Haber Detayı
15 Aralık 2017 - Cuma 08:11 Bu haber 601 kez okundu
 
Eğitim Dünyamız, Hafıza ve Ezber Karşıtlığı ile Malül
Ezberi tahfif etmek, hafızasında bir şiir dahi olmayan, tarih hafızasını yitirmiş, günlük yaşayan, kültürsüz ve derinliksiz nesiller yetişmesine hizmet eder. Durmuş Günay yazdı.
- Haberi
Eğitim Dünyamız, Hafıza ve Ezber Karşıtlığı ile Malül


Ön yargılardan çekinmeseydim, bu yazının başlığını “yaşasın ezber(cilik)” diye atacaktım. Hemen, Einstein’e atfedilen, “ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan zordur” sözü aklıma geldi. Daha başlıkta yazının okunmasının önüne set çekmeyelim.

Ezberciliğin, ezberci eğitimin olumsuzluğu sıklıkla dile getirilir. Bu yaygın dile getirmenin kendisi de adeta ezberlenmiş bir sözdür. Sıkça kullanılan bir söylemdir. Ezber karşıtlığının bir uzantısı olarak hafıza, değer alanımız içinde tahfif edilen, küçük görülen bir konumdadır.

İnsanlar, hafızam zayıftır demekten çekinmezler ama, zeka durumu hakkında olumsuz bir söz edilmesinden de çok rahatsız olurlar. Hafızam zayıftır diyebilirken bende zeka geriliği vardır diyemezler. Çünkü, değerler hiyerarşisinde zeka yüksek bir mevkide iken hafıza küçümsenir. İnsanlar psikolojik olarak kendisine yapılan hakaretler içerisinde en çok "geri zekalı”, "akılsız" ya da "aptal" gibi sözlere daha çok alınır ve tepki gösterirlermiş

Hafıza (bellek); insan beyninde, bilgileri ve geçmiş deneyimleri kodlama, depolama, düzenleme, saklama ve geri çağırma yeteneğidir. Hafızanın, bilgileri saklama bakımından, saklama süresi, 1 saniyeden daha az olan duyusal hafıza (sensory memory), bir dakikadan daha az süreli kısa-dönemli hafıza (short-term memory), ve ömür boyu sürebilen uzun-dönemli hafıza (long-term memory) aşamalarından bahsedilir. Bizim burada “ezber meselesi” olarak üzerinde durmak istediğimiz, kalıcı bilgilerin saklandığı, uzun-dönemli hafızadır. Uzun-dönemli hafızaya kısaca hafıza diyecegiz. Şunu da belirtmek gerekir ki: Duyularımızın dış dünyadan yakaladığı ve kodladığı uyarı ve işaretler, uzun-dönemli hafızaya, duyusal hafıza ve kısa-dönemli hafıza içinden geçerek gelmektedir.

Hafıza, tarihin deposudur, derinliktir

Kollektif hafıza toplumların varoluşunda, geleneklerin sürdürülmesinde hayati bir önemi haizdir. Bilgi ve gelenekler, nesilden nesile sözlü gelenek ve yazılı olarak aktarılır. Yazı, görsel ve işitsel medya, bilgisayar kayıtları, beyin dışındaki hafıza, dış hafıza, olarak görülebilir. Dış hafıza ile hafızamız, yani iç hafıza, elbette aynı şey değildir. Hafızamız hata ve yanılgılara maruz olsa da bilinçli olarak veya bilincimiz dışında da zihnimiz iç hafızamız üzerinde işlem yapmaktadır.

Hafıza, tarihin deposudur. O yüzden hafıza derinliktir. Bir bilgiyi özümsemek, bellekteki (hafızadaki) verilerin işlenmesi ile mümkün olabilir.

