Haber Detayı
19 Haziran 2019 - Çarşamba 17:34 Bu haber 205 kez okundu
 
GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ
Zeki TARHAN yazdı.
ISPARTA Haberi
GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ

BÖLÜM : 1

Sosyal medyada duyurusunu yaptığımız “GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ” yazı dizimizi, bugün yani; “5 Haziran Dünya Çevre Günü”nde, okuyucularımızla buluşturuyoruz… 6 Şubat 2019 ve 2 Mayıs 2019 tarihleri, elbette ki önemli tarihler. 6 Şubat; “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Çalıştayı”nın gerçekleştirildiği, 2 Mayıs ise; Çalıştay çıktısı olan “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Projesi”nin tanıtımının yapıldığı tarihler.
Tabii, 2 mayıs öncesindeki üç aylık süreci de, Çalıştay hazırlık süreci olarak tanımlamakta yarar var. Bu süreçte; paydaşların belirlenmesi, bunun için temasların yapılması, Çalıştay bünyesinde yapılacak Panellerin kaç oturumla planlanacağı ve panelistlerin kim olacağı, tartışılacak konu başlıkları, oturumları kimlerin yöneteceği vb. konular, paydaşlarla birlikte kararlaştırılmıştı.
Kısaca bu yazı dizimizde; yukarıda sözünü ettiğimiz sürecin çarpıcı yanlarını, kamuoyumuzun merakla beklediği ve son tahlilde bu Çalıştay’dan nelerin çıktığını, akıcı bir dille anlatmaya çalışacağız… Beğeneceğinizi umarak hadi başlayalım…
***
Sulak alanlarımızın kuruma ve yok olma sürecinden geçtiğini, bu sürecin Göller Yöresinde çıplak gözle somut bir şekilde görüldüğünü ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen, İç batı Akdeniz’in ve Göller Yöresinin en etkili NGO’su olan ISVAK, biran önce harekete geçilmesi gerektiğini düşünerek kolları sıvıyordu…
Gözbebeğimiz olan ve (1) no’lu temiz içme suyu rezervuarı olarak bilinen ve limnoloji literatürüne böyle geçen bir sulak alanın masaya yatırılması, bilimsel gerçekçilikle uyumlu olması gerekirdi. Türkiye’de eş zamanlı kurulmuş iki adet SU ENSTİTÜSÜ vardı: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Su Enstitüsü Müdürlüğü, diğeri ise; SDÜ bünyesindeki SU ENSTİTÜSÜ. Çalıştay’ın birinci paydaşı SDÜ ve Su Enstitüsü, olmazsa olmazımızdı.
…Evet, iki paydaş tamamdı. Üçüncü paydaş; niçin Isparta Valiliği olacaktı? Bunun yanıtını, okuyucularımız hemen vereceklerdir: Eğirdir Gölü Özel Hükümleri yürürlükteydi ve uygulamasından da Isparta valisi yetkiliydi. Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, Isparta’ya vali olarak yeni atanmıştı ve ayağının tozuyla / çiçeği burnunda vali olarak heyetimizi kabul ediyordu… ISVAK Heyeti olarak başkan Ahmet ŞAHLAN ve bu satırların yazarı Zeki TARHAN ile SDÜ / Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER, Vali SEYMENOĞLU’na; “GÖZBEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ” Çalıştay düzenlemesiyle ilgili görüşlerimizi bildiriyorduk…
Sayın valimizin yaklaşımından olumlu mesajları alıyor ve pozitif enerjiyle doluyorduk adeta… Rektör hocamızın destekleriyle valimizin destekleri birleşince, bu iş; “Ya başarılacak, yada başarılacak” bir konuma gelmişti… 
Üç paydaşlı bir Çalıştay’ın çerçevesi çizilmiş, ana hatları belirlenmişti artık. SDÜ Rektörü sayın Prof. Dr. İlker ÇARIKÇI hocamızın konuya sıcak bakması, her türlü maddi/manevi katkıyı sağlayacağını beyan etmesi, Su Enstitüsü Müdürü sayın Doç. Dr. Şehnaz ŞENER hocamızın Doktora tezinin EĞİRDİR GÖLÜ üzerine olmasıyla da, başarıyla sonuçlanacak bir etkinliğin kilometre taşlarının döşenmekte olduğunu gösteriyordu… 
***
Tabii, Merkezi Otoriteyi ıskalamak olmazdı. “EĞİRDİR GÖLÜ ÖZEL HÜKÜMLERİ”ni ortaya koyan, ete kemiğe büründüren ve birkaç kez revize eden SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ idi. DSİ ile Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü de Çalıştay’ın Merkezi Otorite ayağını teşkil ediyordu… 
***
 BÖLÜM : 2

