Haber Detayı
12 Kasım 2019 - Salı 15:22
 
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
F-35 Programı hem ulusal (ABD açısından) hem uluslararası boyutları olan, kamu ile özel sektörlerin iç içe girdiği çok katmanlı bir program.
- Haberi
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu

İstanbul

2019 yılının Temmuz ayında ABD tarafından Türkiye’nin Ortak Savaş Jeti Geliştirme ve Tasarımı Programı’ndan (kısaca F-35 Programı) çıkarılacağının ilan edilmesiyle birlikte, günümüzde hâlâ çözüme kavuşmamış olan “F-35 krizi” doğdu ve bir süre ülke gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi’ni satın alma konusunda gösterdiği kararlı tutuma karşı bir yaptırım olarak ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarma hamlesini yapmasıyla başlayan kriz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede ele alınacağı için bir kez daha gündemin üst sıralarına tırmandı. Şu ana kadar üzerinde çok yazılıp çizilen bu krizin uluslararası hukuk boyutunun ise Türkiye kamuoyunda yeterince ele alındığını söylemek güç. Bu yazının amacı F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutunu genel hatlarıyla ele almak ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalara ışık tutmak.

F-35 Programı hem ulusal (ABD açısından) hem uluslararası boyutları olan, kamu ile özel sektörlerin iç içe girdiği çok katmanlı bir program. Esas olarak ABD’nin bir askeri üretim projesi olan F-35 Programı’nın temel yüklenicisi, ABD’nin ülke içinde yaptığı ihale neticesinde, Amerikan silah endüstrisinin devlerinden Lockheed Martin olmuştu. Bu projeye katkıda bulunmak isteyen diğer devletler, belirlenmiş mutabakat zaptlarını imzalayarak katılımcı olabiliyor ve katılımcı devletlerdeki özel şirketler de temelde Lockheed Martin’in yüklendiği projenin çeşitli kısımlarını yüklenebiliyorlar. Devletlerin imzaladığı mutabakat zaptlarına ek ve bunlara bağlı olarak, söz konusu şirketler işin kendilerine düşen kısımlarına ilişkin ayrı sözleşmeler yapıyorlar. F-35 Programı bu şekilde ABD’nin bir ulusal projesi olmaktan çıkıp uluslararasılaşmıştı.

Türkiye’nin imzaladığı mutabakat zaptları uluslararası sözleşme niteliğindedir. F-35 Programı’na dair mutabakat zaptlarının içeriği incelendiği zaman bu durum açıkça tespit edilebiliyor. Dolayısıyla hükümleri sözleşmenin tarafları için bağlayıcıdır.

Türkiye Ortak Savaş Jeti Geliştirme ve Tasarımı Programı’na (JSF) 2002 yılında, yani programın başlamasından sadece bir sene sonra, ABD’nin ve diğer program ortağı devletlerin taraf olduğu bir mutabakat zaptı (MoU) imzalayarak dahil olmuştur. Daha sonra ek olarak imzalanan bir başka mutabakat zaptı (Joint Strike Fighter Production, Sustainment and Future Development [PFSD]) ile katılımcı statüsü ve katkı miktarı yükselen Türkiye, 2002’den bu yana programa 1 milyar doları aşan miktarda katkıda bulunmuş ve daha da önemlisi, yedi Türk firması F-35’in 800’den fazla parçasının üretimini üstlenmiştir. Hatta bu firmalardan biri F-35’in ilgili parçalarının üretimi için Türkiye’de açılacak fabrikaya yönelik yatırımlara başlamıştır.

O hâlde, F-35 krizine dair uluslararası hukukçuları ilgilendiren esas nokta, Türkiye’nin imzaladığı mutabakat zaptlarındaki hükümlerdir. Önemle not etmek gerekir ki “mutabakat zaptı” başlığı okurları yanıltmamalıdır. Türkiye’nin imzaladığı mutabakat zaptları uluslararası sözleşme niteliğindedir. Nitekim içeriğinden ve/veya uygulamasından bir uluslararası sözleşme olduğu anlaşılan herhangi bir devletler arası anlaşma, adı ne olarak konulursa konulsun, uluslararası hukuka göre uluslararası sözleşme niteliğinde kabul edilmektedir. F-35 Programı’na dair mutabakat zaptlarının içeriği incelendiği zaman bu durum açıkça tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla hükümleri, sözleşmenin tarafları için bağlayıcıdır.

