Haber Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 16:33 Bu haber 6561 kez okundu
 
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı
GÜNDEM Haberi
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı

İİT İcra Komitesi, Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırılarını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz" dedi.

İİT İcra Komitesi, Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırılarını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı sonrasında ortak açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya çağrı yapacak şunları söyledi:

"Dış politikasını insani değerler üzerine koyan bir ülke ve İİT Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde birlikte ele alalım ve mücadele edelim. Küresel barışı tehdit eden bu belayı ancak diyalogla azaltabiliriz. Bugünkü toplantıda gerekli adımların atılması için İİT bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik. Ev sahipliği yaptığımız toplantının bu alanda atılacak somut adımlar için milat olmasını temenni ediyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

NİHAİ BİLDİRGE YAYIMLANDI

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısının nihai bildirisi yayımlandı.

İİT İcra Komitesi'nin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta Nur ve Linwood Camilerinde ibadet eden 51 Müslümanın hayatını kaybettiği vahşi terör saldırısı ile sarsıldığı belirtilen bildiride, terörizmin dini olmadığı ve her türlü terör eyleminin, saiklerine bakılmaksızın, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın cezai ve haksız olduğu yönündeki tutum yinelendi.

Bildiride, "Uydurulmuş tarih, hayali medeniyetler arası çatışma ve karşılıklı cepheleşmeye dayalı olarak dünyanın birçok bölgesinde ırkçı hareketlerin ve bu hareketlerin yarattığı terörizmin yeniden canlanması ve Müslüman uluslardan gelen göçmenlere ve bireylere karşı korku, kin ve düşmanlığa teşvik etme ve böylece dünya ulusları ve toplulukları arasında geleceğe yönelik barış ve uyum beklentilerini tehlikeye atma niyeti dolayısıyla derinden endişe duyulduğu" kaydedildi.

"İSLAMOFOBİ DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE YÜKSELİŞTE"

Bildiride, üye olmayan devletlerdeki Müslüman toplulukların ve azınlıkların haklarının, saygınlığının, dini ve kültürel kimliğinin korunması amacıyla, İİT Şartının yanı sıra BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil, diğer uluslararası belgelerde yer alan ilke ve amaçlardan hareket edildiği belirtildi.

Bildiride, İİT İslami Zirvesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak çözümü vurgulamak ve bu korkunç terör saldırıları karşısında Müslüman toplum ile Yeni Zelanda arasındaki dayanışmayı vurgulamak amacıyla Yeni Zelanda'ya yaptığı ziyaretin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI'NIN TUTUMUNA TAKDİR

İİT bildirisinde, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde ibadet etmekte olan masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırısı en güçlü şekilde kınandı.

Terör saldırılarını kesin olarak kınayan Yeni Zelanda hükümetini ve Müslüman toplumunu kucaklayan ve acılarını paylaşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kararlı ve açık tutumunun memnuniyetle karşılandığı ifade edilen bildiride, Yeni Zelanda toplumlunun tüm kesimlerinin gösterdiği sempati ve dayanışmanın takdir gördüğü kaydedildi.

Bildiride, "(İİT İcra Komitesi) Teröristlerin hastalıklı manifestosuyla açığa çıktığı üzere, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen ve şeytani çevrelerce desteklenen bu terör saldırılarının kapsamlı ve tamamen şeffaf biçimde soruşturulacağı yönünde Yeni Zelanda tarafından yapılan taahhüdü tümüyle destekler." ifadelerine yer verildi.

'KAPSAMLI VE SİSTEMATİK TEDBİRLER' ÇAĞRISI

Masum Müslüman kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına ve Hükümetine en derin taziyelerin ifade edildiği bildiride, teröristlerin işlediği tüm korkunç suçlar için tam bir adalet ve hesap verebilirlik sağlayarak ailelerin teselli edileceğinin ve tatmin edileceğinin güçlü şekilde umulduğu belirtildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "(İİT İcra Komitesi) Camilere ve topluluk merkezlerine yapılan bu menfur terör saldırılarının ve Müslümanların öldürülmesinin İslamofobinin acımasız, insanlık dışı ve korkunç sonuçlarını bir kez daha gösterdiğini ve her düzeyde, alanda ve platformda tüm uluslararası paydaşların katıldığı ortaklık içerisinde buna eğilmek üzere gerçek, kapsamlı ve sistematik tedbirler gerektirdiğini vurgular."

Müslüman toplulukları, azınlıkları ve göçmenleri olan tüm ülkelerin, İslam'ı, terör, aşırılıkçılık ve topluma yönelik tehditlerle ilişkilendiren tüm politikalardan, açıklamalardan ve uygulamalardan kaçınmaya davet edildiği bildiride, tüm devletlere, dini özgürlüklere saygılı olma, bilhassa vatandaşlık ve kültürel haklarından mahrum etmek dahil Müslümanların temel insan hakları ve özgürlüklerini kısıtlamama çağrısında bulunuldu.

