ISUBÜ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ, KAMPÜS ALANI ve REKTÖR İBRAHİM DİLER
ISUBÜ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ, KAMPÜS ALANI ve REKTÖR İBRAHİM DİLER
Haber Detayı
14 Ağustos 2019 - Çarşamba 15:13 Bu haber 45 kez okundu
 
İRAN İSTİHBARATI, OLASI ABD SAVAŞINA HAZIRLANIYOR!
GÜNDEM Haberi
İRAN İSTİHBARATI, OLASI ABD SAVAŞINA HAZIRLANIYOR!


Türkiye'de “İslâmcılık” akımına kapılan bazı grupların fikri alt yapısına 1979 İran Devrimi’nin katkısı yadsınamaz.

Hatta bu etki Devrim sempatizanlarının mezhep tercihlerinde değişikliğe yol açmış, bu İran/Şii mukallitleri İran Dini liderini ‘taklid mercii’ kabul  etmişlerdi.

Atatürk'e “ataput”, Ankara'ya “mürted/şirkin merkezi” diyenler Kum kentinin kudsiyetine methiye düzdükleri gibi Humeyni'yi “aziz” ilan edip, göklere çıkardı.

Belki bundan dolayı olsa gerek, Türkiye’de özellikle köksüz İran sempatizanı “İslamcılar” arasında İran devletinin çok köklü geçmişi nedeniyle İran dışişlerinin izlediği politikaların “ne kadar isabetli” olduğu kanaati oldukça yaygın. 

Aynı imajın İran istihbaratı için de düşünüldüğü malûm.

Batı basını “Güçlü İran İstihbaratı” imajını pompalıyor!..

İran’ı bölgede güçlü göstermek, Rusya başta olmak üzere ABD ve İngiltere gizli servislerinin bir propagandası olabilir mi?

 Nitekim 2012 yılı Aralık ayında, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran İstihbarat Teşkilatı’nı Ortadoğu’nun en güçlü servisi olarak tanımlarken, Pentagon kaynakları tarafından İran’ın aktif 30 bin istihbarat personeli olduğu söyleniyordu.

 Hatta İran’ın en büyük düşmanı bilinen İsrail gizli servisi Mossad yetkililerinin de bu tür açıklamaları mevcut.

Çağdaş İran İstihbaratının kısa tarihçesi…

 İran’ın Şii kuşak projesinin yaygınlığı ve sürdürülebilirliği büyük ölçüde İran istihbaratının başarısıdır.

İran gizli servislerinin etnik ve dinî kökeni farklı elemanları kullanma başarısını sadece İslâm devrimi dinamikleriyle açıklamak eksik kalır. 

 Örneğin, İran istihbaratında hatırı sayılır Ermeni asıllı İran vatandaşının çalışması, bunların Azerbaycan ve Türkiye düşmanlığı ile motivasyonunu akla getiriyor. 

Pakistan, Afganistan, Yemen, Lübnan, Irak ve Suriye hatta Bahreyn, Suudi Arabistan ve hatta Nijerya kökenli elamanları olduğu da bir gerçek.

İran istihbaratında farklı damarlardan söz edilebilir. Sovyet KGB haber alma örgütünün İran istihbaratındaki etkisi İran Komünist Partisi TUDEH üzerinden gerçekleşiyordu.

İran petrollerinde hak iddia eden İngiliz petrol şirketlerinin İngiliz istihbaratının desteğini aldığı unutulmamalı.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Alman istihbaratının faaliyetlerinde Tahran önemli yer tutuyordu. İran petrollerinin millileştirilmesi politikasını yürüten ve CIA operasyonuyla iktidardan uzaklaştırılan Muhammet Musaddık sonrası dönemde tahtını garantileyen Muhammet Rıza Pehlevi, saltanatını sürdürmenin güçlü bir haber alma servisiyle mümkün olduğunu anlamış ve İran’da tek güç olmak için çalışma başlatmıştı.

  Kendisine muhalif hareketleri izleyebilmek, kendisine yönelik faaliyetlerini tespit etmek amacıyla bir örgüt kurmak isteyen Şah Rıza Pehlevi bu iş için kollarını sıvadığında yanında ABD’yi buldu. CIA yardımıyla 1957 yılında SAVAK adı verilen istihbarat teşkilatı İran’ın Mescid-i Süleyman şehrinde kuruldu.

Teşkilatta, CIA yetkililerinin eğitim verdiği Fars (Pers) kökenlilerin çoğunlukta olduğu Şah zamanında tamamen bir “karakutu” olan SAVAK; bünyesinde savaş halinde silahlı 60.000 askeri birliği barındırıyordu. 

İran gizli servisi SAVAK’ın başına sırasıyla Timur Bahtiyar, Hüseyin Pekrevan, Nimetullah Nesiri ve son olarak Nasır Mukaddem geçmişti. Türkiye’de 12 Mart muhtırasının Demirel hükümetine, SAVAK’ın haber verdiği bazı siyasilerin hatıralarında belirtilir.