Türk yüklenici firmalar, ayrıca yaptıkları yüklenicilik sözleşmelerindeki uluslararası tahkim hükümlerine dayanarak, haklarını etkili bir şekilde arayabileceklerdir.

F-35’e ilişkin anlaşmanın hükümleri

F-35 kriziyle ilgili olarak odaklanılması gereken temel mutabakat zaptı, kısaca PFSD olarak belirttiğimiz anlaşmadır; zira ayrıntılı ve güncel hükümler bu belgede yer almaktadır. Öncelikle, taraf devletlere F-35 jetlerinin transferinin durdurulabileceğine veya bir program üyesinin programdan atılabileceği durumlara dair herhangi bir hükmün mevcut olmadığını belirmemiz gerekiyor. Sanki hükümler kaleme alınırken, Türkiye ile yaşanan mevcut kriz benzeri bir krize hiç ihtimal verilmemiştir. PFSD’de ağırlıklı olarak devletler arası iş birliğinin hangi usullerle işleyeceğine dair hükümlere yer verilmektedir. Sadece PFSD’nin 17. bölümünde, olası ihtilaflara yönelik bir ihtilaf çözüm mekanizması öngörülüyor. Bu mekanizma son derece ilgi çekicidir; zira uluslararası sözleşmelerde sıkça rastlanan bir formül söz konusu değildir: İhtilaf çıktığı zaman taraf devletlerin herhangi bir uluslararası mahkemeye, tahkim divanına, hakeme veya ulusal mahkemelere gitmesinin açıkça önüne geçilmiş ve yegâne mekanizmanın program üyesi devletlerin temsilcilerinden oluşturulacak bir danışma komitesi olacağı belirtilmiştir.

Bu durumda şu sorular önem arz etmektedir: S-400 transferi sebebiyle Türkiye’ye F-35 jetlerinin transferinin askıya alınmasının PFSD çerçevesinde bir dayanağı var mıdır? Eğer yoksa, ABD’nin PFSD’ye, yani bir uluslararası sözleşmeye aykırı davrandığından hareketle, uluslararası hukuka aykırı davrandığı ileri sürülebilecek midir? Eğer sürülebilecekse Türkiye’nin hakkını arayabileceği platformlar nerelerdir?

İlk sorudan başlanacak olursa, F-35 jetlerinin transferinin askıya alınmasının kesinkes şekilde PFSD’ye ve dolayısıyla uluslararası hukuka uygun olduğunu söylemek çok güçtür. Olsa olsa bazı hükümlerin yorumu yoluyla, dolaylı bazı argümanlar ileri sürülebilecektir. O hükümler de PFSD’nin 9. ve 12. bölümlerinde yer almaktadır. Bu bölümlerde, taraf devletlere projeye dair fikri mülkiyetin ve verilerin korunması yükümlülüğü yüklenmektedir. Türkiye’nin S-400 Hava Savunma Sistemi’ni aktif olarak kullanmaya başlamasının teknik olarak gerçekten F-35 Programı’nın özel verilerinin ve bilgilerinin üçüncü bir taraf (Rusya) tarafından ele geçirilmesine imkan sağlayacağı kanıtlanırsa, ABD’nin bu hükümleri hukuki dayanak olarak öne sürme ihtimali gündeme gelebilecektir. Bu teknik sorunun cevabı hukukçuların uzmanlık alanını aşan bir meseledir, dolayısıyla bu yazının konusu da değildir. Eğer böyle bir ihtimal varsa, Türkiye’nin bu hükümlere dair dikkatli olması ve özen yükümlülüğünü yerine getirmesi gereklidir. Ancak şu da bilinmektedir ki Türkiye F-35 krizinin patlak vermesinden bu yana iyi niyetle hareket ederek hem siyasi hem diplomatik kanallardan birçok kez ortak bir teknik araştırma komitesi kurularak söz konusu riskin var olup olmadığının tespit edilmesi teklifini yapmış, fakat bu teklifleri aylardır olumlu karşılık bulmamıştır. Bu durumda ispat yükü, söz konusu riskin varlığını iddia eden tarafa (ABD) düşmektedir. İspat edemediğinde ise Türkiye’nin 1 milyar doları aşan yatırımına ve kazandığı başkaca haklara tek taraflı bir kararla el konulması PFSD’ye ve uluslararası hukuka aykırı olacaktır.