Çalıştay, açılış konuşmalarının dışında beş oturum şeklinde programlanmıştı. Bir güne sığdırılan etkinlik; sabah saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlıyor, akşam 17.00’de oturum başkanlığını, DSİ önceki Genel Müdürü / Dünya Su Konseyi Başkanı / ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK’in yaptığı ve “ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”nin tartışıldığı, beşinci ve son oturum olan kapanış oturumu ile sona eriyordu. Oturum başkanlığını, Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK’in yaptığı birinci oturumda; “Eğirdir Gölü’nün geçmişi ve bugünü” masaya yatırılırken, “Eğirdir Gölü Su Bütçesi”nin irdelendiği ve başkanlığını Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semra KURUCU’nun yaptığı ikinci oturumun ardından öğle yemeğine geçiliyordu. (30) dakikaya sığdırılan açılış konuşmalarında ilk konuşmayı SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER yapıyor, O’nu sırasıyla; ISVAK başkanı Ahmet ŞAHLAN, DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut BERBER, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker ÇARIKÇI yaparken, son konuşmayı da, henüz (30) günlük çiçeği burnunda (=çok taze) Isparta valimiz sayın Ömer SEYMENOĞLU yapıyordu. …Ve böylece, etkinliğin yarım günü bitmiş oluyordu.

***

Öğleden sonraki “Eğirdir Gölü Su Kalitesi” konulu üçüncü oturumu, SDÜ / Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ yönetirken, “Eğirdir Gölü Su Ürünleri ve Kuş Faunası” konulu dördüncü oturumu ise, Eğirdir ve Burdur Gölleri üzerine çok değerli ve de önemli bilimsel çalışmaları ile tanınan ve Eğirdir Gölü’ nün ötrofikasyon sürecini tamamladığını dillendiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. Öğ. Üyesi Prof. Dr. İskender GÜLLE yönetiyordu. …Ve son oturuma gelinmişti. Çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı bu kapanış oturumunun moderatörlüğünü, birinci oturumda olduğu gibi Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK yapıyordu.

***

Etkinliğin sonunda, Çalıştayın çıktısı olarak; Çalıştay kitabında da yer alan hem ISVAK’ın hem de SDÜ / Su Enstitüsünün hazırladığı bir MANİFESTO (=Sonuç Bildirgesi ) yayınlanıyordu… Son tahlilde ise; Mayıs/2019 başında tanıtımı yapılan “Eğirdir ve Kovada Gölleri’nin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” Projesi de Çalıştayın elle tutulan / gözle görülen / ete-kemiğe bürünmüş somut bir semeresi (=Meyve ) olarak, Göller Bölgesi insanına, “Eğirdir Gölü Özel Hükümleri” uygulayıcılarına, Merkezi Otoriteye ve en önemlisi de Isparta’mızın en büyük mülki amiri sayın valimiz Ömer SEYMENOĞLU’na birer armağan olacaktı…