Nimetullah Nesiri, Şah’ın çocukluk arkadaşıydı ve onun SAVAK’a başkanlık ettiği dönemde örgütün amaçlarında sapmalar ve bozulmalar meydana geldiği, başlangıçta komünist Tudeh Partisi üyelerinin faaliyetleri engellemek ve kısıtlamak amacı çerçevesinde icraatlerde bulunan kurum hüviyetinden tamamen çıktığı, İran gizli servisine yöneltilen eleştirilerdendir. 

Bir diğer eleştiri de ABD’nin Şah Rıza’nın koruyuculuğu üstlenen ve SAVAK ile doğrudan iletişim halindeki CIA ile bölgedeki olaylardan aynı zamanda haberdar olmasıydı.

Şah dönemi istihbaratçıların tasfiyesinde “SAVAK” nasıl “SAVAMA” oldu?..

Bu yaşananlar, 1979 İran İslam Devrimi’nden önce Amerikan karşıtlığının fitilini ateşlemişti. Devrim sonrası Humeyni rejiminin ilk işlerinden birisi, halk düşmanı ve ABD’nin maşası SAVAK örgütünü ortadan kaldırmak, imha etmek oldu. Bu çerçevede yüksek rütbeli ajanlar ve örgüt mensuplarının tamamı 3 yıl içerisinde tasfiye edildi. 

Şah’ın istihbarat teşkilatını ortadan kaldıran yeni rejim, benzer amaçlarla yeni bir istihbarat teşkilatı olan SAVAMA’yı kurdu. Bu teşkilat kurulurken eski teşkilatın alt seviye elemanlarının çoğu kullanılmaya devam edilirken, bunların başına rejime bağlı yeni kişilerin getirilmesine özen gösterildi. 

 “SAVAMA”dan “VEVAK”a geçiş!..

İran’da tek istihbarat teşkilatı SAVAK ve onun yerine kurulan SAVAMA değildi. Başta silahlı kuvvetler olmak üzere başka bazı teşkilatlar da vardı. 

Bunlar da yeni rejim anlayışına göre yeniden yapılandırılmış, ayrıca yeni rejimin kurduğu bazı askeri ve güvenlik gruplarının da istihbarat teşkilatları faaliyete geçirilmiştir. SAVAK lağvedildikten sonra yerini “VEVAK” aldı. İran istihbaratının bir birimi olan VEVAK daha sonra çeşitli alt kollara ayrıldı. 

1984’te Muhammed Reyşehri’nin başkanlığında ülkedeki güvenlik ve istihbarat birimleri örgütlenerek Vezaret-i Ettela’at Ve Amniyet-i Kisvar-VEVAK (İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı) altında birleştirildi. Geniş bütçesi ve devasa örgütlenmesiyle VEVAK, İran yönetimindeki en güçlü bakanlıklardan birisi. 

Bu bakanlık, Ali Hamaney’in Velayet-i Fakih Örgütü’nün rehberliğinde faaliyet gösterir ve diğer bakanlıkların güvenlik ve istihbarat projelerini hem yönlendirir hem denetler ve eşgüdümünü sağlar. İran İstihbarat Bakanlığı ya da gayri resmi kısaltılmış adlarıyla VAJA / VEVAK / MOIS olarak  bilinir. 

İstihbarat bakanları devlet başkanına değil “Dini Lider”e bağlıdır…

İran İstihbarat Bakanı, Cumhurbaşkanı tarafından önerilmesine rağmen Dini liderin onaylaması zorunludur.  İran istihbaratında Devrim Muhafızları, Polis, Ordu ve İstihbarat komutanlıkları vardır ve bunlar da Dini lidere bağlıdır.

1984’te kurulan SAVAMA- İran İstihbarat Servisi- VAJA/MOIS’in yıllık bütçesi 400 milyon dolar civarındadır. “VEVAK”, bilgi toplamanın yanında dünya ve bölge çapında radikal gruplar ve İslâmi Hareket Örgütleri ile irtibat sağlamaktan da sorumludur. VEVAK güdümlü faaliyetlerin iki hedef ekseninde gerçekleştiği görülebilir; Rejim muhaliflerinin cezalandırılmasını, İslâm Devrimi’nin ihraç edilmesi. 

Günümüzde İran bu faaliyetlerini özellikle tüm Kafkasya, Güney Asya ve Orta Doğu’da yoğun şekilde sürdürüyor. 

 Şii jeopolitiğini ilgilendiren her bölge operasyon hedefi seçilmektedir…

VEVAK çatısı altında yer alan İran istihbarat kurumları şunlardır:

1- SAVAMA: Dış istihbarattan sorumlu asıl servistir. Batılı ülkelere (Türkiye’ye) yönelik faaliyetler, Hizbullah ve diğer radikal dinci örgütlerin faaliyetlerini yönlendirir.

