Haber Detayı
15 Ağustos 2019 - Perşembe 15:58
 
SELÇUKLU, HAMİDOĞULLARI, OSMANLI ULUBORLU’ SUNDA ÇOCUK OLMAK BİR BAŞKADIR..
Uluborlu medreselerinde, sadece Müslüman çocukları eğitilmezdi.. Gayrımüslim çocukların eğitimine de yer verilirdi..
ISPARTA Haberi
SELÇUKLU, HAMİDOĞULLARI, OSMANLI ULUBORLU’ SUNDA ÇOCUK OLMAK BİR BAŞKADIR..

Yunanistan’ ın Kuzeyinde bulunan ada şehri Nea Artaki’ de oturan Osmanlı Uluborlu’ sunun Kaleiçi Rum   torun-larından Alessia hanım diyor ki:  ”- Papaus ‘um derdi. (Büyük Baba’m)  Ata memleketim Uluborlu‘ da çocuk eğitimi önemlikliydi. Selçuklu, Hamidoğulları, ve Osmanlı taşları incelikle işlerlermiş. Çocuklarının eğitimini de o hassasi-yetle eğitiyorlardı’ diyordu.”

Selçuklu, Hamidoğulları, Osmanlı’ da çocuklar önemlidir.. Çocuklar, Devletçe, vatandaşlarca, eğitim kurumların-da kollanırdı. (Müslim, Gayrımüslim olduğuna bakılmaz) Her fırsatta; yaşamları süresince sağlıklı, üretken, saygılı, inançlı olmaları istenir, beklenirdi.  Selçuklular, Hamidoğulları ve Osmanlı döneminde çocuk eğitimi hiç bozunuma uğramamış. Diğer şehirlerdekilerden farklı  çocuk eğitimine önem vermeleri ile ilgili Lozan Mübadili Osmanlı Rum torunlarının yazılı, sözlü kaynaklarından öğreniyoruz.

Her zaman menfaatsiz gülümseyen, masumane bakışlarıyla ailemizi bütünleyen çocukların kafaları da süs-lenmeliydi. Yalnızca mimaride değil, tüm süsleme sanatlarında olduğu gibi, çocukların da kafalarının hem dünyevi ahlâk dini, sanat, yaratıcılık ögeleriyle, süslemelerle; geleceğe hazırlanmalıydı. Bunu ilk düşünen Uluborlu medreselerinin Müderrisleri (hocaları) olmuştur.

“Evlerindeki basit dokuma tezgahlarında Uluborlu’lu Müslim, Gayrımüslim hanımlar dokudukları rengarenk kök boyalı kumaşlara verdikleri deseni, düşündürücü güzellikleri çocuklarının eğitilmesinde de aynı özeni gösterdiklerini pauuş’umdan her an dinlediğim anilerdi.. diyor Uluborlu’lu Rum torun bayan!..

Büyük Babası’ nın anlatımlarını kendi yaşamış gibi...

“ Müslim (Müslüman) komşularımızda:

 Uluborlu medreselerinde çocuk doğuran ananın doğumdan kırkıncı gününden sonra ilk gelen Cuma günü Müslüman çocukları için, Pazar günü de Hristiyan çocukları için ad koyma merasimleri topluca yapılmaya başlanır. Çocuğa ad koyma törenleri yaparlar. Allah’a (Tanrı’ ya) şükrettikten, Peygamber ‘imize “salât ü selâm” okuduktan sonra çocuğun sağ kulağına “Ezan-ı Muhammedî” okur. Tespit edilen isim üç defa sembolik seslenilir. Daha sonra yine çocuğun kulağına üç kez Kelime-i Şehadet getirilir.

  Biz Hristiyanlarda ise: İsteyenortodokslar Müslim dualarıyla ad koyma gerçekleştirilir. Bazıları da Hristiyan dualarıyla, ama Allah’ımız bir değil mi? Hz. Muhammed’de bizim sevgi çemberimizde.. Kilise görevlilerince benzer ad koyma gerçekleştirilir. Kendi dini kurallarını uygularlardı..                                                                                          Müslim ve Gayrımüslim çocuklarının ad koyma törenleri için tüm masraflar Medrese vakıflerından sağlanır.  Kısacası Uluborlu da çocuklara hakim olma, geleceğimize değer verme, eğitimlerine sahip çıkma bu şekildeydi.