***

 BÖLÜM : 3

AÇILIŞ KONUŞMALARININ DERİN ANALİZİ


Açılış konuşmalarının ilkini, SDÜ / Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz ŞENER yapıyordu. ŞENER; mevcut su kaynaklarımızın su yönetimlerini gerçekleştirmek zorunda olduklarını, Su Havzasından temel faydalanma amacı, su temin etmek ise zaman zaman bu amaçla çelişebilecek diğer kullanımları, en uygun şekilde harmanlamak ve yönetmek gerektiğini, burada ana hedefin ise; su miktarını ve su kalitesini en yüksek seviyede tutmak olduğunu vurguluyordu…
Koruma – Kullanma Dengesinin altını özellikle çizen Dr. ŞENER; “Dünyada kısıtlı bir kaynak olan tatlı su potansiyelinin planlı koruma – kullanma dengesinin sağlanması ile SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SU YÖNETİMİ mümkün olacaktır” diyordu.
***
…Gölün geleceğe yönelik EKOLOJİK DENGESİ ile SU KALİTESİ’nin bozulacağı öngörüsünü, Şehnaz hocamız bakın nasıl dillendiriyordu: “…Son yıllarda, küresel iklim değişikliğinin de etkileriyle Göl su seviyesindeki düşüşler, Havza bazında kirleticilerin göl su kalitesine olan olumsuz etkileri dikkate alındığında, gölün geleceğe yönelik su kalitesinin ve ekolojik dengesinin bozulacağı öngörülmektedir.” 
“…Eğirdir Gölü’nü, gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak hepimizin sorumluluğudur” diyerek sorumluluğumuzu anımsatan ŞENER, Gölü her yönü ile ele alarak, uygulanabilir sonuçların ortaya konulacağına inancının tam olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırıyordu…
***
…Evet, SDÜ’ nün değerli Rektörü sevgili İlker hocamızın Su Enstitüsü Yönetimine duyduğu güvenin ve Şehnaz hocamıza tanıdığı geniş yetki ve sorumluluk ile inisiyatif kullanmada geniş manevra alanı yaratmış olması, Çalıştay paydaşlarının aynı frekansta ve ortak paydada buluşmaları, Çalıştay çıktılarının sonuç alıcı ve uygulanabilirliğini de sağlamıştır.
***
SDÜ’nün bağrından çıkan kardeş Üniversitemiz ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER Hocamızın da, açılış konuşmasında Su Enstitümüz ile ilgili söylemiş olduğu; “Su Enstitüsünün ivme kazanarak, bu tür etkinliklerin başlamasından dolayı da yönetimi özellikle tebrik etmek istiyorum.” Şeklindeki söylemi de gösteriyor ki, ISUBÜ bünyesindeki Su Ürünleri Fakültesi'nin ve SAREM’ in de içinde bulunduğu çalışma gurubu; ÇALIŞTAY’ın en önemli çıktısı olarak, Isparta Valiliği / SDÜ / ve ISVAK tarafından önerilen “Eğirdir ve Kovada Göllerinin Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” konulu projenin hazırlanması paydasında birleşiliyordu…

***

 BÖLÜM : 4

           Açılış konuşmalarının ikincisini, Çalıştayın paydaşlarından olan ISVAK’ın başkanı Ahmet ŞAHLAN yapıyordu… ŞAHLAN; ISVAK' ın 9.Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL tarafından kurulduğunu ve bu Vakfın, Isparta dışındaki Isparta’lıların en büyük Sivil Toplum kuruluşu olduğunu vurguladıktan sonra, Gurbetteki Isparta’lıların tümünün, doğdukları  topraklara karşı duyarlı birer “ISPARTA SEVDALISI” olduklarını dile getiriyordu…

              …Ve bakın, hemşerilerimizin GÖL’ le ilgili  endişelerine nasıl dikkat çekiyordu: “…Son zamanlarda, ülke medyasında güncel hale gelen EBER ve BURDUR GÖLÜ’ndeki “SU ÇEKİLMELERİ” ile BEYŞEHİR GÖLÜ’nden gelen endişeli haberlerden, hemşerilerimiz EĞİRDİR GÖLÜ’Nde de benzer krizlerin yaşanmasından endişelenmişlerdir…”