  2- Devrim Muhafızları (PASDARAN): 120 binin üzerinde askeri personeli olan yapı, rejim muhaliflerini takip etmekle görevli bir istihbarat ünitesine de sahiptir.  Ayrıca “Basij/Besic” adı verilen gönüllüleri de PASDARAN kontrol eder. 900 BİN’den fazla elemanı olan bu kurumun Şii itikadına (jeopolitiğine) uymayan kişilerin tespiti ve ortadan kaldırılması görev tanımındadır.

Dış operasyonlar her durumda SAVAMA ile ortak yürütülür…

Başında bir general bulunan PASDARAN’a bağlı “İran’ın Rambosu” Kasım Süleymani’nin komuta ettiği “Kudüs Kuvveti” de ülke dışı harekâtlardan sorumludur. 

3- Kurtuluş Hareketleri Dairesi: PASDARAN’ın Körfez Taburu statüsünde oluşturulmuştur. Bu teşkilat; PKK, ASALA, Japon Kızıl Ordusu ve Hizbullah gibi uluslararası terör örgütlerine uzun yıllar boyunca askerî, malî ve lojistik destek vermiştir. Bu faaliyetlerine açık veya gizli olarak halen devam ettiği biliniyor.

4- İran Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı (J-2), Şah döneminde ABD ordu sistemine göre dizayn edilen bu yapı, daha çok klasik askeri istihbarat ile yükümlüdür.

 Irak ve Suriye’de rekabet halindeki Türk ve İran gizli servislerinin karşı karşıya gelişi ilk değil…

1997-1998 yılında; PKK ile ittifak halinde bulunan İran destekli Talabani’nin partisi KYB; Barzani’nin partisi KDP’ye saldırarak Erbil dâhil büyük bir bölgeyi ele geçirmişti. 

Barzani ile hareket eden Türk zırhlı birliklerin de katıldığı çatışmalarda Talabani ve PKK güçleri yenilgiye uğratılmış, Barzani güçlerinin kaybettiği yerlerin tamamını tekrar ele geçirilmiş ve KDP’ye teslim edilmiştir.

Bu çatışmalarda İran askeri birlikleri de (çoğunlukla PASDARAN) Talabani’nin yanında gayri resmi olarak fiilen katılmıştır. Yani Irak’ın kuzeyinde resmi olarak olmasa da İran ve Türk askerleri karşı cephelerde çarpışmış, İran tarafı bu çatışmadan yenik çıkmıştır. 

İran, istihbarat teşkilatlarını sadece bir haber alma teşkilatı olarak değil, operasyonel unsurlar olarakta kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında İran gizli servisi yüzyıl önceki İstihbarat örgütümüz Teşkilatı Mahsusa’yı andırıyor. 

İran İstihbarat Patronu Hüccetülislam Hüseyin Taib…

2009'da cumhurbaşkanı seçiminden sonra çıkan kitlesel protesto gösterilerinin benzerlerinin çıkmasını önlemek ve bastırmak amacıyla İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kendisine bağlı yeni bir istihbarat örgütü kurdurdu.

Bu yeni yapılanma, Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü'nün İran rejiminin kurucusu Ayetullah Humeyni'nin 1989'daki ölümünden sonra devletin istihbarat yapısındaki en büyük düzenlemeydi.

Yeni haber alma örgütünün çatısı altında, Ayetullah Hamaney'in 101. Bölüm adıyla bilinen özel istihbarat örgütü, bir siber güvenlik örgütü, gizli sivil ajanlar, yarı askeri polis birimleri, İstihbarat Bakanlığı’nın bazı bölümleri ile Besiç'in Güvenlik Direktörlüğü ve başkent Tahran'ın ana güvenlik karargahları da dahil 7 istihbarat ve güvenlik örgütü birleştirilmişti.

İran İstibaratında iki başlılık var mı?..

Son günlerde dezenformasyon amaçlı CIA çıkışlı haberlere bakılırsa, ABD’nin her geçen gün artan savaş tehdidi kampanyası, son dönemde uygulanan uluslararası baskıların etkisiyle İran’ın güvenlik ve servisleri arasındaki çatışmalardan söz ediliyor.

Ali Hamaney ve Hasan Ruhani odaklı çatışmanın iki ekseni var. Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanlığı ile Hasan Ruhani'ye bağlı İstihbarat Bakanlığı. Bir birine paralel olan iki güvenlik kurumu arasındaki rekabet, geleneksel olarak Hamaney ve dini liderlik kurumuna daha yakın olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun “Troçkist” yaklaşımından kaynaklı.

