Haber Detayı
22 Mart 2019 - Cuma 16:33
 
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı
GÜNDEM Haberi
İİT: 15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmalı

İİT İcra Komitesi, Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırılarını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz" dedi.

İİT İcra Komitesi, Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırılarını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı sonrasında ortak açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyaya çağrı yapacak şunları söyledi:

"Dış politikasını insani değerler üzerine koyan bir ülke ve İİT Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde birlikte ele alalım ve mücadele edelim. Küresel barışı tehdit eden bu belayı ancak diyalogla azaltabiliriz. Bugünkü toplantıda gerekli adımların atılması için İİT bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik. Ev sahipliği yaptığımız toplantının bu alanda atılacak somut adımlar için milat olmasını temenni ediyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

NİHAİ BİLDİRGE YAYIMLANDI

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İstanbul'da düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısının nihai bildirisi yayımlandı.

İİT İcra Komitesi'nin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta Nur ve Linwood Camilerinde ibadet eden 51 Müslümanın hayatını kaybettiği vahşi terör saldırısı ile sarsıldığı belirtilen bildiride, terörizmin dini olmadığı ve her türlü terör eyleminin, saiklerine bakılmaksızın, nerede, ne zaman ve kim tarafından yapılırsa yapılsın cezai ve haksız olduğu yönündeki tutum yinelendi.

Bildiride, "Uydurulmuş tarih, hayali medeniyetler arası çatışma ve karşılıklı cepheleşmeye dayalı olarak dünyanın birçok bölgesinde ırkçı hareketlerin ve bu hareketlerin yarattığı terörizmin yeniden canlanması ve Müslüman uluslardan gelen göçmenlere ve bireylere karşı korku, kin ve düşmanlığa teşvik etme ve böylece dünya ulusları ve toplulukları arasında geleceğe yönelik barış ve uyum beklentilerini tehlikeye atma niyeti dolayısıyla derinden endişe duyulduğu" kaydedildi.

"İSLAMOFOBİ DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE YÜKSELİŞTE"

Bildiride, üye olmayan devletlerdeki Müslüman toplulukların ve azınlıkların haklarının, saygınlığının, dini ve kültürel kimliğinin korunması amacıyla, İİT Şartının yanı sıra BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahil, diğer uluslararası belgelerde yer alan ilke ve amaçlardan hareket edildiği belirtildi.

Bildiride, İİT İslami Zirvesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak çözümü vurgulamak ve bu korkunç terör saldırıları karşısında Müslüman toplum ile Yeni Zelanda arasındaki dayanışmayı vurgulamak amacıyla Yeni Zelanda'ya yaptığı ziyaretin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

YENİ ZELANDA BAŞBAKANI'NIN TUTUMUNA TAKDİR

İİT bildirisinde, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde ibadet etmekte olan masum insanları hedef alan dehşet verici ve alçakça İslamofobik terör saldırısı en güçlü şekilde kınandı.

Terör saldırılarını kesin olarak kınayan Yeni Zelanda hükümetini ve Müslüman toplumunu kucaklayan ve acılarını paylaşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kararlı ve açık tutumunun memnuniyetle karşılandığı ifade edilen bildiride, Yeni Zelanda toplumlunun tüm kesimlerinin gösterdiği sempati ve dayanışmanın takdir gördüğü kaydedildi.

Bildiride, "(İİT İcra Komitesi) Teröristlerin hastalıklı manifestosuyla açığa çıktığı üzere, planlı ve profesyonelce gerçekleştirilen ve şeytani çevrelerce desteklenen bu terör saldırılarının kapsamlı ve tamamen şeffaf biçimde soruşturulacağı yönünde Yeni Zelanda tarafından yapılan taahhüdü tümüyle destekler." ifadelerine yer verildi.