Sorunun çözümü için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmak durumunda kalınırsa, Türkiye'nin iyi bir strateji ve akılcı çözümler geliştirilmesi gerekecek.

PFSD’deki ihtilaf çözüm mekanizmasının, program üyesi devletlerden birinin üretimi aksatacak şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işletilmesi öngörülmüştür. Tek yol olarak danışma komitesinin belirlenmesinin arkasında yatan sebep de bu olsa gerek. Yani S-400 krizi gibi üretimi aksatmayan, fakat farklı temel politik ve/veya teknik kaygıların ortaya çıkaracağı ihtilafların pek hesaba katılmamış olması olasıdır. Öte yandan sözleşme hükümlerinin bağlayıcı olduğu düşünülürse, eldeki tek seçeneğin, kurulacak danışma komitesi olduğunu söylemek mümkündür. O hâlde, Türkiye’nin ihlallerin sürmesi durumunda hakkını arayacağı birincil adres PFSD hükümleri uyarınca kurulacak danışma komitesi olacaktır.

Fakat bu kurul taraf devletlerin temsilcilerinden oluşacağı için, aynı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) olduğu gibi, bu devletlerin olgusal gerçekleri esas almaktan ziyade politik motivasyonlarla ABD’nin yanında yer alarak Türkiye’nin haklılığını teslim etmemesi, yani adil bir hukuki sürecin işletilmemesi riski var mıdır? Evet, maalesef vardır. Sözleşme’nin lafzı diğer hukuki yolların önünü tıkadığına göre, kurulacak olası bir danışma komitesinin açıkça böyle bir tavır sergilemesi durumunda, Türkiye usulî bir engelden ötürü hakkını elde etmekten mahrum mu kalacaktır? PFSD’nin ortaya çıkardığı bu açmaz, kayda değer bir vaka olarak ve uluslararası hukukta adalete erişimin engellenmemesi bağlamında, uluslararası hukukçular tarafından tartışılmayı hak etmektedir. Ancak en azından şu kadarı kesindir ki Türk yüklenici firmalar, ayrıca yaptıkları yüklenicilik sözleşmelerindeki uluslararası tahkim hükümlerine dayanarak, haklarını etkili bir şekilde arayabileceklerdir.

Elbette F-35 krizi, mesele hukuki mücadele safhasına taşınmadan evvel, siyasi ve diplomatik kanallarla çözülmesi muhtemel bir krizdir. Fakat neticede uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmak durumunda kalınırsa, F-35 krizine ilişkin Türkiye’nin odaklanması gereken iki husus söz konusudur: PFSD’deki fikri mülkiyetin ve verilerin korunmasına dair hükümlere uyulduğunun ortaya konulması ve ihtilaf çözüm mekanizmalarındaki kısıtlamalar dikkate alınarak iyi bir stratejinin ve akılcı çözümlerin geliştirilmesi.

[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Deniz Baran, aynı zamanda Al Sharq Forum’da uluslararası hukuk uzmanı olarak görev yapmaktadır](AA)