Şii kuşak oluşumu, izlenen bu Trockist yaklaşımın sonucu…

Devrim ihracını gündemlerinden hiç düşürmeyen Devrim Muhafızları; Velayeti Fakih rejiminin  gerçek koruyucusu olduğunu kanıtlamaktan vazgeçmiş değil.

ABD ile yaşanan kriz; anti-emperyalist İran halkının ve siyasi partilerin milliyetçilik algısını derinleştirmekle kalmadı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye bağlı İstihbarat Bakanlığı ile Ali Hamaney'in takipçisi Devrim Muhafızları bünyesindeki istihbarat servisi arasındaki sürtüşmeyi de  büyüttü.

İran haber alma servislerinin iç çatışması, ülkeyi kimin daha iyi koruyacağı ve bu korumaya en çok kimin ihtiyacı olduğunun belirlenmemesinin doğal sonucu gibi. Bu durumda hiçte şaşırtıcı değil, hemen hemen birçok Asya ülkesinde görülebilir.

Hatta Türkiye benzer çatışmalara yabancı sayılmaz. Çünkü bu açıdan bakıldığında Türkiye'de bir dönem çok sık yaşanan sivil inisiyatif ile askeri vesayet tartışmalarını andırıyor.

Şimdilik Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı’nın görev alanının genişletilmesi, yetkilerinin artırılması, Devrim Muhafızları’nın İslam Cumhuriyeti’ndeki farklı istihbarat birimleri üzerindeki belirleyici rolünü netleştirdi.

Bu çerçevede İran rejiminin karar alıcıları, geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları’na bağlı istihbarat teşkilatıyla ilgili yeni bir karar aldı.  Teşkilatın yurt dışında ABD’ye odaklanan faaliyet alanının genişletilmesine ilişkin karar, kapsamlı bir istihbarat savaşına girildiğini gösteriyor.

Bu hazırlıklar İran’ın, ABD’ye karşı asimetrik istihbarat hamlesini genişletme konusundaki kararlılığının kanıtı.  Hiç şüphesiz hedeflenen amaç, ABD’yi, İran’a karşı askeri güç kullanmaktan caydırmak. 

 Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib, görevinin başında…

Daha önce İran Silahlı Kuvvetleri yani Devrim Muhafızları Stratejik İstihbarat Müdürlüğü’nün başında olan Hasan Mahacgi, Hüseyin Taib'e başkan yardımcısı oldu.  Önceki yardımcısı Hasan Necat ise, Devrim Muhafızları Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı yardımcılığına getirildi.

 İranlı İstihbaratçı Hüccetülislam Hüseyin Taib kimdir?..

Hüccetülislam Hüseyin Taib, Besiç Kuvvetleri eski Komutanı. Taib; Besic komutanı olmadan önce, 15 yıl süreyle dini lider Ali Hamaney'in görüşme kayıtlarını tutan birimin yöneticisiydi.

Dini lidere yakınlığı ve sadakati Besic Komutanlığı’na atanmasıyla ödüllendirilmişti. Hüseyin Taib’in, Besiç komutanlığından alınarak, Devrim Muhafızları  Ordusu’nun istihbarat biriminin başına getirilmesi İran kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

Eski Besiç Genel Komutanı Hüseyin Taib'in Devrim Muhafızları'na transfer olduğunu yazan Ebtekar gazetesi, Taib'in istihbarat geçmişi bulunduğunu bildirmişti. Hüseyin Taib; Ali Fallahiyan'ın İstihbarat Bakanlığı döneminde bakanlığın karşı casusluk bölümü direktörüydü. 

O dönemde Hüseyin Tayyib'in biriminde görevli İranlı ajan Ahmet Behbahani, Viyana’da İranlı muhalif (Abdurrahman) Kasımlo'yu gazeteci kılığında yanına yaklaşarak öldürmüştü.

1998'de işlenen ve 5 muhalifin öldürüldüğü seri cinayetlerde rol üstlenmişti. Ahmet Behbahani; 7 Mart 2000'de Türkiye'ye kaçtıktan sonra Yozgat'taki BM'nin Mülteci Misafirhanesi ve Kampı'nda 3 gece kalmıştı.

O dönemde Türk istihbaratı, öncelikle Behbahani’yi, İran'ın Türkiye'deki terörist faaliyetleriyle ilgili bilgi almak için sorgulamıştı.

Ahmed Behbahani, eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin akrabasıydı ve terör eylemlerini koordine eden birimin başındaydı Hüseyin Taib'in başında olduğu kurum, İran'ın paralel istihbarat kuruluşlarından biri olarak görüldüğü için dönemin hükümet yetkilileri tarafından eleştirildi. 

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'i “dengesizlik"le suçlamış, "Ülke yöneticilerinin tamamı onun ne yaptığını biliyor" demişti.