Sürekli olarak ezberciliğin aleyhinde bulunuluyor. Aslında, ezberlemek önemini yitirdi, ezber kalmadı neredeyse, ezbersizlik var. Eğitimdeki olumsuzluklar genellikle ezberciliğe atfedilmekte. Oysa asıl sorun bilgi düzeyindeki yetersizlik ve anlama zafiyetidir. Masal anlatan nineler kalmadı. Artık şiir ezberlenmiyor. Menkıbeler, hikayeler, anlatılar yok. Tarih hafızası daraldı. Bir kaç beyitlik bir ezgi söyleyen kimi sanatçılar ellerindeki kağıttan okuyorlar. Büyük hatipler kalmadı neredeyse. Çünkü hafıza artık kullanılmamakta, ihmal edilmektedir.

Anlamaya giden yol hafızadan, ezberden geçer. Hafızada malzeme yok ise, neyi anlayacağız? Değirmende buğday yoksa neyi un yapabiliriz? İpek böceğinin biriktirdiği dut yapraklarından ipek yapması gibi, hafızadaki malzemeden bilgi inşa edilmektedir.

Hafıza ve ezberin tahfif edilmesinin ideolojik arkaplanı

Ezber karşıtlığı, hafıza (bellek) karşıtlığına dönüşmektedir. Bilgisayar insan zihni örnek alınarak tasarlanmaktadır. Hard diski olmayan bir bilgisayar ne ise hafızası kendisi ya da eğitim sistemi tarafından iptal edilmiş insan da odur.

Şu metne bakalım:

Bir ignliiz üvnsertsinede ypalın arşaıtramya gröe,
kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş.
Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyış.
Ardakai hfralerin srısaı krıaşık oslada ouknyourumş.
Çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil btüün oalark oykuorumuşz.

Bakın nasıl da düzgün okudunuz, ilginç değil mi? Bu metni okuyabilmemiz hafıza sayesinde mümkün olabilmektedir.

Hafıza ve ezberin tahfif edilmesinin, bizim ülkemizde, ne yazık ki ideolojik arkaplanı vardır. Geçmişinden utanan, geçmişin unutulmasını isteyenler ezber ve hafıza karşıtlığını empoze etmeye çalışmışlardır, çalışmaktadırlar. Kimileri de ideolojik arkaplanın farkında değildir. Bir zamanlar, ilkokullarda, “Geçmişi unut yeni yolu tut” ile başlayan bir şiir ezberlettirilirdi.

Aslolan anlamak ve yorumlamak

Hafıza ve zihin dünyamız, duygu dünyamız ile kuşatılmıştır. “Düşünce, duygularla irtibatlıdır.” Çok etkilendiğimiz olayları uzun süre, bazen ömrümüzün sonuna kadar unutmayız. Eğer ezber aleyhinde bir algıya sahipsek, zihin bilgileri kısa süre sonunda silmektedir, uzun süre bellekte tutmamaktadır. İnsan zihni pozitif bakışla yaklaştığımız şeyleri hafızaya kaydeder. Eğer ezbere negatif bakarsak, hafıza bilgiyi kaydetmekten vazgeçer.

Burada dile getirmek istediğimiz bilgileri ezberleyip orada kalmayı tasvib etmek değil elbette. Asıl olan anlamak ve yorumlamaktır. Ama anlamayı ve yorumlamayı da ancak hafızadaki malzemeyi kullanarak yapabiliriz. Ezber aleyhtarlığı anlamayı öne çıkarmak adına yapılıyorsa, bu tutumun bizzat kendisi anlamanın önündeki en önemli engeldir. Ezber aleyhtarlığı hafıza denilen depoyu berhava etmektedir.

Ne günlere kaldık

Burada bir anımı aktarmak isterim. 1979 yılında İzmir’de bir tasavvuf musikisi konserine gitmiştim. Konser sırasında, Mevlevi tekkesinin önderi olan kişinin anlattığını, hafızam beni yanıltmıyorsa, nakledeyim: İlahi repertuarımızda 11.500 (onbir bin beşyüz) civarında ilahi varmış. Mevlevi tekkesine zakirbaşı olabilmek için en az 6000 (altı bin) ilahiyi makamları ile birlikte ezbere bilmek gerekiyormuş. Bir zaman, bir mevlevihaneye zakirbaşı aranıyormuş. Ancak altı bin ilahi bilen bir Mevlevi bulunamamıştır. En fazla bilen 3000 (üç bin) ilahi ile bir âmâ hafız imiş. Ve o âmâ hafız mevlevihaneye zakirbaşı atanmış. Mevlevi tekkelerinde bir dedikodu almış yürümüş: "Ne günlere kaldık, üç bin ilahi bilen âmâ hafız zâkirbaşı oldu."