                                                   ***

               Hemşerilerimizin ISVAK’a yoğun bir şekilde yaptıkları PANEL / AÇIK OTURUM / SEMPOZYUM / ÇALIŞTAY  gibi kültürel etkinlik taleplerinin, Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, Ankara’daki Akademisyen hemşerilerimizle üç ay süren inceleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, ÇALIŞTAY düzenlenmesinin daha yararlı olacağı kanısına varıldığını anımsatan ŞAHLAN, Çalıştayın da Ankara’ da değil, Isparta’ da diğer paydaşlarla birlikte yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesinde antakt kalındığını dile getiriyordu…

                                               ***

            ISVAK Başkanı ŞAHLAN, daha sonraki süreci yani; SDÜ Rektörü sayın Prof. Dr. İlker ÇARIKÇI ve Isparta valimiz sayın Ömer SEYMENOĞLU ile yapılan yapıcı görüşmeleri kısaca anlatarak, üçlü paydaşların sergiledikleri olumlu yaklaşım sayesinde, bu çalıştayın hayata geçirildiğinin ve başarılı bir performans yakalandığının altını çiziyordu…

                                           ***

                 …Ve bizlerle birlikte, Ankara’ dan Otobüsle gelip, Çalıştayımıza katılan, bizlerin şeref misafiri olan, 9.Cumhurbaşkanımız DEMİREL’ in 1955 yılında kurduğu TTKD (=Türkiye Tabiatı Koruma Derneği)’nin ikinci kurucu üyesi, Asırlık Çınar (101) yaşında sayın Yunus ENSARİ’yi de takdim etmekten onur duyduklarını belirtirken, Yunus ENSARİ de oturduğu yerden ayağa kalkarak, Çalıştayın tüm katılımcılarını selamlıyordu…