Devrim Muhafızları İstihbaratı’nın son dönemde İran'daki gösterilerin bastırılmasında belirleyici role sahip olduğu ve tutuklamaların da bu kurum tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Taib, İran istihbarat ve güvenliğinin en etkili isimlerinden biri olarak biliniyor. Devrim Muhafızları çatısı altında Hitler'in SS'lerine benzetilen"Azaresh (Yıldırım) Birlikleri”ni oluşturdu. Başında bulunduğu kurum da İran dini lideri Ali Hamaney'in talimatıyla kuruldu.

 Hüseyin Taib, Ali Fallahian'ın emrinde çalıştı…

Fallahiyan, reformcu cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin ilk cumhurbaşkanlığı döneminde laik aydınların peş peşe öldürüldüğü "zincirleme cinayetler" diye adlandırılan cinayetleri, istihbarat bakanlığı elemanlarının işlediğinin açığa çıkması üzerine görevden alınmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin istihbarat bakanı olarak görev yapan İran Uzmanlar Meclisi’nin bir üyesi olan Ali Fallahian, İranlı muhaliflerin cinayetlerine katılmakla suçlandı.

Arjantin'de 1995'teki Yahudi merkezinin bombalanmasına katıldığı  ve  85 kişinin öldüğü Buenos Aires saldırısı emrini verdiği iddiasıyla Interpol'ün aranan listesinde yer aldı. 

Birçok İranlı için, Fallah’ın adı, 1989’dan 1997’ye kadar İstihbarat Bakanı olarak görev yaparken, İran aydınlarının birçok cinayeti ve ortadan kaybolması ile yakından ilişkili. Fallahyan, Bakanlıktan ayrıldıktan sonra kıdemli yardımcısı Said Emami ve diğer İstihbarat Bakanlığı yetkilileri 1998 ve 1999 yıllarında dört muhalif cinayeti nedeniyle tutuklandı.

Emami, daha sonra hapishanede öldü ve yetkililer ölümünü intihar olarak nitelendirdi.

Türk Devletinin İran'a Bakışı…

 İran İslam Devrimi gerçekleştiğinde bölgede en seküler ve batıcı rejim sözde Türkiye olmasına rağmen, 12 Eylül darbecileri dahi İran halkının bu tarihi tercihini “hoşamedi” ile karşılaması çoğu insanı şaşırtmış olmalı.

Türkiye’deki askeri rejim tarafın kesinlikle İran halkına karşı düşmanca tavır sergilenmediği gibi ilişkilerin geliştirilmesinde ne gerekiyorsa yapıldı. 

Hiç şüphesiz ki bu kararın alınmasında en önemli etken İran İslam Devrimi’nin ruhani lideri Ayetullah Humeyni’nin Türkiye devleti kurumlarınca çok iyi şekilde karşılanmasından kaynaklanmıştır.

Şah tarafından Türkiye’ye sürgün edilen Ayetullah Humeyni, 4 Kasım 1964 tarihinde Ankara'ya getirilmiş, orada kısa süre kaldıktan sonra, Bursa'ya götürülmüş ve Bursa'da Farsça bilen askeri istihbarat uzmanı Albay Ali Çetiner tarafından karşılanmıştır.

Bir dönemi Ali Çetiner'in evinde misafir olarak geçiren Humeyni’nin Bursa Ulu Camii’nde Türkçe hutbe verecek kadar Türkçe’yi iyi bildiği kayıtlarda mevcuttur.

Süleyman Demirel, Şah Rıza Pehlevi’yle “CIA’nın Humeynicileri desteklediği” istihbaratını paylaştı…

Şah Rıza Pehlevi, 12 Mart’tan kısa bir süre önce Süleyman Demirel’in Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i, Tahran’a davet etmiş, 12 Mart Muhtırası’nı haber vermişti.

İran’da sokak gösterileri başlayınca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın CIA’nın bu eylemlerin arkasında olabileceğine dair  duyumlarını, Başbakan Süleyman Demirel, İhsan Sabri Çağlayangil aracılığıyla Şah Rıza’ya bildirmişti.

Nitekim, İran Şahı Rıza Pehlevi, kendisini İran’dan ayrılması için ikna etmeye gelen ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in yüzüne “Bir avuç mollanın böyle organize ve etkili gösteriler düzenleyecek kapasitesi olmadığını, arkalarında muhakkak başka bir gücün olduğunu” söylemişti.

Bu güç, Şah’a göre CIA idi. Kissinger’e CIA’nin niçin böyle bir şey yaptığını, neden ondan yüz çevirdiklerini soran Şah; kendi sorusuna kendisi cevap vermişti.   Şah, bazı askeri malzemeler ve demir-çelik tesisi kurma dahil Sovyetler’le girmiş olduğu ilişkinin Amerikalıları rahatsız etmesi, onu Sovyetler ile fazla samimi bulmaları nedeniyle kendisinden desteği çektiklerini söylüyordu.