Burada bir de hikaye aktaracağım: Dört yıl süre ile İran’ın Rey kentinde büyük medresede eğitim gören El-Gazali (o zaman henüz İmamı Gazali değil) felsefe, metafizik ve bu medresede verilen bütün dersleri izlemiş ve öğreneceği bir şey kalmadığı kanısına varınca, doğduğu kente dönmek üzere yola çıkmıştı. O zamanlar tek başına yolculuk yapmak zorunda kalan herkes gibi Gazali de dönüş yolunda bir kervana katılmıştı. Çölde karşılarına çıkan bedeviler kervanı soymuş ve bu arada Gazali’nin içinde derslerde tutuğu notları da bulunan heybeyi de almışlardı. Bunun üzerine Bedevilerin başı olan kişiye yalvaran Gazali, heybenin içinde ders notlarından başka bir şey bulunmadığını ve bunların da okuması yazması olmayan kimselerin işine yaramayacağını anlatarak heybesini geri istemişti. Bunun doğru olduğunu kendi gözleri ile de gördükten sonra heybeyi Gazali’nin ayaklarının dibine fırlatan bedevi, “Medreseye kağıtlar dolusu yazı yazmak için değil, ilim öğrenmek için gidildiğini sanıyordum” demişti. Öyküye göre bu sözden çok etkilenen Gazali kervandan ayrılarak Rey’e geri dönmüş ve bu kez hiç not tutmadan dört yıl daha okumuştu. (Bernal J.D., çeviren: Deniz Yurtören; “Modern Çağ Öncesi Fizik”, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 1995, Ankara.)

Hafıza ve ezber düşmanlığı

Eğitim dünyamız, hafıza ve ezber karşıtlığı ile malüldür. Ezbercilik karşıtı söylemin, ne tür argümanlar ile savunulursa savunulsun hiç bir yararı yoktur. Öğrenciye ezberci olmayın tavsiyesi yerine ne olması gerektiği öğütlenmelidir. Örneğin, öğrenciye bitimsiz bir anlama çabasını elden bırakmayın denilmelidir.

“Modern”in hafızası yoktur. Tarihle hesaplaşayım derken nesiller zihnen boşaltılmaktadır. Bilgi, zaman ve mekandan münezzeh olamaz. Eğitimde, daima, zaman (tarih), mekan(coğrafya) ve anlam birlikte verilmelidir. Kim bilir bilgi üretme konusundaki zafiyetimiz hafıza karşıtlığı ile de bağlantılı olmalıdır. Yeni bilgi üretimi, mevcut bilginin iyice hazmedilmesi ile olabilir. İyice öğrendiğimiz bir şeyi, ezberledim, yuttum deriz. İngilizce’de yuttum anlamında ezberlemek, kalpten öğrenmektir (to learn by heart). Tefekkür, hafızaya dayanır. Hafıza belli bir düzeyde birikime ulaştı mı, adeta taşar, yazı yaz(ıl)mak, dile dökülmek, dışa vurulmak ister.

Burada, kısa bir parantez açalım: Yazmak, açmaktır. Sofra bezini yazmak veya sofra bezini sermek ifadesinde olduğu gibi. Yazı yazmak veya sofra bezini yazmak benzer anlamdadır. Ortaya çıkarmaktır. Hakikati ortaya koymaktır. Hakikat, felsefe dilinde, Yunanca’da, Aletheia’dır. Aletheia da açığa çıkarmaktır. Burada, yazmak sözcüğünden hareketle, dilimizin felsefe yapma imkanına işaret etmek istedim. Yazı yazmak, hakikat yolculuğuna çıkmaktır. Burada parantezi kapatıp konumuza dönelim.