Kaynak: (AJANSLAR) - AJANSLAR Editör: Mehmet Ali ÇELİK
Etiketler: GÖZBEBEĞİMİZ, EĞİRDİR, GÖLÜ,
Yorumlar
Diğer Haberler
TEMİZLİK HAREKATI
TEMİZLİK HAREKATI
YILLAR SONRA ISPARTA’DA BELEDİYE OKUL  BAHÇELERİNE GİRİYOR
YILLAR SONRA ISPARTA’DA BELEDİYE OKUL BAHÇELERİNE GİRİYOR
KARANLIK GÖKYÜZÜ PARKI
KARANLIK GÖKYÜZÜ PARKI 'MELİKLER YAYLASI'
ÇOCUK PARKINDA KORKUTAN YANGIN !
ÇOCUK PARKINDA KORKUTAN YANGIN !
ISPARTA
ISPARTA'YA GELEN TURİSTLER MÜZEYİ GEZEMİYOR
ISPARTA
ISPARTA'DA FETÖ'NÜN YENİ YAPILANMASINA EMNİYETTEN BÜYÜK DARBE
GECE BEKÇİLERİNİ YARALAYAN ŞAHIS YAKALANDI!!!
GECE BEKÇİLERİNİ YARALAYAN ŞAHIS YAKALANDI!!!
ISTEM
ISTEM'DE ACI REÇETE ORTAYA ÇIKTI
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU
Isparta’da, OGM tarafından son 2 yılda 305 bin lavanta fidanı desteği sağlandı
Isparta’da, OGM tarafından son 2 yılda 305 bin lavanta fidanı desteği sağlandı
Isparta’da 3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı
Isparta’da 3 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan sürücü tutuklandı
ÜNİVERSİTE YOLUNA İLK ALTERNATİF YOL
ÜNİVERSİTE YOLUNA İLK ALTERNATİF YOL
EKİNEZYA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
EKİNEZYA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Yayalar için ‘kırmızı’ alarm, kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar
Yayalar için ‘kırmızı’ alarm, kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar
Isparta’da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü
Isparta’da trenin çarptığı kamyon hurdaya döndü
Isparta’da muhtarlar tek çatı altında buluştu
Isparta’da muhtarlar tek çatı altında buluştu
Isparta-Konya karayolunda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Isparta-Konya karayolunda meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Sizler bizim turizm elçimizsiniz
Sizler bizim turizm elçimizsiniz
ISPARTA’DA 6 ŞİRKET FETÖ’DEN DEVREDİLDİ
ISPARTA’DA 6 ŞİRKET FETÖ’DEN DEVREDİLDİ
Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15 Temmuz konferansı
Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15 Temmuz konferansı
VALİ ŞEHMUS GÜNAYDIN NEYİN PEŞİNDE ?
VALİ ŞEHMUS GÜNAYDIN NEYİN PEŞİNDE ?
Başdeğirmen
Başdeğirmen'in 15 Temmuz Konuşması..
BİR VALİNİN FETÖ İSYANI
BİR VALİNİN FETÖ İSYANI
EĞİRDİR’İN TANITIMINA BÜYÜK KATKI 634 SPORCU KATILDI
EĞİRDİR’İN TANITIMINA BÜYÜK KATKI 634 SPORCU KATILDI
Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz konuşması: “Çünkü bizler buradayız, buradayız, buradayız”
Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz konuşması: “Çünkü bizler buradayız, buradayız, buradayız”
Isparta’da gül kokulu ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’
Isparta’da gül kokulu ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’
Isparta’da şehit ve gazi aileleri yemekte bir araya geldi
Isparta’da şehit ve gazi aileleri yemekte bir araya geldi
YENİ DÖNEMİN 100 GÜNÜ
YENİ DÖNEMİN 100 GÜNÜ
 GÖKMENOĞLU: SDÜ AVM ISPARTA ESNAFININ GÖĞSÜNE SAPLANMIŞ BİR HANÇERDİR
GÖKMENOĞLU: SDÜ AVM ISPARTA ESNAFININ GÖĞSÜNE SAPLANMIŞ BİR HANÇERDİR
Eğirdir’de 17.Triatlon ve Aguatlon’a doğru
Eğirdir’de 17.Triatlon ve Aguatlon’a doğru
SDÜ AVM ANKET SONUÇLARI ve ISPARTA ESNAFININ VERDİĞİ NET MESAJ
SDÜ AVM ANKET SONUÇLARI ve ISPARTA ESNAFININ VERDİĞİ NET MESAJ
Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağalara analiz yapılamadı
Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağalara analiz yapılamadı
HAYIRLI OLSUN SAV
HAYIRLI OLSUN SAV
Ispartalı Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa
Ispartalı Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da
90 BİN CAMİDE SELA
90 BİN CAMİDE SELA
ISPARTA
ISPARTA'DA FETÖ BASKINI