   Her iki tarafın merasimlerine  her iki tarafın din adamları ile halk katılırdı. (Bu hem Müslüman hem Gayrımüslim çocukları için). Burada anneye çeşitli hediyeler vermek de âdetti. Kız yahut erkek çocuklar,  babalarının ismi ile anılır, toplum içinde öyle bilinirdi. Uluborlu Hristiyanlar için durum aynıydı..” diyorlar..

    Yunanistan’ ın Kuzeyinde bulunan ada şehri Nea Artaki’ de oturan Osmanlı Uluborlu’ sunun Kaleiçi Rum   torunlarından Alessia, yakını Saba hanımefendilerle yaptığım, hatta saygıdeğer Isparta’ lı Rum torun Haci Hristo Delibaş’ la,birlikte yaptığımız röportajda ilginç Uluborlu hatıralarının sahibi oldum. Şükür! 13 Temmuz 2019-Atina

    Malumunuz, dünya tarihinin babası Heredot’ tur. Tarihin babası, Bodrum’ lu!..Yani, Yunanlı, Anadolu halkından Tarihçi. Demek istiyorumki Yunanlılar tıpkı Osmanoğulları gibi dünya ve bölge tarihini adım adım biliyorlar.   

   İnanın bir tarihçi Prof’ gibi.. İyi biliyorlar iletişim tarihini.. Isparta’ dan, Uluborlu, Barla, Eğirdir Nis’ den giden Lozan Mübadilleri Rumlar da öyle.. Yaşlı nineyi yokluyorsunuz! Sanki ciltler dolusu Isparta tarihi, Anadolu, Bizans, Roma tarihini öyle içlerine sindirmişler ki; anlatamam. Tarafsız anlatıyolar.. “Haklı’ ya haklı, haksız’ a haksız!”

   Çok sayıda Uluborlu, çevresiyle ilgili atalarından aktara aktara, abartısız  güzelim bilgiler. Uluborlu toprağının buram buram beşerisini (insanlarını) anlatan, saygıdeğer Uluborlu halkının geçmişleriyle, güzelliklerle dolu iletişim özel tarihleriyle ilgili kısaca anlamak çalışayım.

  Saygıdeğer Isparta’ lı Süldürzadeler’ den İşadamı Mustafa Nadir Süldür’ ün araştırmalarımı desteklemeleriyle ilgili gül ürünü paketini zorla kabul ettirdim. Yunanistan’ın hemen hemen her bölgesindeki Isparta, Uluborlu, Barla ve Eğirdir Mübadil Rumlarla ilgili araştırma ziyaretlerimde şahsıma “Gülürünü” desteğinde bulunan Süldürzade’ lere çok teşekkür ederim. Her defasında gidişlerimde bu desteği sağladılar sağolsunla!. Ziyaret ettiğim her bir Mübadil ,Isparta’lı torunlaraynı seremoniyi gösteriyorlar.

  Şöyle ki: Paketi açmadan koklayıp durdu hanımefendi Alessia.. Isparta’yı koklamakistiyorlar. Aynı toprakkokusunu yüzyıllarca bedenlerinde hmişler!.. Hak vermek lazım..

  Elindeki Isparta Hatırası’ yla birlikte, artık susturmak mümkün değil hani!.. Diğer gittiğim Lozan Mübadil yerleşim yerlerinde de aynı durumu gördüm. Isparta’ dan gelen küçücük hediyeleri çocuk gibi sarılmaktalar.  Konuşmaya başladı Alessia hanım..

 “Biz başka bölgelerdeki Rumlar değildik Borlu’ da. Hani sizde bir söz vardır: “et tırnak” misali idik. Dokuma işi, dokuma boyama işerini falan yapardı Babuşlarımız (atalarımız)..Demircilikte öyle.. Demircilik ki demir diye düşünmeyin!. Tıp, ameliyatlarda ziraatte kullanılan, malzemeler Borlu’ dan giderdi. Borlu’ nun Bor elementce zengin suyundan yapılan, sağlığa faydalı ayva reçelleri falan yapılırdı., Çeşitli devletlere, denizcilere sim işlemeli flama bayrakları Borlu’ da bizle Müslimlerle ortak yapar, satardı atalarımız.. Düğünlerimizi, cenazelerimizi, festival-lerimizi, belalarımızı, kazalarımızı bir ve beraber yürütürdük ..” diyor..

  Uluborlu insanının Gayrımüslimleri yüz yıldır unutamadıkları sevgi temelini sağlam atışları gerçeğini bi SDÜ’ müzün akademik insanları incelesinler diyorum.  Sevgiyi verebilmek, bence mimari sanat gibi her halde diyorum..