'KAPSAMLI VE SİSTEMATİK TEDBİRLER' ÇAĞRISI

Masum Müslüman kurbanların ailelerine ve Yeni Zelanda halkına ve Hükümetine en derin taziyelerin ifade edildiği bildiride, teröristlerin işlediği tüm korkunç suçlar için tam bir adalet ve hesap verebilirlik sağlayarak ailelerin teselli edileceğinin ve tatmin edileceğinin güçlü şekilde umulduğu belirtildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "(İİT İcra Komitesi) Camilere ve topluluk merkezlerine yapılan bu menfur terör saldırılarının ve Müslümanların öldürülmesinin İslamofobinin acımasız, insanlık dışı ve korkunç sonuçlarını bir kez daha gösterdiğini ve her düzeyde, alanda ve platformda tüm uluslararası paydaşların katıldığı ortaklık içerisinde buna eğilmek üzere gerçek, kapsamlı ve sistematik tedbirler gerektirdiğini vurgular."

Müslüman toplulukları, azınlıkları ve göçmenleri olan tüm ülkelerin, İslam'ı, terör, aşırılıkçılık ve topluma yönelik tehditlerle ilişkilendiren tüm politikalardan, açıklamalardan ve uygulamalardan kaçınmaya davet edildiği bildiride, tüm devletlere, dini özgürlüklere saygılı olma, bilhassa vatandaşlık ve kültürel haklarından mahrum etmek dahil Müslümanların temel insan hakları ve özgürlüklerini kısıtlamama çağrısında bulunuldu.

'İSLAMOBİYE KARŞI ULUSLARARASI DANIŞMA GÜNÜ' ÖNERİSİ

İİT bildirisinde, İslami inanç ve öğretilerin temel gereksinimlerine içten bağlı olan, bunları ifade eden ve bunlara uyan sıradan Müslümanlara suçlu gözüyle bakılmasını, potansiyel suç, aşırıcılık ve terörizm suçlarının bu kişilere atfedilmesi kesin olarak reddedildi.

Tüm hükümetlere, Müslümanlara karşı düşmanlığa veya İslam'ın ve Müslümanların aşağılanmasına göz yuman, teşvik veya tahrik eden her türlü söylem, teşebbüs veya eylemlerin yasaklanması, tüm bireylerin ve grupların din ve inanca dayalı nefret ve şiddete karşı korunması ve ibadet mekanlarının muhafazasının sağlanması amacıyla bildiride, uluslararası hukuk, norm ve standartlardaki yükümlülüklerle uyumlu olarak, mevcut yerel yasal ve idari çerçeveyi tümüyle uygulama veya gerektiği takdirde, yeni yasal düzenlemeler benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Bildiride, şunlar kaydedildi: "(İİT İcra Komitesi) Dini nefret, düşmanlık ve şiddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi için bir gözlemevi kurulması amacıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine çağrıda bulunur. BM'ye ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere, bu korkunç terör eyleminin yapıldığı gün olan 15 Mart'ın 'İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü' kabul edilmesi çağrısında bulunur."

Bunun yanı sıra, İİT bildirisinde, üye devletlere, İslam'ın gerçek mesajlarını yaymak, İslam ve Müslümanların asil değerlerini sergilemek, Amman Mesajını uygulamak ve tüm ilgili bölgesel ve uluslararası platformlarda etkin bir şekilde konuyu gündeme getirme yönündeki eşgüdümlerini güçlendirmek için çabalarını yoğunlaştırmaları talebinde bulunuldu.

Bildiride, İİT İcra Komitesi, Genel Sekreter'den İslamofobi ve Müslümanlara karşı nefret konusunda uluslararası alanda farkındalık oluşturmaya yönelik girişimleri devam ettirmesini, üye ülkelerle iş birliği içinde Müslüman karşıtı ırkçı ve aşırıcı gruplarla ilişkili bireyler ve kuruluşların da eklenerek terör tehdidine yönelik yaptırımların genişletilmesi amacıyla BM mekanizmalarına ulaşmasını talep etti.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Bildiride, İİT Genel Sekreterinin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarının yönetimleriyle irtibata geçerek Müslümanlara yönelik şiddeti ve nefreti teşvik eden her türlü içeriğin filtrelenmesi ya da yasaklanmasına yönelik tedbirleri almalarını sağlaması istendi.

BM Genel Sekreterine yönelik çağrının da yer aldığı bildiride, BM Genel Kurulunun özel bir oturumla toplanması, burada İslamofobinin ırkçılığın bir biçimi olduğunun ilan edilmesi, Genel Sekreterin İslamofobinin izlenmesi ve bununla mücadele için bir özel raportör ataması istendi.

