borisi Hastalandırdı
Coronavirüsün Türk Jeopolitiğine Katkısı Kraliçeyi Konuşturdu Borisi Hastalandırdı
Kovid-19
Kovid-19'un açtığı patikalar: Yeni cumhuriyetçilik ve yeni küreselleşme
Biyoterörizme Karşı Türkiye’nin Biyolojik Savunması
Biyoterörizme Karşı Türkiye’nin Biyolojik Savunması
Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı!
Cumhurbaşkanı İzole Hükümete Olağanüstü Hal Baskısı!
Avrupa Savunma Tatbikatı 2020’ye Koronavirüs Darbesi!
Avrupa Savunma Tatbikatı 2020’ye Koronavirüs Darbesi!
KIYAMETE BEŞ KALA DİYENLERE!..
KIYAMETE BEŞ KALA DİYENLERE!..
ABD ile NATO’nun Avrupa
ABD ile NATO’nun Avrupa'yı İşgali ve Rothschild Hanedanının İngiltere’de Kraliyet Ayarı!
Kovid-19
Kovid-19'dan kaçarken dezenformasyona tutulmak
Suriye ile Adana Mutabakatı’nı İmzalayan KKK Orgeneral Aytaç Yalman
Suriye ile Adana Mutabakatı’nı İmzalayan KKK Orgeneral Aytaç Yalman'ın Ölümü ve Orduların Kornovirüsle Savaşı!
Kovid-19 salgını: ABD-Çin rekabeti propaganda savaşına dönüşüyor
Kovid-19 salgını: ABD-Çin rekabeti propaganda savaşına dönüşüyor
Dinde Reform Başladı Alkol İçeren Kolonya Caiz Cemaatle Namaz Yasak!
Dinde Reform Başladı Alkol İçeren Kolonya Caiz Cemaatle Namaz Yasak!
Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
Coronavirüs Kovid-19 İlacını Türkler Bulmuş Olabilir mi?
Ankara Moskova Hattında Yeni Büyükelçi Krizi!
Ankara Moskova Hattında Yeni Büyükelçi Krizi!
Rusya Orta Doğu’da ne yapmak istiyor?
Rusya Orta Doğu’da ne yapmak istiyor?
Kriz Eşiğindeki Rusya Ekonomisi Türk Ekonomisini Nasıl Etkiler?
Kriz Eşiğindeki Rusya Ekonomisi Türk Ekonomisini Nasıl Etkiler?
Haber Yazılımı