  Hertoplum bunu veremiyor. BundaUluborlu’nun şehzadelerin, Selçuklu yöneticilerinin,Uluborlu’nun saygıdeğer aydın kadınlarının, sanatçı, üretken erkeklerinin başarısı diyorum..

   Selçuklu Hamidoğulları, Osmanlı dönemlerinde Uluborlu ahalisi, melikleri, Bey’ leri devletine, idarecilerine bağlı olarak dönemleri geçirmişler. Borlu halkı Müslim, Gayrımüslim halkı hep birliktelik olmuşlar. Borlu’ nun geleceği için eğitimin çocuktan, ailede başlaması gerektiğine inanmıştır..                                                                             

   Kocaman bir Uluborlu ailesinin başarısı bu diyorum!..

   Müslüman, Gayrımüslimler, diğer bölgelerden farklı olarak çocuk eğitimini kutsal ödev olarak kabul etmişler.  Uluborlu’daki sayısı 20 dolayındaki  medreselerde çocuk eğitimi bölümleri oluşturulmuş. Anadolu’daki medeniyet-lerde Borlu’ daki bu planlamalar görülmezken; Selçuklu, Hamidoğulları, Osmanlı Uluborlu medreselerinde kesinti-siz çocuk eğitimine önem verilmiş.  Çocuklar anneleriyle veya diğer kendilerini refakat eden büyükleriyle birlikte medreselerde çocuk eğitimimleri sürdürülmüş olduğunu Alessia’nın ve akrabası Saba hanımların, sonradan sohbete katılan diğer akrabalarından Soterios beyin anlatılarından anlamaktayız..

    Amaç , Mutlu,  kendisiyle barışık; sevgi dolu bireylerin yetiştirilmesidir. Borlu medreselerinde, ek bir bölümle, ders palanlı çocuk eğitimini görmekteyiz. Velileriyle birlikte bu eğitimi beraber aldıklarıdır. Bazı çocuklarını refakat eden bayan veliler isterlerse çocuklarını arka bölümde, perdeli alandan çocuklarının eğitimlerini takip ettiklerinin notlarını edindim.

    Diğer Osmanlı şehirlerindeki yetişkin eğitim yuvalarında çocuklar kimi zaman “şeytan” görünümlü bir anlayışla, nitelenirken, görülürken Uluborlu’ da çocuğun bir ağaç gibi fidan olarak görülmesi anlayışı tüm yönetim devirlerin-de hakim olmuştur..

   Tüm merdeselerde eğitilen çocuklar, Gargılı Lala merdesesinde Müderris hocaların sınavından geçirilen Müslüman ve Gayrımüslim çocukların  yetenek alanlarının tespit edilerek sanatalanlarına yönlendirildiğini anlatan Allessia hanım şöyle diyor.

”- İşte Uluborlu’nun yüzyıllarca sanat, dokuma, ziraat, demircilik (inceiş demirciliği) diğeralanlarda bölgesinde hep üstünlüğünün özünü çocukların eğitiminden almaktadır.. Müslüman çocuklara , Hristiyan çocuklara velilerinin isteğiyle dini eğitim de verilir “ demekte..

  1858’ de büyüklerinin tuttuğu hatıradan bir bölümü şahsıma not olarak yazdıran Alessia hanımın anlatıları şöyle:

   “En yakındaki medreseye biz Gayrımüslimler de çocuklarının elinden tutup, çocukları sıkmadan Cami, Kilise ibadet vakti kadar bir zamanda derslere katıldıklarını biliyoruz. Mamalarımızda bu dersleri çocuklarıyla birlikte takip ederlermiş. Maması (velisi) olmayan çocuğa medreseye, derse almazlarmış..” der sonrası medrese bünye-sindeki Aşhaneden karınları doyurulup evlerine gönderilirlermiş..

  Borlu  Medreselerinde asıl derse geçmeden önce, hem Müslim hem gayrımüslim çocukları için  kendi dinlerine göre duâ edilip ardından derse başlanıldığını bu anlatımlardan öğreniyoruz.

   Uluborlu Gargılı Lala/ Taş medreseye giden Müslüm ve Gayrımüslim çocukların  bir kısmını hatıra notlarında yer vermişler.. En ufak ayrıntısına kadar şahsıma anlatarak, onlarında atalarının anlatımlarını zamanında not almaları, not tutturmaları başka bir hayretlik!