'İSLAMOBİYE KARŞI ULUSLARARASI DANIŞMA GÜNÜ' ÖNERİSİ

İİT bildirisinde, İslami inanç ve öğretilerin temel gereksinimlerine içten bağlı olan, bunları ifade eden ve bunlara uyan sıradan Müslümanlara suçlu gözüyle bakılmasını, potansiyel suç, aşırıcılık ve terörizm suçlarının bu kişilere atfedilmesi kesin olarak reddedildi.

Tüm hükümetlere, Müslümanlara karşı düşmanlığa veya İslam'ın ve Müslümanların aşağılanmasına göz yuman, teşvik veya tahrik eden her türlü söylem, teşebbüs veya eylemlerin yasaklanması, tüm bireylerin ve grupların din ve inanca dayalı nefret ve şiddete karşı korunması ve ibadet mekanlarının muhafazasının sağlanması amacıyla bildiride, uluslararası hukuk, norm ve standartlardaki yükümlülüklerle uyumlu olarak, mevcut yerel yasal ve idari çerçeveyi tümüyle uygulama veya gerektiği takdirde, yeni yasal düzenlemeler benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, şunlar kaydedildi: "(İİT İcra Komitesi) Dini nefret, düşmanlık ve şiddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi için bir gözlemevi kurulması amacıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine çağrıda bulunur. BM'ye ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere, bu korkunç terör eyleminin yapıldığı gün olan 15 Mart'ın 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' kabul edilmesi çağrısında bulunur."

Bunun yanı sıra, İİT bildirisinde, üye devletlere, İslam'ın gerçek mesajlarını yaymak, İslam ve Müslümanların asil değerlerini sergilemek, Amman Mesajını uygulamak ve tüm ilgili bölgesel ve uluslararası platformlarda etkin bir şekilde konuyu gündeme getirme yönündeki eşgüdümlerini güçlendirmek için çabalarını yoğunlaştırmaları talebinde bulunuldu.

Bildiride, İİT İcra Komitesi, Genel Sekreter'den İslamofobi ve Müslümanlara karşı nefret konusunda uluslararası alanda farkındalık oluşturmaya yönelik girişimleri devam ettirmesini, üye ülkelerle iş birliği içinde Müslüman karşıtı ırkçı ve aşırıcı gruplarla ilişkili bireyler ve kuruluşların da eklenerek terör tehdidine yönelik yaptırımların genişletilmesi amacıyla BM mekanizmalarına ulaşmasını talep etti.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Bildiride, İİT Genel Sekreterinin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yönetimleriyle irtibata geçerek Müslümanlara yönelik şiddeti ve nefreti teşvik eden her türlü içeriğin filtrelenmesi ya da yasaklanmasına yönelik tedbirleri almalarını sağlaması istendi.

BM Genel Sekreterine yönelik çağrının da yer aldığı bildiride, BM Genel Kurulunun özel bir oturumla toplanması, burada İslamofobinin ırkçılığın bir biçimi olduğunun ilan edilmesi, Genel Sekreterin İslamofobinin izlenmesi ve bununla mücadele için bir özel raportör ataması istendi.

İİT Barış ve Diyalog Temas Grubunun BM Genel Kurulu, Dışişleri Bakanları Konseyi toplantıları kapsamında düzenli olarak medeniyetler arası diyalog toplantıları başlatması istenen bildiride, İİT Genel Sekreterliği bünyesinde İslamofobi gözlem çabalarının artırılması, bu konuda çalışan diğer merkez ve mekanizmalarının ilişkisinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

 