Hafıza ve ezber düşmanlığı öylesine bir afettir ki, insanımızı ve toplumumuzu bu afeti bertaraf etmek için mücadeleye çağırıyorum. Hafıza yeri doldurulamaz bir nimettir insan için. Geçmişsiz bir şimdi ve gelecek olamaz. Köksüz bir ağaç olmayacağı gibi. İnsan zamanın içine gömülüdür, geçmişten beslenir. Varlık, zaman içinde bir olagelmedir. Tarihte, olayların kronolojisi, olayların zaman cetvelinde bir yere tutturulduğu düğüm noktaları gibidir.

Ezberi tahfif etmek, hafızasında bir şiir dahi olmayan, tarih hafızasını yitirmiş, günlük yaşayan, kültürsüz ve derinliksiz nesiller yetişmesine hizmet eder.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Eğitim, Dünyamız,, Hafıza, ve, Ezber, Karşıtlığı, ile, Malül,
Yorumlar
Diğer Haberler
ISPARTA’NIN NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 17.3
ISPARTA’NIN NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 17.3
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
ODG YAPI
ODG YAPI
PAKDEMİRLİ’Yİ UTANDIRACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
PAKDEMİRLİ’Yİ UTANDIRACAK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ODG YAPI
ODG YAPI
TUNÇ SOYER: “1 SANTİMETREKARESİNİ BİLE İMARA AÇMAYACAĞIZ.”
TUNÇ SOYER: “1 SANTİMETREKARESİNİ BİLE İMARA AÇMAYACAĞIZ.”
UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ( CHELSEA - LİVERPOOL ŞİFRESİZ Mİ)
UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? ( CHELSEA - LİVERPOOL ŞİFRESİZ Mİ)
MADENDE BİN 102 SAHA İHALE EDİLECEK
MADENDE BİN 102 SAHA İHALE EDİLECEK
BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER İLE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
BAYRAMDA OTOYOL VE KÖPRÜLER İLE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
SDÜ
SDÜ'YE ÇARIKÇI'NIN TEKRAR REKTÖR ATANMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞINI KAMUOYUNA (ISPARTA ESNAFINA) SORMAYA DEVAM EDİYORUZ
REKTÖRLÜK ANKETİMİZ BAŞLADI
REKTÖRLÜK ANKETİMİZ BAŞLADI
SALDA GÖLÜ İHALESİNDE YENİ GELİŞME
SALDA GÖLÜ İHALESİNDE YENİ GELİŞME
CHP SALDA
CHP SALDA'DA BİR ARAYA GELİYOR
BAKAN KOCA
BAKAN KOCA'DAN 12 MİLYONU AŞKIN KULLANICISI OLAN E-NABIZ HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 ALTININ ONS FİYATI SON 6 YILIN ZİRVESİNDE
ALTININ ONS FİYATI SON 6 YILIN ZİRVESİNDE
BAŞKAN YÜCEL
BAŞKAN YÜCEL'DEN, 24 TEMMUZ GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI MESAJI
Cumhuriyetçiler Türkiye
Cumhuriyetçiler Türkiye'ye yaptırım tasarısını ABD Senatosu'na sundu
REKTÖR ÇARIKÇI’NIN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" MESAJI
REKTÖR ÇARIKÇI’NIN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ" MESAJI
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANINA FİDAN DİKİLDİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ HATIRA ORMANINA FİDAN DİKİLDİ
DARBEYE GİDEN YOLDAKİ
DARBEYE GİDEN YOLDAKİ 'İHANET' TOPLANTILARI
İL GENEL MECLİS BAŞKANI SERKAN KESKİN
İL GENEL MECLİS BAŞKANI SERKAN KESKİN'DEN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI
BAŞKANDAN TARİHİ MÜJDE! 1. ISPARTA RAY BANLİYO TREN HATTI
BAŞKANDAN TARİHİ MÜJDE! 1. ISPARTA RAY BANLİYO TREN HATTI
AÇIK ALAN HOKEYİ U21 KADINLAR AVRUPRA ŞAMPİYONASI ALANYA’DA BAŞLADI
AÇIK ALAN HOKEYİ U21 KADINLAR AVRUPRA ŞAMPİYONASI ALANYA’DA BAŞLADI
SON DAKİKA! S-400 SEVKİYATINDA  BİR UÇAK  DAHA  ANKARA’YA İNDİ
SON DAKİKA! S-400 SEVKİYATINDA BİR UÇAK DAHA ANKARA’YA İNDİ
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER’İN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” MESAJI
ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER’İN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” MESAJI
15 TEMMUZ HALK DİRENİŞİ; İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU’NDAN KOPMA HAZIRLIĞI MI?
15 TEMMUZ HALK DİRENİŞİ; İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU’NDAN KOPMA HAZIRLIĞI MI?
ÇALIŞANLAR DİKKAT! İŞTE EMEKLİ MAAŞINI ARTIRAN 10 FORMÜL
ÇALIŞANLAR DİKKAT! İŞTE EMEKLİ MAAŞINI ARTIRAN 10 FORMÜL
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 3.YILI
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 3.YILI
BURDUR’DA FECİ TRAFİK KAZASI
BURDUR’DA FECİ TRAFİK KAZASI
RUM BASINI AYAĞA KALKTI: ‘TÜRKİYE DEV BİR DOĞAL GAZ REZERVİ BULDU
RUM BASINI AYAĞA KALKTI: ‘TÜRKİYE DEV BİR DOĞAL GAZ REZERVİ BULDU
ACARLAR LANGOZU BEYAZ NİLÜFERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR
ACARLAR LANGOZU BEYAZ NİLÜFERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ BÜYÜLÜYOR
FRİGYA’DA İLK SICAK HAVA BALONU HAVALANDI
FRİGYA’DA İLK SICAK HAVA BALONU HAVALANDI
TÜRK KIZILAYI 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’NE MEYYDANLARDA OLACAK
TÜRK KIZILAYI 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK GÜNÜ’NE MEYYDANLARDA OLACAK
HACI  MURAT TUTKUNLARI BİLECİK’TE BULUŞTU
HACI MURAT TUTKUNLARI BİLECİK’TE BULUŞTU
FİRARİ FETÖ’CÜLER İÇİN 94 ÜLKEYE İADE TRAFİĞİ
FİRARİ FETÖ’CÜLER İÇİN 94 ÜLKEYE İADE TRAFİĞİ
TARİHE TANIKLIK EDEN 9 BİN 369 AĞAÇ TESCİLLENDİ
TARİHE TANIKLIK EDEN 9 BİN 369 AĞAÇ TESCİLLENDİ
MİLLETVEKİLİ ÖZEL
MİLLETVEKİLİ ÖZEL'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
ERDOĞAN, SURİYELİLER İÇİN TALİMATI VERDİ! ARTIK...
ERDOĞAN, SURİYELİLER İÇİN TALİMATI VERDİ! ARTIK...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN S-400 AÇIKLAMASI: TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ ANLAŞMASI
DÖŞEMEALTI
DÖŞEMEALTI'NDA TEMİZLİK SÜRÜYOR
ANTALYA
ANTALYA'DA TURİZMDE YENİ 'GÜN' REKORU KIRILDI
ÖĞRENCİLERİN EN MEMNUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİN EN MEMNUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE
17. EĞİRDİR TRİATLON VE AQUATLONU SONA ERDİ
17. EĞİRDİR TRİATLON VE AQUATLONU SONA ERDİ
İYİLİKDER
İYİLİKDER'DEN 15 TEMMUZ ANISINA RESİM SERGİSİ: İZ BIRAK
ANTALYA
ANTALYA'NIN DENİZİ, HAVASINDAN SICAK
BAŞKAN TURAL’DAN 15 TEMMUZ MESAJI
BAŞKAN TURAL’DAN 15 TEMMUZ MESAJI
AK PARTİ ISPARTA İL BAŞKANI OSMAN ZABUN
AK PARTİ ISPARTA İL BAŞKANI OSMAN ZABUN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