İİT Barış ve Diyalog Temas Grubunun BM Genel Kurulu, Dışişleri Bakanları Konseyi toplantıları kapsamında düzenli olarak medeniyetler arası diyalog toplantıları başlatması istenen bildiride, İİT Genel Sekreterliği bünyesinde İslamofobi gözlem çabalarının artırılması, bu konuda çalışan diğer merkez ve mekanizmalarının ilişkisinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

 

 
Kaynak: (karar.com) - karar.com Editör: Mehmet Ali ÇELİK
Etiketler: İİT:, 15, Mart, İslamofobiye, karşı, uluslararası, dayanışma, günü, olmalı,
Yorumlar
Diğer Haberler
Başsavcılık, Kılıçdaroğlu
Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma başlattı
Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü
Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, 207 kişi öldü
Meral Akşener
Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Konya
Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
Devrik lider El Beşir
Devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolardan fazla nakit bulundu
Rus savaş gemisi Boğaz
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Sri Lanka
Sri Lanka'da gözler iki örgüte çevrildi
FETÖ
FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu mahkeme dosyasında
Türkiye
Türkiye'den Sri Lanka'daki eş zamanlı terör saldırılarına peş peşe tepki
Öğretmenden şok sözler: Hz. İsa
Öğretmenden şok sözler: Hz. İsa'nın ruhu içime girdi
Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur geliyor
Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur geliyor
İzmir
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle saldırı
Son dakika! AK Parti
Son dakika! AK Parti'den YSK'ya ek dilekçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan 100'üncü yıl logosunu belirledi
e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!
e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!
Müfit Can Saçıntı: "Arkeologlar, kapitalist uygarlıktan kalan eser olarak kakalı çocuk bezi bulacaklar"
Müfit Can Saçıntı: "Arkeologlar, kapitalist uygarlıktan kalan eser olarak kakalı çocuk bezi bulacaklar"
Irak savaş uçakları, ilk kez uluslararası koalisyonla uçtu
Irak savaş uçakları, ilk kez uluslararası koalisyonla uçtu
Akdeniz
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Karamollaoğlu: Yüzde 3
Karamollaoğlu: Yüzde 3'ün üzerinde oy aldık
CHP, 6 ayda bir belediye başkanlarının performansını ölçecek
CHP, 6 ayda bir belediye başkanlarının performansını ölçecek
Dün tutuklanan iki BAE’lı casustan itiraf: Türkiye’de çalışma yapmak için geldik
Dün tutuklanan iki BAE’lı casustan itiraf: Türkiye’de çalışma yapmak için geldik
Küllerinden doğdu, yeni bir yaşama can oldu
Küllerinden doğdu, yeni bir yaşama can oldu
Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' çağrısına cevap
Tokat
Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
26 yıl sonra aynı acı: Dayı ile yeğen sınırda şehit düştüler
26 yıl sonra aynı acı: Dayı ile yeğen sınırda şehit düştüler
Malatya
Malatya'da tedirgin bekleyiş: Vatandaşlar evlerine giremiyor
Bakan Akar: Yunan meslektaşlarımdan gerekli tedbirleri almasını bekliyorum
Bakan Akar: Yunan meslektaşlarımdan gerekli tedbirleri almasını bekliyorum
Melih Gökçek
Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!
AK Partili Yavuz
AK Partili Yavuz'dan İstanbul açıklaması: FETÖ bu işin içinde!
Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli!
Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli!
Türkiye-Irak sınır hattında çatışma: Şehit sayısı 4
Türkiye-Irak sınır hattında çatışma: Şehit sayısı 4'e yükseldi
4 ilde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 39 şüpheli gözaltında
4 ilde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 39 şüpheli gözaltında
MHP Antalya
MHP Antalya'da kampa giriyor
Meclis Başkanı Şentop: Terörle mücadele kararlılıkla sürdürecek
Meclis Başkanı Şentop: Terörle mücadele kararlılıkla sürdürecek
CHP Söke İlçe Başkanı istifa etti
