Haber Detayı
08 Ağustos 2019 - Perşembe 23:46
 
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN ARİFESİNDEYİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu..
GÜNDEM Haberi
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN ARİFESİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katıldı. Toplantının hayırlı olmasını dileyen Oktay, Kurulun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası ilk toplantısının nisanda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İlk toplantıda, Kurul çalışmaları yol haritasının "katılımcı ve yenilikçi" bir iş birliği ruhuyla belirlendiğini kaydeden Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin kararlılığımızı bir kez daha vurgulayarak, çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı reform önerilerini öncelikli olarak ele almayı kararlaştırmıştık. 25 Nisan'dan bu yana ilk toplantı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda önemli aşama katedilmiş, belirlediğimiz YOİKK vizyonu çerçevesinde eylem planları somut şekilde ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

YOİKK'in kamu ve özel sektörün en etkin biçimde iş birliği yaptığı bir platform olduğunu vurgulayan Oktay, "YOİKK yatırımı, istihdamı ve inovasyonu destekleyen bir fonksiyon icra etmektedir. YOİKK'in geçen toplantıdan bu yana yürüttüğü çalışmalar ortak ve yapıcı çalışma kültürünün önümüzdeki dönemde de güçlenerek süreceğini teyit etmiştir." dedi.

"ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI DAHA ÇOK YATIRIMLA AÇACAĞIZ"

, Kurul üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak kısa sürede ilerleme kaydedilmesine katkı veren , Sanayi ve  ve temsilciler aracılığıyla eylem planlarının oluşmasına katkı veren tüm Kurul üyelerine şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı  liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile tüm kurumların inanmışlıkla Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz.  indirimi ile birlikte başlayan  rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır. Bu yeni şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdamla açacağız.

Önümüzdeki seçimsiz süreci, kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkanlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz. 11. Kalkınma Planı'nda rekabetçi üretim ve verimlilik hedefimiz doğrultusunda iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunu temel önceliklerimizden birisi olarak belirledik."

35 EYLEM PLANI HAYATA GEÇECEK

YOİKK tarafından ortaya konan vizyon ve kararlılığın son derece önemli olduğunu bildiren Oktay, şunları söyledi:

"Nisan ayındaki toplantımızdan bu yana,  temsilcisi kuruluşlarımız, üyelerinden aldıkları eylem önerilerinden en önemlilerini önceliklendirerek Kurulumuza ulaştırmıştır. İş dünyası temsilcilerimizin yanı sıra kamu kuruluşlarımız da özel sektöre iş yapma kolaylığı sağlayacak ve bürokrasiyi azaltıp yatırım ortamına olumlu katkı yapacak önerilerini aynı şekilde yine Kurulumuza iletmiştir. Gelen öneriler, konularına göre oluşturulan 8 ayrı çalışma grubunda ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyasından temsilcilerimizle birlikte tek tek ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilgili tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık."

.

Eylem önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında da değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydeden Fuat Oktay, "Bu eylemler, iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecektir." dedi.

Çalışılmak üzere kabul edilen eylem planında öne çıkan birkaç eylemi de paylaşan Oktay, şöyle devam etti:

"Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecektir. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacaktır. Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatlarının yapımına imkan verilecektir. Böylelikle organize sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesini mümkün olacaktır.

Üretim ve ihracat amaçlı ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilecektir. Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat çalışması yapılacaktır. Yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri tespit edilecektir."

EMLAK RAYİÇ BİLGİLERİ

İmza sirküleri verme zorunluluğunun, ilgili kurum kuruluşların MERSİS'le entegrasyonunun sağlanmasıyla kaldırılacağını belirten Oktay, "Yatırım yeri tespitine yönelik merkezi veri bankası oluşturulacak ve tek merkezden yatırımcılar bu verilere ulaşabilecektir." dedi.