 
Kaynak: (karar.com) - karar.com Editör: Mehmet Ali ÇELİK
Etiketler: İİT:, 15, Mart, İslamofobiye, karşı, uluslararası, dayanışma, günü, olmalı,
Yorumlar
Diğer Haberler
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu
Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu
Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı
Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim anketi açıklaması
Yerli patates cinsi
Yerli patates cinsi 'Nahita' görücüye çıktı
DHKP/C
DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
O YOL ARTIK KAPALI!
O YOL ARTIK KAPALI!
FETÖ
FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye
BM Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 33 gözaltı
CHP
CHP'li Özel'den anket açıklaması! 'Yalvarıyorum' diyerek seslendi
THY
THY'nin yeni uçağı 'B787-9 Dreamliner' tanıtıldı
'Aylık 5 bin lira bana yetmez' diyen yankesici tutuklandı
Ormanın içindeki
Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİYLE
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİYLE
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Bakan Mustafa Varank
Bakan Mustafa Varank 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ni açıkladı
YÖK
YÖK'ten turizm fakültelerine iyileştirici düzenleme kararı
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' dokuzuncu gününde
PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
Çevre dostu
Çevre dostu 'turuncu adamlar'
İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz
İhracat artışında bölgelerin şampiyonu Karadeniz
İzmir
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
Murat Nehri
Murat Nehri'nde kaybolan askerin cenazesi bulundu
”Sebze üretimi 2002’den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı”
”Sebze üretimi 2002’den beri yaklaşık 5 milyon ton arttı”
İçişleri Bakanı Soylu: Araklı
İçişleri Bakanı Soylu: Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldi
HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVDE YÜKSELME KARARI
HAKİM VE SAVCILARIN GÖREVDE YÜKSELME KARARI
İstanbul yeniden sandığa gidiyor... Bu kişiler 23 Haziran
İstanbul yeniden sandığa gidiyor... Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak
Meteoroloji
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Birçok ilde yağış bekleniyor
Said Nursi’den Muhammed Mursi’ye, Akif’in kurduğu İhvanı Müslimin Teşkilatını Türkiye mi bitirdi?
Said Nursi’den Muhammed Mursi’ye, Akif’in kurduğu İhvanı Müslimin Teşkilatını Türkiye mi bitirdi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: MAK Araştırma Şirketinin partimizle alakası yoktur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: MAK Araştırma Şirketinin partimizle alakası yoktur
'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde sekizinci gün sona erdi
EMEKLİ JANDARMA TUĞGENERAL VEFAT ETTİ
EMEKLİ JANDARMA TUĞGENERAL VEFAT ETTİ
EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU: İŞTE O ORANLAR
EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU: İŞTE O ORANLAR
Demirkapı Yaylası
Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada
151 YILLIK MERHAMET ÇINARI
151 YILLIK MERHAMET ÇINARI
FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı
Sayıştay
Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Muhammed Mursi defnedildi
Muhammed Mursi defnedildi
Mursi
Mursi'nin aile kabristanına defnedilmesi talebi reddedildi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak
Türk Ordusunun gücünü Suriye Rejim Ordusu üzerinden kim test ediyor?
Türk Ordusunun gücünü Suriye Rejim Ordusu üzerinden kim test ediyor?
Pendik
Pendik'te dehşet: Silahla kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi
Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi yaşamını yitirdi
TURİZMİN KALBİ BAKÜ
TURİZMİN KALBİ BAKÜ'DE ATIYOR
AB
AB'den arıcılığa mali destek
'Devlet koruması altında 14 bin çocuğumuz var'
AK Parti
AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması
Araç kiralayanlara
Araç kiralayanlara 'belge' uyarısı
MAVİ BAYRAK ALAN İŞLETMELERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
MAVİ BAYRAK ALAN İŞLETMELERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
SIRADIŞI BİR BAŞKAN
SIRADIŞI BİR BAŞKAN
Anadolu Ajansından açıklama
Anadolu Ajansından açıklama
TÜRKİYE FESTİVALİ RUSLARIN TÜRKİYE
TÜRKİYE FESTİVALİ RUSLARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİNİ ARTIRIYOR
Son 3 Günde Yapılan Seçim Anketi Sonucu Açıklandı
Son 3 Günde Yapılan Seçim Anketi Sonucu Açıklandı
Yayın sonrası kameraların karşısına geçtiler! Bakın neler söylediler!
Yayın sonrası kameraların karşısına geçtiler! Bakın neler söylediler!
Şoför Topal Dursun
Şoför Topal Dursun'un oğluna İsrail’den mesaj var!
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar bir hafta boyunca sürecek
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı, sağanak yağışlar bir hafta boyunca sürecek
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den seçim açıklaması: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
AK Parti grubunun önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
AK Parti grubunun önerisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi! O ihaleler incelenecek
Türkiye
Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu
Kapadokya
Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı
YKS
YKS'de matematik testinden bir soru iptal
YARGITAY
YARGITAY'DAN ''ALLAH BELANI VERSİN'' KARARI
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
Türkiye
Türkiye'ye özgü 'Yitik Lale' 123 yıl sonra çiçek açtı
260 BİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU AF
260 BİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU AF'TAN NASIL YARARLANACAK?
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu
GEÇ GELEN ADALET
GEÇ GELEN ADALET
İŞTE YENİ FİYAT
İŞTE YENİ FİYAT
Türkiye
Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2020’de 7 milyonu geçecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Plastik poşet kullanımını yüzde 80 azalttık
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Moody
Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü
Teksas
Teksas'ta FETÖ'nün yeni okul başvurusuna ret
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' beşinci gününde
Askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
Hava durumu için son tahminler! Meteoroloji 4 ili saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Hava durumu için son tahminler! Meteoroloji 4 ili saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Gıdada taklit ve tağşişe 36,5 milyon liralık ceza
Gıdada taklit ve tağşişe 36,5 milyon liralık ceza
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Haber Yazılımı