AZRAİLDEN DEFALARCA KAÇTI
AZRAİLDEN DEFALARCA KAÇTI
ISPARTA
ISPARTA'DA FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE BASKIN
EĞİRDİR
EĞİRDİR'DE MOTOKROS GÖSTERİSİ
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
CHP ISPARTA İL BAŞKANI AHMET KÜRKÇÜ
CHP ISPARTA İL BAŞKANI AHMET KÜRKÇÜ
KADIN ÇİFTÇİLER, TARIMSAL YENİLİKLERLE BULUŞUYOR
KADIN ÇİFTÇİLER, TARIMSAL YENİLİKLERLE BULUŞUYOR
Ankara, Moskova, Şam Triumvirliği anlaştı, Suriye İstihbarat Başkanları değiştirildi!
Ankara, Moskova, Şam Triumvirliği anlaştı, Suriye İstihbarat Başkanları değiştirildi!
 TSYD - EXPO iş birliği !
TSYD - EXPO iş birliği !
“Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir”
“Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir”
Eğirdir
Eğirdir'de 17.Triatlon ve Aguatlon'a doğru
MÜZE UĞRUNA TARİHİ DOKU BOZULDU
MÜZE UĞRUNA TARİHİ DOKU BOZULDU
DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ !
DİŞ HEKİMLİĞİ ÇITAYI YÜKSELTTİ !
ISPARTA
ISPARTA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Isparta
Isparta'da kaçak kazıya jandarma baskını: 3 gözaltı
BARAN LOKANTASINDA HİZMETTE SINIR YOKTUR
BARAN LOKANTASINDA HİZMETTE SINIR YOKTUR
LAVANTA KOKULU KÖY TÜRK-ALMAN DERGİSİ
LAVANTA KOKULU KÖY TÜRK-ALMAN DERGİSİ'NDE
ANKET SONUÇLARINI YARIN AÇIKLIYORUZ
ANKET SONUÇLARINI YARIN AÇIKLIYORUZ
HALK OTOBÜSLERİNDEN ZAM TALEBİ
HALK OTOBÜSLERİNDEN ZAM TALEBİ
15 TEMMUZ ISPARTA
15 TEMMUZ ISPARTA'DA BÖYLE KUTLANACAK
NEFES KESEN OPERASYON
NEFES KESEN OPERASYON
Isparta
Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
BAŞKANDAN GÖNEN
BAŞKANDAN GÖNEN'E ÜSTÜ AÇIK OTOBÜS
Ali Gürbüz,
Ali Gürbüz, 'pehlivan hamamı' geleneğini sürdürdü
 Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 5.5 milyon kamu görevlisine anket
BAŞDEĞİRMEN, 90 GÜNDE EN FAZLA MESAİSİNİ HANGİ KONUYA VERDİ
BAŞDEĞİRMEN, 90 GÜNDE EN FAZLA MESAİSİNİ HANGİ KONUYA VERDİ
DÜNYA
DÜNYA'DA BİR İLK: ISPARTA BAŞARDI
‘’YÜRÜYECEK DESİNLER, CANIMI VERİRİM’’
‘’YÜRÜYECEK DESİNLER, CANIMI VERİRİM’’
ISPARTA
ISPARTA'DA TOKİ HEYECANI
YENİ TERMİNAL PROJESİ’NDE MÜTEAHHİDİN TASFİYE TALEBİ BAKANLIKÇA REDDEDİLDİ
YENİ TERMİNAL PROJESİ’NDE MÜTEAHHİDİN TASFİYE TALEBİ BAKANLIKÇA REDDEDİLDİ
EĞİRDİR GÖLÜ ÇEVRESİNE TURİZM KÖYLERİ PROJESİ
EĞİRDİR GÖLÜ ÇEVRESİNE TURİZM KÖYLERİ PROJESİ
Dr. Gönül Ateşsaçan : Çikolatanın Saymakla Bitmeyen Faydalarını Anlatıyor
Dr. Gönül Ateşsaçan : Çikolatanın Saymakla Bitmeyen Faydalarını Anlatıyor
ANKETİMİZ YARIN BAŞLIYOR
ANKETİMİZ YARIN BAŞLIYOR
VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINIGİDERMEK ZORUNDASINIZ
VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINIGİDERMEK ZORUNDASINIZ
Huzur Dolu Bir Tatil Arayanlara: Akdeniz’in En Sakin 6 Kasabası
Huzur Dolu Bir Tatil Arayanlara: Akdeniz’in En Sakin 6 Kasabası
2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE YAŞAMINI YİTİRDİ
2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE YAŞAMINI YİTİRDİ
ISPARTA
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ BAŞLADI
2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı
2992 metrede mahsur kalan yaralı dağcı, Jandarma helikopteriyle kurtarıldı
Türkiye 4.sü Isparta
Türkiye 4.sü Isparta'dan çıktı
15 TEMMUZ GAZİSİ EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI
15 TEMMUZ GAZİSİ EVLİLİĞE İLK ADIMI ATTI
Tatilden önce Meclis
Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor
 REHBER ALİ KARCI VE SAGALASSOS
REHBER ALİ KARCI VE SAGALASSOS
 Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete’de
Görevden Alma ve Atama Kararları Resmi Gazete’de
DANIŞAN BELEDİYE DÖNEMİ
DANIŞAN BELEDİYE DÖNEMİ
HABER AKDENİZ
HABER AKDENİZ'DEN YENİ BİR ANKET DAHA
Haber Yazılımı