Yatırımcının hayatını kolaylaştıracak 35 eylemin tamamına yoikk.gov.tr internet sayfasından ulaşılabileceğini hatırlatan Oktay, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda nihai hale getirdiğimiz eylem planında yer alan tedbirlerin kısa sürede hayata geçirilmesine öncelik verecek, gerçekleşmeleri düzenli olarak takip edeceğiz. Ancak, eylem planında öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesinde özel sektör temsilcilerimizin de önemli rolü bulunmaktadır. Bu anlamda iş dünyası temsilcilerimizin de YOİKK çalışmalarını verimli kılacak şekilde katkı sunmasını beklediğimizi vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Önceki YOİKK çalışmalarıyla İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'nin sıralamasının 60'tan 17 basamaklık bir iyileşmeyle 43. sıraya taşındığını bildiren Oktay, şu bilgileri verdi:

"Şimdi bu kazanımlarımızı yine YOİKK bünyesinde iş dünyamızla birlikte gerçekleştireceğimiz eylemlerle çok daha üst sıralara taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde YOİKK'te, diğer bir önemli çalışma olan Küresel Yenilik Endeksi'ni ele alacağız. Araştırma geliştirme altyapısı, rekabet ortamı, yenilikçi insan kaynağı ve bilişim birikimi gibi parametreler dikkate alınarak hazırlanan endekste ülke sıralamamızı iyileştirmeye yönelik yapacaklarımız konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından bir yol haritası oluşturulacak. Endekste 126 ülke arasında 50. sırada yer alan ülkemizi kapsamlı çalışmalarımızla üst sıralara birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Bunun yanı sıra Yatırım Danışma Konseyinin 10'uncu toplantısını yılın son çeyreğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek bu toplantının, uluslararası yatırım çevrelerini buluşturacak olmasının yanı sıra yatırım ortamındaki ilerlemelerin tüm dünyaya anlatılması ve Türkiye'deki uluslararası yatırımların doğrudan artırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Her türlü manipülasyona, korumacı politikalara ve dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen ülkemiz bugün yatırım yapmak için en doğru ve güvenilir adreslerden biridir. Türkiye bugün ağırlıklı olarak Avrupa kıtasından olmak üzere toplam 80 ülkeden uluslararası yatırım almaktadır ve geçtiğimiz yıl Batı Asya bölgesinden en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmuştur. Tüm kıtalardan daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız ve daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Türkiye'de gerek uluslararası gerekse yerli doğrudan yatırımların artması için tüm yatırımcıları bir kez daha güvenli liman Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye ve ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: Editör:
Etiketler: CUMHURBAŞKANI, YARDIMCISI, FUAT, OKTAY:, TÜRKİYE'NİN, BÜYÜK, ŞAHLANIŞ, DÖNEMİNİN, ARİFESİNDEYİZ,
Yorumlar
Diğer Haberler
Adana
Adana'da inşaat iskelesinden düşen 3 işçi yaralandı
Hatay
Hatay'da eşinden boşanan kadın, adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti
Deniz Baykal, Libya
Deniz Baykal, Libya'nın Türkiye için yaptıklarını anlattı
Başkan Selimoğlu, Belediyenin Varlıklarını Açıkladı
Başkan Selimoğlu, Belediyenin Varlıklarını Açıkladı
Hatayspor
Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi
Yılbaşını kutlamak caiz midir?
Yılbaşını kutlamak caiz midir?
Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı
Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı
Adana
Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Adana
Adana'da ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Elazığ
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Adana
Adana'da sağanak nedeniyle bir evin giriş kısmı yıkıldı
Adana
Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Adana
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı
Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı
İzmir
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu
Uludağ
Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu
Uludağ
Uludağ'daki arama çalışmalarında bir cansız beden bulundu
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
Adana
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor
Hatay’da yoğun sis ulaşımı aksattı
Hatay’da yoğun sis ulaşımı aksattı
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları 15'inci gününde
Zonguldak
Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arayan ekipler bir 'yürüyüş sopası' daha buldu
Bursa Valisi Canbolat: Uludağ