CHP Söke İlçe Başkanı istifa etti
Eski rektör İsrafil Kurtcephe
Eski rektör İsrafil Kurtcephe'ye FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Reuters: İstanbul
Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı
'Aspirin getirisi buğdayın 3 katı'
Denizden buzdolabı çıktı
Denizden buzdolabı çıktı
Binali Yıldırım: Çalışanlara şüpheli gibi davranmamalı
Binali Yıldırım: Çalışanlara şüpheli gibi davranmamalı
5 bin lira aylığa çalışacak çoban bulamıyorlar
5 bin lira aylığa çalışacak çoban bulamıyorlar
Erdoğan
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Asıl gündemimize odaklanmamız şart
Hırsızlık şüphelilerinin savunması pes dedirtti: FETÖ
Hırsızlık şüphelilerinin savunması pes dedirtti: FETÖ'cü mü çekiyorsun
9 günlük bayram tatilinin en iyi 15 rotası
9 günlük bayram tatilinin en iyi 15 rotası
CHP
CHP'li belediyelere 10 temel ilke hatırlatması
Soma maden faciası sanıklarından Can Gürkan
Soma maden faciası sanıklarından Can Gürkan'ı tahliyesine tepki
Ekrem İmamoğlu: Maaşını alıp hizmet etmeyen varsa istifa etsin
Ekrem İmamoğlu: Maaşını alıp hizmet etmeyen varsa istifa etsin
İBB
İBB'deki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı
Yunanistan
Yunanistan'dan S-400 çıkışı: Ege'deki dengeleri değiştirecek
Nurettin Canikli
Nurettin Canikli'den Rabia Naz için araştırma talebi
Devletin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek
Devletin iletişim standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek
YDS sınav sonuçları açıklandı
YDS sınav sonuçları açıklandı
388 TL taksitli konutta süre bugün doluyor
388 TL taksitli konutta süre bugün doluyor
Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte
Analiz: Türkiye’de siyaset yeni bir dönemeçte
Google
Google'a 'Cemevi' tepkisi! 'Pisuvar TDK' aramasında bakın ne çıkıyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar
İstanbul
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 'Fatih imamı' yakalandı
3 ilde DAEŞ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
3 ilde DAEŞ operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
16 ilde FETÖ
16 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon
Uzmanlardan Ramazan fırsatçılarına karşı uyarı: Sessiz kalmayın
Uzmanlardan Ramazan fırsatçılarına karşı uyarı: Sessiz kalmayın
Bursa
Bursa'da definecilerin can pazarı
İmamoğlu havalimanında Erdoğan
İmamoğlu havalimanında Erdoğan'ı karşıladı
FT’nin manşeti piyasayı karıştırdı
FT’nin manşeti piyasayı karıştırdı
Ölümden sonra beyni canlandırdılar
Ölümden sonra beyni canlandırdılar
Son dakika! Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi
Son dakika! Soma faciası davasında Can Gürkan tahliye edildi
Televizyon hafızayı öldürüyor
Televizyon hafızayı öldürüyor
YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi
YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi
Kılıçdaroğlu: Seçim iptali endişem yok
Kılıçdaroğlu: Seçim iptali endişem yok
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Erdoğan: Dönem, kızgın demiri soğutma dönemidir
Erdoğan: Dönem, kızgın demiri soğutma dönemidir
Ekrem İmamoğlu: Demirtaş
Ekrem İmamoğlu: Demirtaş'ın siyasette aktifken çizdiği çizgiyi beğeniyordum
Ali Demir tüm suçlamaları reddetti: Hiçbir sınavın sorusunu sızdırmadım
Ali Demir tüm suçlamaları reddetti: Hiçbir sınavın sorusunu sızdırmadım
YSK
YSK'dan KHK kararı: Mazbata itirazı reddedildi
İbrahim Kalın: YSK
İbrahim Kalın: YSK'nın kararı nihaidir
Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
Merkez Bankası toplam rezervlerini açıkladı
Turizminin cazibe merkezi Antalya, küresel yatırımcıların da gözdesi
Turizminin cazibe merkezi Antalya, küresel yatırımcıların da gözdesi
Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu
Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti
Milli Piyango
Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Yılbaşı büyük ikramiyesi...
Haber Yazılımı