  Uluborlu Mübadil Rumların ayrıntısıyla, kendilerinden yüz yıllar ötesinden atalarının yaşantısını hiç eksiltmeden anlatmaları, yeni nesle, çocuklarına  aktarmaları ilginç değil mi sizce!.

 Tarih’ in babası Herodot’ un torunlarına yakışan bu mu dersiniz?

  Yüz yıllarca, nesilden nesle anlatıp hatıra notlarını yenilemişler. Bu nasıl bir geçmişine bağlılık dersiniz!                      Üstelik şahsıma bunları anlatan saygıdeğer bayanların yaşları da hayli ileri!..

  1858’ lerde ULUBORLU medreselerinden dadece birisine  gidenlerin ayrıntılı sülale kimlikleri:

Uluborlu Cisr-i Sağir Mahallesi Sarıoğlu Hüseyin Ağa, (oğlu Mehmet Said) Külahçızade Hacı Ömer Ağa torun Mehmed Tahir, Siyamoğlu Mustafa torunu Mustafa... Tahtapazar Mah:Çilingiroğlu Mustafa Oğlu Halil, hamalcıoğlu hacı İbrahim oğlu Oğlu İbrahim..EmirHüseyinoğlu Mustafa ve kızı Ayşa, Badikoğlu Osman kızı Rabia, Yıldızoğlu İbrahim Kızı Şehriban, Peştemalcioğlu Ahmet kızı Halime oğlu Ali, Yahcıhacıalioğlu Eyüp torunu Hafız Ali, Tırnaksızoğlu mehmet torun kızı Şükran torun Hasan, Mutafoğlu Ahmet torunu Ahmed..

  Elisebet Kızı Silvi Akalia, Dimitrid oğlu Adonis, Komassis torunu Kontokiogli Andosis,kızı Acis. Tahtapazar mahallesinden: Ustaoğlu Hasan torun Hasan. Molla Ahmed torunu Mahmud, Badikoğlu Osman torunu Kadir Osman..Elman mahallesi: Kolukısaoğlu Ahmed torunu Hüseyin, torun kızı Göfer.. Demircioğlu Hüseyin Torunu.

   Haşim Topuzoğlu Ahmet torunu Halil, Çolakhacıoğlu Mehmet torunu Süleyman, Kız torunu Züleyha..Bölükoğlu Mehmet torunu Ömer.. Isparta sancağı Ermeni cemaatinden, Temel (Acemler) mahalleli (Şimdiki Turan) Uluborlu da doktorluk yapan Ermeni cemaatinden Dr. Ohen oğlu Arin, kızı Angel..

   Uluborlu medreseleri Osmanlı döneminde doğrudan devlet gözetiminde bulunmaları, devlet tarafından vakıflar kanalıyla finanse edilmekteydiler. Eğitim müfredâtının esas îtibâriyle çocuk eğitimi, dînî ağırlıklı, geleceğe yönelik araştırmaya dayalı olması başka bir ilginç nokta. 

   Dünyevi konulara, çocukların ve de yanlarında velilerinin sorumluluğunda böyle bir eğitime ağırlık verilmesi başka bir güzellik.  Diğer şehirlerdeki Medreselerin yetişkin eğitimine önem verirken;Uluborlu medreselerinin bazılarında özel bölümlü, programlı, veli ile birlikte,  çeşitli mezheplerdeki Müslümanlara ve Gayrımüslimlerin kendi din ve de dünya görüşlerine yer verilmesi; Uluborlu medreselerinin farkını göstermez mi?

   Benzerbilgileri Seyyah –gezgin- İbn Batûta ve Arundel’in  Seyahatnâmelerinde de (Uluborlu ileilgili)  rasladığımı hatırlatayım.  Uluborlu çocukları, her dönemde ailenin en önemli üyeleridir. Veliler yemez yedirir, giymez giydirir. Bu görüş, aynı zamanda geleceğin güvencesi olarak görülen çocuğa ne derece kıymet verildiğinin de göstermez mi?