Kaynak: Editör:
Etiketler: F-35, krizinin, uluslararası, hukuk, boyutu,
Yorumlar
Diğer Haberler
BU TAHTALIKÖYDE HAYAT VAR
BU TAHTALIKÖYDE HAYAT VAR
BİR DAHA YAŞANMASIN
BİR DAHA YAŞANMASIN
ZEHİRLİ DÜŞÜNCELER!
ZEHİRLİ DÜŞÜNCELER!
YIRTIK PANTOLON MODASI...
YIRTIK PANTOLON MODASI...
BAŞKAN BÖCEK’TEN OTOGAR ESNAFINA KİRA MÜJDESİ
BAŞKAN BÖCEK’TEN OTOGAR ESNAFINA KİRA MÜJDESİ
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ!
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ!
HER ŞEY "SİL BAŞTAN"  ELE  ALINMALI...
HER ŞEY "SİL BAŞTAN" ELE ALINMALI...
Göbeklitepe’nin sorumlusu Göbeklitepe’yi anlatacak
Göbeklitepe’nin sorumlusu Göbeklitepe’yi anlatacak
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki
Özel’den “Cami müze olsun” teklifine tepki
TEŞEKKÜR VE TAZİYE
TEŞEKKÜR VE TAZİYE
 LİDER NASIL OMALI?
LİDER NASIL OMALI?
SEVGİ ÜZERİNE!
SEVGİ ÜZERİNE!
Yazar Ömür Çelikdönmez Bayram Mesajı Yayınladı
Yazar Ömür Çelikdönmez Bayram Mesajı Yayınladı
Şanlıurfa Platformu canlı yayınlara başlıyor
Şanlıurfa Platformu canlı yayınlara başlıyor
ŞANLIURFA PLATFORMU
ŞANLIURFA PLATFORMU'NDAN KADİR GECESİ MESAJI
DOĞRUYLA YANLIŞIN MÜCADELESİ...
DOĞRUYLA YANLIŞIN MÜCADELESİ...
"Trump
"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı
EFTEN PÜFTEN ŞEYLERLE Mİ UĞRAŞIYORUM?
EFTEN PÜFTEN ŞEYLERLE Mİ UĞRAŞIYORUM?
ÇİFT KARAKTERLİ OLMAK!
ÇİFT KARAKTERLİ OLMAK!
Bir millet ki yarısı hain!
Bir millet ki yarısı hain!
BAŞARININ SIRRI!
BAŞARININ SIRRI!
"Kirgizistan
"Kirgizistan'da Zafer Bayramı" Ankara Büyükelçiliği'nin Mesajı
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN...
ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN...
ELEŞTİRİ AYRI ŞEYDİR, HAKARET AYRI ŞEYDİR!
ELEŞTİRİ AYRI ŞEYDİR, HAKARET AYRI ŞEYDİR!
GÜNÜMÜZÜN HASTALIKLARI...
GÜNÜMÜZÜN HASTALIKLARI...
ANKARA BAROSU HUZURUMUZU KAÇIRDI
ANKARA BAROSU HUZURUMUZU KAÇIRDI
Kepez’e 4. Kreş
Kepez’e 4. Kreş
İNSAN İNSANA MUHTAÇTIR
İNSAN İNSANA MUHTAÇTIR
KOVİD 19 VİRÜSÜ DÜNYANIN ÜZERİNE AZRAİL GİBİ ÇÖKTÜ!
KOVİD 19 VİRÜSÜ DÜNYANIN ÜZERİNE AZRAİL GİBİ ÇÖKTÜ!
Hukukçular Birliği’nden Ankara Barosu’na kınama
Hukukçular Birliği’nden Ankara Barosu’na kınama
SİNE-İ MİLLETTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE (TBMM 100. YILI)
SİNE-İ MİLLETTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE (TBMM 100. YILI)
EBELİK İKİ CANA HİZMET MESLEĞİDİR.
EBELİK İKİ CANA HİZMET MESLEĞİDİR.
Isparta’da bu kez kolay kurtuldu
Isparta’da bu kez kolay kurtuldu
Eyyüp AYDIN: SU UYUR FIRSATÇILAR UYUMAZ!
Eyyüp AYDIN: SU UYUR FIRSATÇILAR UYUMAZ!
Kamuoyunun Dikkatine;
Kamuoyunun Dikkatine;
KURTULUŞ AKIL VE BİLİMDEDİR!
KURTULUŞ AKIL VE BİLİMDEDİR!
BEN POLİSİM
BEN POLİSİM
BAŞDEĞİRMEN’İ AYRIMCILIK YAPMAKLA SUÇLADI
BAŞDEĞİRMEN’İ AYRIMCILIK YAPMAKLA SUÇLADI
ISPARTA’NIN İMAJI KORONADAN KÖTÜ ETKİLENDİ
ISPARTA’NIN İMAJI KORONADAN KÖTÜ ETKİLENDİ
BELEDİYE SINIFTA KALDI
BELEDİYE SINIFTA KALDI
OLMAK MI ZOR, YAPMAK MI?
OLMAK MI ZOR, YAPMAK MI?
ISPARTA KOVID-19’A NAKAVT OLDU
ISPARTA KOVID-19’A NAKAVT OLDU
HIRS NEFRETTEN DAHA TEHLİKELİDİR!
HIRS NEFRETTEN DAHA TEHLİKELİDİR!