Bir diğer neden de yüzyılın başındaki İngiliz-Rus planının bu defa ABD-Rus planı olarak yeniden işleme konması ve güney petrol alanları ABD’ye, kuzey Ruslar’a bırakılacak şekilde İran’ın iki nüfuz alanına bölünmesi ihtimaliydi.  Türkiye’yi ziyaret eden son İran Genelkurmay Başkanı Abbas Garabaği’ydi. 

General Garabaği, İslam Devrimi’nden yalnızca birkaç hafta önce 1979 yılında Türkiye’ye geldiğinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile görüşmüştü. Türkiye’de, “Amerikancı Cunta Lideri” olarak tanınan Kenan Evren Paşa, İran Genelkurmay Başkanı Abbas Garabaği’ye “Amerikalılarla müttefik olmanın en büyük zorluğu, ne zaman seni arkadan hançerleyeceklerini asla bilemeyecek olmandır” hatırlatmasında bulunmuştu.

 Son söz yerine…

İran'ın üçte ikisi Türk.  İran, Büyük Selçuklu Devleti'nin ana üssü.  İran, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türk Devletleri’nin toprağı.

Türkiye, İran'ı rakip değil, kardeş olarak görüyor. Bölünmesine karşı.  Ama İran'ın Türkiye karşıtı terör eylemlerine her ne amaçla olursa olsun destek çıkmasından da rahatsız. Suriye'de “Şii Kuşak” jeopolitiği adına Suriye rejimine verilen desteği de Türkiye sorgulamıyor değil!..