 

Haber Akdeniz

Lokman KUMCU

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: SELÇUKLU,, HAMİDOĞULLARI,, OSMANLI, ULUBORLU’, SUNDA, ÇOCUK, OLMAK, BİR, BAŞKADIR..,
Yorumlar
Diğer Haberler
Başkan Şahin
Başkan Şahin'in babası vefat etti
BU BAHÇEDE PARA YERİNE DUA GEÇERLİ
BU BAHÇEDE PARA YERİNE DUA GEÇERLİ
Isparta
Isparta'da tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
Sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu
Sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu
Yalvaç Çınaraltı eski günlerine dönüyor
Yalvaç Çınaraltı eski günlerine dönüyor
KAYMAKKAPI MEYDANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
KAYMAKKAPI MEYDANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
KONAKLAMA VE YEME-İÇME TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ
KONAKLAMA VE YEME-İÇME TESİSLERİNDE KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİ
SÖZDE DEĞİL GERÇEK ANLAMDA ÇİFTÇİNİN YANINDA OLUNMALI
SÖZDE DEĞİL GERÇEK ANLAMDA ÇİFTÇİNİN YANINDA OLUNMALI
BİLGİÇ
BİLGİÇ'TEN ITSO'YA ZİYARET
Isparta Belediyesinden Kafeler Bölgesinde temizlik çalışması
Isparta Belediyesinden Kafeler Bölgesinde temizlik çalışması
BELEDİYENİN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
BELEDİYENİN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Sözünüzü tutmanın ŞİMDİ TAM ZAMANI
Sözünüzü tutmanın ŞİMDİ TAM ZAMANI
Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı
Vatandaşlar cami avluları, pazaryerleri ve statta cuma namazı kıldı
Isparta Belediyesi namaz alanlarını Cuma Namazı öncesi gülsuyu ile yıkadı, seccade ve maske dağıttı
Isparta Belediyesi namaz alanlarını Cuma Namazı öncesi gülsuyu ile yıkadı, seccade ve maske dağıttı
Isparta Belediyesi tahsilat vezneleri hafta sonu açık
Isparta Belediyesi tahsilat vezneleri hafta sonu açık
SAV DAHA YAŞANILABİLİR BİR YER OLACAK
SAV DAHA YAŞANILABİLİR BİR YER OLACAK
Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
İlimizde ve İlçelerimizde İmkanı Olmayan Tüm Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Laboratuvarlarımızı Açıyoruz.
İlimizde ve İlçelerimizde İmkanı Olmayan Tüm Üniversite Öğrencileri İçin Bilgisayar Laboratuvarlarımızı Açıyoruz.
KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI
KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI
ISPARTA’DA 4 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI
ISPARTA’DA 4 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI
ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ZAFER KORKMAZ GETİRİLDİ
ISPARTA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE ZAFER KORKMAZ GETİRİLDİ
27 Mayıs Demokrasiye Saplanan Bir Hançerdir
27 Mayıs Demokrasiye Saplanan Bir Hançerdir
Çocukluğumun Ispartasında eski Ramazanlar eski bayramlar
Çocukluğumun Ispartasında eski Ramazanlar eski bayramlar
Antalya
Antalya'dan Gizlice Gelendost İlçesine Uyuşturucu Getiren Kişiler Yakalandı
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çocuklar güneşli havada gönüllerince eğlendi
Isparta’da gül hasadı bayramda da devam ediyor
Isparta’da gül hasadı bayramda da devam ediyor
SOKAKLAR BOŞ KALDA DA GÖNÜLLER KALABALIK
SOKAKLAR BOŞ KALDA DA GÖNÜLLER KALABALIK
ATTIĞIMIZ ADIMLAR DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR
ATTIĞIMIZ ADIMLAR DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR
ISPARTA’DAN GÖTÜRDÜĞÜ GÜL FİDELERİ İLE MARDİN’DE GÜL YAĞI ÜRETİMİNE BAŞLADI
ISPARTA’DAN GÖTÜRDÜĞÜ GÜL FİDELERİ İLE MARDİN’DE GÜL YAĞI ÜRETİMİNE BAŞLADI
ISPARTA’NIN KALBİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
ISPARTA’NIN KALBİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
ITKM’DE FLAŞ GELİŞME
ITKM’DE FLAŞ GELİŞME
BELEDİYE BAŞKANI İPEKÇİ’DEN BAYRAM MESAJI
BELEDİYE BAŞKANI İPEKÇİ’DEN BAYRAM MESAJI
TİNGADER
TİNGADER'DEN BAYRAM MESAJI
Isparta
Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Isparta Valiliği İl Müftülüğü Tarafından Alınacak Tedbirler
Isparta Valiliği İl Müftülüğü Tarafından Alınacak Tedbirler
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in Ramazan Bayramı mesajı