Böyle giderse İtalya gibi oluruz
Böyle giderse İtalya gibi oluruz
İNSANLAR VE İNSANLIK!
İNSANLAR VE İNSANLIK!
Burdur
Burdur'da tarlasını süren çiftçi Roma dönemine ait yapı parçaları buldu
DİKKAT !! KORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI SARDI.
DİKKAT !! KORONA VİRÜSÜ DÜNYAYI SARDI.
Size bir soru : “Tarihte uygarlığın ilk işareti nedir? “
Size bir soru : “Tarihte uygarlığın ilk işareti nedir? “
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
Büyükşehir huzurevinde önlemleri artırdı
BÜYÜKŞEHİR, KENTTE ZEMİN TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI YAPTI
BÜYÜKŞEHİR, KENTTE ZEMİN TEMİZLİĞİ ÇALIŞMASI YAPTI
İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz
Tüketiciler sağlıklı yaşam için
Tüketiciler sağlıklı yaşam için 'organik ve katkısız ürün' arıyor
CORONA GÜNLERİNDE “HOLLYWOOD’DAN MUT’A” UZANAN BİR IŞIK…
CORONA GÜNLERİNDE “HOLLYWOOD’DAN MUT’A” UZANAN BİR IŞIK…
Gazetecilerin sağlıkları güvence altına alınmalı
Gazetecilerin sağlıkları güvence altına alınmalı
ALKIŞLIYORUZ…
ALKIŞLIYORUZ…
Espiye Kaymakamı kurtarılamadı
Espiye Kaymakamı kurtarılamadı
ITALYAN BIR   DOKTOR ANLATIYOR.....
ITALYAN BIR DOKTOR ANLATIYOR.....
80 öğrenciye burs
80 öğrenciye burs
MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ OLAN  ” SALON”  BOŞTA ve BAKIM BEKLİYOR...
MEZİTLİ’DE İHTİYAÇ OLAN ” SALON” BOŞTA ve BAKIM BEKLİYOR...
Şanlıurfalılar Ankara’da ağaç dikecek
Şanlıurfalılar Ankara’da ağaç dikecek
Isparta’da Mevlid-i Nebi Gençlik Yarışması yapıldı
Isparta’da Mevlid-i Nebi Gençlik Yarışması yapıldı
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ!
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ!
Türk halkının kalbi İdlib
Türk halkının kalbi İdlib'de Mehmetçikle beraber
TİNGADER’den BLT Türk Tv’ye ziyaret
TİNGADER’den BLT Türk Tv’ye ziyaret
TİNGADER’DEN MEDYA ÖDÜLÜ
TİNGADER’DEN MEDYA ÖDÜLÜ
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
Rusya’nın Boğazını Sıkma Zamanı Geldi
Lotus’un koçluk eğitimi başladı
Lotus’un koçluk eğitimi başladı
GAZELHANLAR GECESİ
GAZELHANLAR GECESİ
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
Bilinçaltını keşfet yaşam kaliteni yükselt
Şefkat Derneği’nden İdlib’e yardım
Şefkat Derneği’nden İdlib’e yardım
Büyükşehir’den Yine “Umut” Dolu Bir Kurtarma Hikayesi
Büyükşehir’den Yine “Umut” Dolu Bir Kurtarma Hikayesi
Anafartalar (Güllük) Caddesi Asfalt Yenileme Çalışmaları tamamlandı
Anafartalar (Güllük) Caddesi Asfalt Yenileme Çalışmaları tamamlandı
URSİAD Bahçivan’la devam ediyor
URSİAD Bahçivan’la devam ediyor
TİNGADER’DEN VALİ ERİN’E ZİYARET
TİNGADER’DEN VALİ ERİN’E ZİYARET
ŞİDDET VE SEVGİSİZLİK!
ŞİDDET VE SEVGİSİZLİK!
Sevgililer günü 14 Şubat Cuma burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
Sevgililer günü 14 Şubat Cuma burç yorumları! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
Tütüncü, Antalya’nın 23 yıllık hayalini gerçekleştirdi
Tütüncü, Antalya’nın 23 yıllık hayalini gerçekleştirdi
"Devlet Nasıl Biter ve Çökertilir?"
"Devlet Nasıl Biter ve Çökertilir?"
İNSANCA VE HAKÇA YAŞAMAK!
İNSANCA VE HAKÇA YAŞAMAK!
Haber Yazılımı