'YENİLMEZ ŞEHRİN' GLADYATÖR MEYDANI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
 SON DAKİKA! S-400 TESLİMATNDA UÇAKLAR PEŞ PEŞE ANKARA
SON DAKİKA! S-400 TESLİMATNDA UÇAKLAR PEŞ PEŞE ANKARA'YA İNDİ
SAFRANBOLU
SAFRANBOLU'DA 'SARI KANTARON' FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞUYOR
TOKİ’DE 800 KONUTUN DAHA KUR’ASINI ÇEKECEĞİZ
TOKİ’DE 800 KONUTUN DAHA KUR’ASINI ÇEKECEĞİZ
SAGALASSOS ANTİK KENTİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
SAGALASSOS ANTİK KENTİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
TÜRKİYE
TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ SALDA GÖLÜNE ZİYARETÇİ AKINI DEVAM EDİYOR
O KANLI GECENİN 2 KAHRAMANI VALİ GÜNAYDIN VE SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
O KANLI GECENİN 2 KAHRAMANI VALİ GÜNAYDIN VE SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE PENÇE-2 OPERASYONU BAŞLATILDI
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE PENÇE-2 OPERASYONU BAŞLATILDI
'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE'NİN ÜMİDİDİR'
RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRAN YASA ABD
RUMLARA SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRAN YASA ABD'DE KABUL EDİLDİ
YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
ERDOĞAN: MEHMET ŞEVKET EYGİ KİTAPLARINI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDEKİ KÜTÜPHANEYE HİBE ETTİ
ERDOĞAN: MEHMET ŞEVKET EYGİ KİTAPLARINI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDEKİ KÜTÜPHANEYE HİBE ETTİ
EMEKLİYE 364 TL EK GELİR GELİYOR! TEMMUZ ZAMMI SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
EMEKLİYE 364 TL EK GELİR GELİYOR! TEMMUZ ZAMMI SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
15 TEMMUZ ANTALYA’DA ANILDI
15 TEMMUZ ANTALYA’DA ANILDI
EMİNE VE FATİH EVLENDİ
EMİNE VE FATİH EVLENDİ
BAŞDEĞİRMEN
BAŞDEĞİRMEN'DEN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI
81 İLDE EŞ ZAMANLI ‘ALKOL’ OPERASYONU
81 İLDE EŞ ZAMANLI ‘ALKOL’ OPERASYONU
BURDUR’DA YENİ BİR KELEBEK TÜRÜ BULUNDU
BURDUR’DA YENİ BİR KELEBEK TÜRÜ BULUNDU
KILIÇDAROĞLU’NDAN S-400 TESLİMATIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
KILIÇDAROĞLU’NDAN S-400 TESLİMATIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
GÜL VE LAVANTANIN BAŞKENTİ ISPARTA
GÜL VE LAVANTANIN BAŞKENTİ ISPARTA
RESMİ GAZETE
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM
HANİ PROJEDE HATA YOKTU?
HANİ PROJEDE HATA YOKTU?
3 YILDA 7243 KİŞİYE FETÖ SORUŞTURMASI AÇILDI
3 YILDA 7243 KİŞİYE FETÖ SORUŞTURMASI AÇILDI
ABD’DEN YUNANİSTAN’A 600 MİLYON DOLARLIK HELİKOPTER SATIŞI
ABD’DEN YUNANİSTAN’A 600 MİLYON DOLARLIK HELİKOPTER SATIŞI
ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DAYAK, HAKARET, TEHDİT...
 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! İŞTE S-400 TESLİMATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞTI! İŞTE S-400 TESLİMATINDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Haber Yazılımı