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in Ramazan Bayramı mesajı
Özgür TANDOĞAN
Özgür TANDOĞAN'IN Bayram Mesajı
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin CESUR
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin CESUR' un Ramazan Bayramı Mesajını
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
2 YILA TAMAMLANACAK
2 YILA TAMAMLANACAK
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF TUTULACAK
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KİMLER MUAF TUTULACAK
Otoparklar cuma günü saat 23.00 itibariye kapanacak
Otoparklar cuma günü saat 23.00 itibariye kapanacak
Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklaması
Camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor
Camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor
Ramazan Ayı Boyunca Süren Gıda Denetimleri Devam Ediyor
Ramazan Ayı Boyunca Süren Gıda Denetimleri Devam Ediyor
Isparta
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
Sdü Tıp Fakültesi Hemşireleri Ek Ödeme Bekliyor
Sdü Tıp Fakültesi Hemşireleri Ek Ödeme Bekliyor
65 yaş üstü vatandaşa evde hizmet
65 yaş üstü vatandaşa evde hizmet
Gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun borcudur
Gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun borcudur
O cadde asfaltlanıyor
O cadde asfaltlanıyor
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI BELLİ OLDU
ŞEHİT FERHAT ÇİFTÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT FERHAT ÇİFTÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
CENAZE TÖRENİNE SÜLEYMAN SOYLU KATILACAK
CENAZE TÖRENİNE SÜLEYMAN SOYLU KATILACAK
Şakir Ipekçi
Şakir Ipekçi'nin 19 Mayıs Mesajı
Recep Özel
Recep Özel'in Başsağlığı Mesajı
Özgür TANDOĞAN
Özgür TANDOĞAN'IN Başsağlığı Mesajı
Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Şükrü BAŞDEĞİRMEN'İN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur’un Isparta’lı Şehit Yüzbaşı’ya duygu dolu başsağlığı mesajı
İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur’un Isparta’lı Şehit Yüzbaşı’ya duygu dolu başsağlığı mesajı
ISPARTA
ISPARTA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in 19 Mayıs Mesajı
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in 19 Mayıs Mesajı
ÖMER SEYMENOĞLU
ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 19 Mayıs mesajı
ISUBÜ 2. Yaşını Kutluyor
ISUBÜ 2. Yaşını Kutluyor
YARIM KALAN PROJELER BİTECEK
YARIM KALAN PROJELER BİTECEK
BİN AYDAN DAHA HAYIRLI GECE
BİN AYDAN DAHA HAYIRLI GECE
ISUBÜ’den “Nokta Atış” Tanıtım Atağı
ISUBÜ’den “Nokta Atış” Tanıtım Atağı
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 19 MAYIS MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 19 MAYIS MESAJI
 ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN KADİR GECESİ MESAJI
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN KADİR GECESİ MESAJI
ABD’DEN GELEN 147 TÜRK VATANDAŞI ISPARTA’DA KARANTİNAYA ALINDI
ABD’DEN GELEN 147 TÜRK VATANDAŞI ISPARTA’DA KARANTİNAYA ALINDI
Belediye önü katlı otopark güçlendirilerek, yeniden hizmete açılacak
Belediye önü katlı otopark güçlendirilerek, yeniden hizmete açılacak
İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ  AYLİN CESUR’UN BASIN AÇIKLAMASI
İYİ PARTİ ISPARTA MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR’UN BASIN AÇIKLAMASI
‘’ISPARTA’DA MASKE ZORUNLU OLACAK’’
‘’ISPARTA’DA MASKE ZORUNLU OLACAK’’
ISPARTA
ISPARTA'NIN YENİ PROJESİ
Yeni bulvar trafik yükünü hafifletecek
Yeni bulvar trafik yükünü hafifletecek
RİYA VE GÖSTERİŞTEN UZAK YARDIM YAPIYORLAR
RİYA VE GÖSTERİŞTEN UZAK YARDIM YAPIYORLAR
BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
MASKE SATIŞINA TEPKİ
MASKE SATIŞINA TEPKİ
ISPARTA KORONAVİRÜS HARİTASI
ISPARTA KORONAVİRÜS HARİTASI
Hayırseverlere çağrıda bulundu
Hayırseverlere çağrıda bulundu
‘Isparta Kozmetik ve Sağlık Vadisi Güdümlü Projesi’ hazırlıkları
‘Isparta Kozmetik ve Sağlık Vadisi Güdümlü Projesi’ hazırlıkları
Isparta Belediyesi işitme engelliler için ağız bölümü şeffaf yıkanabilir maske üretti
Isparta Belediyesi işitme engelliler için ağız bölümü şeffaf yıkanabilir maske üretti
Haber Yazılımı