Bursa Valisi Canbolat: Uludağ'da kaybolan iki arkadaştan mont ve bere dışında bir iz yok
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları altıncı gününde
Doğaseverler Faselis Antik Kenti
Doğaseverler Faselis Antik Kenti'ne yürüdü
Uludağ
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında dördüncü güne girildi
Karaköy
Karaköy'de başörtülü kadına saldırının iddianamesi kabul edildi
Karaköy
Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının failine 12 yıl 8 aya kadar hapis istemi
ASELSAN denizlerde
ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak
Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak
Müslüm AKTÜRK...
Müslüm AKTÜRK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Kasım
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Fatih gemisi kısa sürede sondaja başlayacak
Erdoğan
Erdoğan'dan 'öğrenim kredisi' müjdesi
Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi
Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi
Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı
Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak hedefine ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'na tepki
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor
Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı'nda dini ve tarihi yapı hassasiyeti
Hava Harp Okulu darbe davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet
Hava Harp Okulu darbe davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet
Kızıltepe Belediyesine görevlendirme
Kızıltepe Belediyesine görevlendirme
PKK
PKK'nın sözde 'Metina alan sorumlusu' etkisiz hale getirildi
'2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' yayımlandı
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Eski Danıştay üyesi Bülent Olcay
Eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'ın hapis cezasına onama
Adil Öksüz
Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında iddianame kabul edildi
Kepez’de istihdam buluşmaları
Kepez’de istihdam buluşmaları
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması
Genelkurmay Başkanı Güler mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Güler mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
9 ayda 125 bin 538 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı
9 ayda 125 bin 538 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik
Tarımda üretim artışına teknoloji katkısı
Tarımda üretim artışına teknoloji katkısı
Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden soruşturma
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden soruşturma
SDÜ DÖNER SERMAYESİ KİMİN İÇİN DÖNÜYOR!
SDÜ DÖNER SERMAYESİ KİMİN İÇİN DÖNÜYOR!
OSMAN KORKMAZ:  TÜRK- İŞ OLARAK KESİNLİKLE MALAZGİRT GİBİ MİRYOKEFALON’UN DA DEVLET TÖRENİYLE KUTLANMASINI İSTİYORUZ
OSMAN KORKMAZ: TÜRK- İŞ OLARAK KESİNLİKLE MALAZGİRT GİBİ MİRYOKEFALON’UN DA DEVLET TÖRENİYLE KUTLANMASINI İSTİYORUZ
Ad ve soyadında düzeltme için son hafta
Ad ve soyadında düzeltme için son hafta
YPG/PKK, Aynularab
YPG/PKK, Aynularab'da tünel ve hendek kazıyor
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ
YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ'NİN İLK PAKETİ KABUL EDİLDİ
MAKÜ
MAKÜ'DEKİ 'CİNSEL TACİZ' DOSYASI YÖK'ÜN GÜNDEMİNDE
TÜRKİYE
TÜRKİYE'DE 40 BİN 'LORD' VE 'LADY' VAR
MİRYOKEFALON SAVAŞI’NIN VUKUBULDUĞU TZYBRİTZİ, CYBRİLCYMANİ VEYA SYBRİZE GEÇİDİ NERESİDİR?
MİRYOKEFALON SAVAŞI’NIN VUKUBULDUĞU TZYBRİTZİ, CYBRİLCYMANİ VEYA SYBRİZE GEÇİDİ NERESİDİR?
22 İLDE EKOLOJİK KORİDOR OLUŞTURULACAK
22 İLDE EKOLOJİK KORİDOR OLUŞTURULACAK
KAMUOYU KURUM VE KURULUŞLARINA !...
KAMUOYU KURUM VE KURULUŞLARINA !...
SON DAKİKA! AYTEN ENE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
SON DAKİKA! AYTEN ENE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
SUUDİ ARABİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK KADIN FUTBOL LİGİ BAŞLADI
BİN 500 KİLOGRAM ANZER BALI SATIŞA SUNULDU
BİN 500 KİLOGRAM ANZER BALI SATIŞA SUNULDU
KEKİK NEDİR? DÜNYA BUNU NEDEN GİZLİYOR ?
KEKİK NEDİR? DÜNYA BUNU NEDEN GİZLİYOR ?
26 MESLEKTE DAHA BELGE ZORUNLULUĞU
26 MESLEKTE DAHA BELGE ZORUNLULUĞU
ÜÇ GÜNDE 2.5 MİLYON MÜKELLEFİN BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
ÜÇ GÜNDE 2.5 MİLYON MÜKELLEFİN BANKA HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
ÇİN, EN ÖNEMLİ  ORTAKLARIMIZDAN BİRİDİR
ÇİN, EN ÖNEMLİ ORTAKLARIMIZDAN BİRİDİR
MİRYOKEFALONDAN SDÜ TARİH BÖLÜMÜDE SORUMLUDUR
MİRYOKEFALONDAN SDÜ TARİH BÖLÜMÜDE SORUMLUDUR
Haber Yazılımı