İran istihbaratında Kum, Ahvaz ekolü varsa Tebriz ekolü de var Zencan damarı da var.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: İRAN, İSTİHBARATI,, OLASI, ABD, SAVAŞINA, HAZIRLANIYOR!, ,
Yorumlar
Diğer Haberler
"CENNETE GİTSİN" DİYE OĞLUNU ÖLDÜRÜYORDU
"CENNETE GİTSİN" DİYE OĞLUNU ÖLDÜRÜYORDU
AHMET YAVUZ YAZDI: 17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YAŞANDIĞI GÜNLERDE PARİS
AHMET YAVUZ YAZDI: 17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YAŞANDIĞI GÜNLERDE PARİS'TE NELER OLDU
YARGITAY: BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAMAZ
YARGITAY: BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAMAZ
FAZIL SAY
FAZIL SAY'IN KAZ DAĞLARI KONSERİ: BİNLERCE KİŞİ DİNLEDİ
REKTÖR ÇARIKÇI’YA KAMUOYUNDAN VETO!...
REKTÖR ÇARIKÇI’YA KAMUOYUNDAN VETO!...
ERDOĞAN, ALBAYRAK’IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
ERDOĞAN, ALBAYRAK’IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
ELEKTRİKTE YERLİ ÜRETİMLE 1,4 MİLYAR DOLAR KASADA KALDI
ELEKTRİKTE YERLİ ÜRETİMLE 1,4 MİLYAR DOLAR KASADA KALDI
YHT İLE 10 YILDA 50 MİLYON YOLCU TAŞINDI
YHT İLE 10 YILDA 50 MİLYON YOLCU TAŞINDI
YARGITAY KARARINI VERDİ! HAMİLE ÇALIŞANLAR DİKKAT
YARGITAY KARARINI VERDİ! HAMİLE ÇALIŞANLAR DİKKAT
DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR
DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR
İSTANBUL
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK? AKOM'DAN AÇIKLAMA
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA
ÇEVRECİLERİ SEVİNDİREN KARAR
ÇEVRECİLERİ SEVİNDİREN KARAR
SDÜ
SDÜ'YE ''ELEKTRONİK KAYIT'' İŞLEMLERİ BAŞLADI
YERLİ TOHUM ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ
YERLİ TOHUM ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ
UŞAKOV: TÜRKİYE İLE S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ TEDARİKİ GÖRÜŞÜLÜYOR.
UŞAKOV: TÜRKİYE İLE S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ TEDARİKİ GÖRÜŞÜLÜYOR.
İNGİLİZ İSTİHBARATININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE KRALİÇE’NİN İSTANBUL’DAN GÖTÜRDÜĞÜ ALTINLAR NASIL GERİ GETİRİLDİ?
İNGİLİZ İSTİHBARATININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE KRALİÇE’NİN İSTANBUL’DAN GÖTÜRDÜĞÜ ALTINLAR NASIL GERİ GETİRİLDİ?
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA! GELİYOR
AK PARTİ, GÜL VE DAVUTOĞLU’NA NEDEN YER VERMEDİ?
AK PARTİ, GÜL VE DAVUTOĞLU’NA NEDEN YER VERMEDİ?
ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU !!!
ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU !!!
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI, RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI, RESMİ GAZETE'DE!
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI !
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI !
İSTANBUL HAVALİMANI DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI OLARAK İLAN EDİLDİ
İSTANBUL HAVALİMANI DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI OLARAK İLAN EDİLDİ
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR? ÜNİVERSİTELERE E-KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR!
ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYITLARI NASIL YAPILIR? ÜNİVERSİTELERE E-KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR!
ARD ARDA SUYA ATLADILAR
ARD ARDA SUYA ATLADILAR
KANSERE KARŞI EN DİRENÇLİ KAN GRUBU!
KANSERE KARŞI EN DİRENÇLİ KAN GRUBU!
SSK BAĞKUR EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
SSK BAĞKUR EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYITLARINDA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYITLARINDA 'E-DEVLET' MÜJDESİ
İSTANBUL HAVALİMANI İLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE
İSTANBUL HAVALİMANI İLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE
BAKANLIK DUYURDU: ABD HEYETİ ŞANLIURFA’YA İNTİKAL EDECEK
BAKANLIK DUYURDU: ABD HEYETİ ŞANLIURFA’YA İNTİKAL EDECEK
SON DAKİKA: BÜTÇE TEMMUZDA FAZLA VERDİ
SON DAKİKA: BÜTÇE TEMMUZDA FAZLA VERDİ
TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKAHABERİ: ÜNLÜ MANKEN EVİNE DETOKS UZMANI ÇAĞIRDI, HAYATININ SONU OLDU!
TÜYLER ÜRPERTEN SON DAKİKAHABERİ: ÜNLÜ MANKEN EVİNE DETOKS UZMANI ÇAĞIRDI, HAYATININ SONU OLDU!
FLAŞ GENEL SEÇİM ANKETİ SONUCU: İŞTE EKREM İMAMOĞLU
FLAŞ GENEL SEÇİM ANKETİ SONUCU: İŞTE EKREM İMAMOĞLU'NUN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
ACI HABER GECE YARISI GELDİ! İSTANBUL
ACI HABER GECE YARISI GELDİ! İSTANBUL'DA BİR POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ!
SİGARADAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI
SİGARADAN ALINAN VERGİ ARTIRILDI
BAYRAM TATİLİNDE TRAFİK KAZALARININ ACI BİLANÇOSU: 52 ÖLÜ, 427 YARALI
BAYRAM TATİLİNDE TRAFİK KAZALARININ ACI BİLANÇOSU: 52 ÖLÜ, 427 YARALI
ARAZİ KAVGASI KANLI BİTTİ!
ARAZİ KAVGASI KANLI BİTTİ!
BAKAN ERSOY
BAKAN ERSOY'DAN 'KULELİ ASKERİ LİSESİ SATILDI' İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
FEYZİ AÇIKALIN CUMHURİYET
FEYZİ AÇIKALIN CUMHURİYET'E YAZDI: SÜLEYMANCILARDAN SEÇİMLERİN RÖVANŞI MI ALINIYOR?
İŞKUR’DAN GENÇLERE ‘İSTİHDAM’ DESTEĞİ
İŞKUR’DAN GENÇLERE ‘İSTİHDAM’ DESTEĞİ
KULELİ ASKERİ LİSESİ
KULELİ ASKERİ LİSESİ'NİN AKIBETİ...
YENİ BELEDİYE BAŞKANLARININ 3 AYLIK TASARRUF MUCİZESİ
YENİ BELEDİYE BAŞKANLARININ 3 AYLIK TASARRUF MUCİZESİ
BOYALI ÇIKAN SIFIR OTOMOBİLLE İLGİLİ EMSAL KARAR
BOYALI ÇIKAN SIFIR OTOMOBİLLE İLGİLİ EMSAL KARAR
BODRUM BELEDİYE BAŞKANI
BODRUM BELEDİYE BAŞKANI'NDAN
RUSYA: NÜKLEER YAKITLA ÇALIŞAN ROKETİN MOTORU PATLADI, RADYASYON SEVİYESİ 16 KATINA ÇIKTI
RUSYA: NÜKLEER YAKITLA ÇALIŞAN ROKETİN MOTORU PATLADI, RADYASYON SEVİYESİ 16 KATINA ÇIKTI
SAĞLIKLI SANILAN BU BESİNLER YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLİYOR!
SAĞLIKLI SANILAN BU BESİNLER YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLİYOR!
KİLO ALDIĞINI SANDI, NEDENİ BAMBAŞKA ÇIKTI!
KİLO ALDIĞINI SANDI, NEDENİ BAMBAŞKA ÇIKTI!
ÇAYKUR 2018 YILINDA ZARAR ETTİ!
ÇAYKUR 2018 YILINDA ZARAR ETTİ!
DEMOKRASİNİN BEKÇİSİ TÜRKİYE
DEMOKRASİNİN BEKÇİSİ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ AK PARTİ 18 YAŞINDA
EMEKLİ GENERALİN KIZI DA ADNAN OKTAR
EMEKLİ GENERALİN KIZI DA ADNAN OKTAR'IN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ!
HEMOROİD TEDAVİSİ NASIL OLUR?
HEMOROİD TEDAVİSİ NASIL OLUR?
KIRMIZI ETE YÜZDE 20 ZAM YOLDA
KIRMIZI ETE YÜZDE 20 ZAM YOLDA
TÜRK-İŞ BAŞKANI MİKROFONU AÇIK UNUTUNCA... SÖZLERİNİ BÖYLE SAVUNDU
TÜRK-İŞ BAŞKANI MİKROFONU AÇIK UNUTUNCA... SÖZLERİNİ BÖYLE SAVUNDU
LEYLEKLER ÖLMESİN DİYE ELEKTRİKLERİ KESTİLER
LEYLEKLER ÖLMESİN DİYE ELEKTRİKLERİ KESTİLER
DİN ŞURASI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE
DİN ŞURASI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE
RUM YÖNETİMİ İYİCE HADDİNİ AŞTI: KRİZ İÇİN TARİH VERDİLER
RUM YÖNETİMİ İYİCE HADDİNİ AŞTI: KRİZ İÇİN TARİH VERDİLER
BODRUM
BODRUM'DA FACİADAN DÖNÜLDÜ...
FETÖ PAYLAŞIMLARIYLA BİLİNEN AKP
FETÖ PAYLAŞIMLARIYLA BİLİNEN AKP'Lİ BAŞKANDAN BİR SKANDAL DAHA!
ANI YAKALAMAK
ANI YAKALAMAK
ORMAN YANGINI ÇIKTI, EKİPLER ALARMA GEÇTİ...
ORMAN YANGINI ÇIKTI, EKİPLER ALARMA GEÇTİ...
 KAĞIT TOPLAYICILAR İŞSİZ KALACAK!
KAĞIT TOPLAYICILAR İŞSİZ KALACAK!
BERLİN
BERLİN'DE İKİ KADIN TÜRKÇE KONUŞTUKLARI İÇİN SALDIRIYA UĞRADI
SON DAKİKA... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSİMLERİNİ DUYURDU
SON DAKİKA... İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSİMLERİNİ DUYURDU
KİTAPLARI MİLYONLAR SATAN UZMANDAN TÜRKİYE UYARISI
KİTAPLARI MİLYONLAR SATAN UZMANDAN TÜRKİYE UYARISI
MARMARA ADASI’NDAKİ ORMAN YANGININDA 80 HEKTAR KÜL OLDU
MARMARA ADASI’NDAKİ ORMAN YANGININDA 80 HEKTAR KÜL OLDU
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMUYLA İLGİLİ SON DAKİKA UYARISI: SICAKLIKLAR ARTACAK
MARMARA DENİZİ’NDE ‘YUNUS SAYIMI’ YAPILDI… YUNUSTAN ÇOK ÇÖP ÇIKTI!
MARMARA DENİZİ’NDE ‘YUNUS SAYIMI’ YAPILDI… YUNUSTAN ÇOK ÇÖP ÇIKTI!
KANSERİ TANISIN DİYE HÜCREYE GÖZLÜK TAKILDI
KANSERİ TANISIN DİYE HÜCREYE GÖZLÜK TAKILDI
ÇANKIRI
ÇANKIRI'DA 8 BUÇUK MİLYON YILLIK DEVE KUŞU YUMURTASI BULUNDU
AK PARTİLİ BÜLENT TURAN
AK PARTİLİ BÜLENT TURAN'DAN KAZ DAĞLARI VE SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI
TÜRKİYE
TÜRKİYE'NİN GİZEMLİ MAĞARALARI ARAŞTIRILIYOR
VALİ AÇIKLADI! TERÖRDEN TEMİZLENEN İLİMİZDE PETROL REZERVİ BULUNDU
VALİ AÇIKLADI! TERÖRDEN TEMİZLENEN İLİMİZDE PETROL REZERVİ BULUNDU
KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 8+4 ZAM
KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 8+4 ZAM
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR'IN LİCE İLÇESİNDE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN DE TAKİP EDİLEBİLECEK
METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN DE TAKİP EDİLEBİLECEK
EN GÜZEL KAVURMA TARİFLERİ....
EN GÜZEL KAVURMA TARİFLERİ....
TUZ DAĞI
TUZ DAĞI'NA YABANCI TURİST İLGİSİ
SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN
SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI
SON DAKİKA… AKAR’DAN SONDAJ MESAJI: BU BİR TEHDİT DEĞİL
SON DAKİKA… AKAR’DAN SONDAJ MESAJI: BU BİR TEHDİT DEĞİL
KÜÇÜK ÇOCUĞA KAN DONDURAN İŞKENCE!
KÜÇÜK ÇOCUĞA KAN DONDURAN İŞKENCE!
Haber Yazılımı