Haber Detayı
15 Ağustos 2019 - Perşembe 15:58 Bu haber 195 kez okundu
 
SELÇUKLU, HAMİDOĞULLARI, OSMANLI ULUBORLU’ SUNDA ÇOCUK OLMAK BİR BAŞKADIR..
Uluborlu medreselerinde, sadece Müslüman çocukları eğitilmezdi.. Gayrımüslim çocukların eğitimine de yer verilirdi..
ISPARTA Haberi
SELÇUKLU, HAMİDOĞULLARI, OSMANLI ULUBORLU’ SUNDA ÇOCUK OLMAK BİR BAŞKADIR..

Yunanistan’ ın Kuzeyinde bulunan ada şehri Nea Artaki’ de oturan Osmanlı Uluborlu’ sunun Kaleiçi Rum   torun-larından Alessia hanım diyor ki:  ”- Papaus ‘um derdi. (Büyük Baba’m)  Ata memleketim Uluborlu‘ da çocuk eğitimi önemlikliydi. Selçuklu, Hamidoğulları, ve Osmanlı taşları incelikle işlerlermiş. Çocuklarının eğitimini de o hassasi-yetle eğitiyorlardı’ diyordu.”

Selçuklu, Hamidoğulları, Osmanlı’ da çocuklar önemlidir.. Çocuklar, Devletçe, vatandaşlarca, eğitim kurumların-da kollanırdı. (Müslim, Gayrımüslim olduğuna bakılmaz) Her fırsatta; yaşamları süresince sağlıklı, üretken, saygılı, inançlı olmaları istenir, beklenirdi.  Selçuklular, Hamidoğulları ve Osmanlı döneminde çocuk eğitimi hiç bozunuma uğramamış. Diğer şehirlerdekilerden farklı  çocuk eğitimine önem vermeleri ile ilgili Lozan Mübadili Osmanlı Rum torunlarının yazılı, sözlü kaynaklarından öğreniyoruz.

Her zaman menfaatsiz gülümseyen, masumane bakışlarıyla ailemizi bütünleyen çocukların kafaları da süs-lenmeliydi. Yalnızca mimaride değil, tüm süsleme sanatlarında olduğu gibi, çocukların da kafalarının hem dünyevi ahlâk dini, sanat, yaratıcılık ögeleriyle, süslemelerle; geleceğe hazırlanmalıydı. Bunu ilk düşünen Uluborlu medreselerinin Müderrisleri (hocaları) olmuştur.

“Evlerindeki basit dokuma tezgahlarında Uluborlu’lu Müslim, Gayrımüslim hanımlar dokudukları rengarenk kök boyalı kumaşlara verdikleri deseni, düşündürücü güzellikleri çocuklarının eğitilmesinde de aynı özeni gösterdiklerini pauuş’umdan her an dinlediğim anilerdi.. diyor Uluborlu’lu Rum torun bayan!..

Büyük Babası’ nın anlatımlarını kendi yaşamış gibi...

“ Müslim (Müslüman) komşularımızda:

 Uluborlu medreselerinde çocuk doğuran ananın doğumdan kırkıncı gününden sonra ilk gelen Cuma günü Müslüman çocukları için, Pazar günü de Hristiyan çocukları için ad koyma merasimleri topluca yapılmaya başlanır. Çocuğa ad koyma törenleri yaparlar. Allah’a (Tanrı’ ya) şükrettikten, Peygamber ‘imize “salât ü selâm” okuduktan sonra çocuğun sağ kulağına “Ezan-ı Muhammedî” okur. Tespit edilen isim üç defa sembolik seslenilir. Daha sonra yine çocuğun kulağına üç kez Kelime-i Şehadet getirilir.

  Biz Hristiyanlarda ise: İsteyenortodokslar Müslim dualarıyla ad koyma gerçekleştirilir. Bazıları da Hristiyan dualarıyla, ama Allah’ımız bir değil mi? Hz. Muhammed’de bizim sevgi çemberimizde.. Kilise görevlilerince benzer ad koyma gerçekleştirilir. Kendi dini kurallarını uygularlardı..                                                                                          Müslim ve Gayrımüslim çocuklarının ad koyma törenleri için tüm masraflar Medrese vakıflerından sağlanır.  Kısacası Uluborlu da çocuklara hakim olma, geleceğimize değer verme, eğitimlerine sahip çıkma bu şekildeydi.

   Her iki tarafın merasimlerine  her iki tarafın din adamları ile halk katılırdı. (Bu hem Müslüman hem Gayrımüslim çocukları için). Burada anneye çeşitli hediyeler vermek de âdetti. Kız yahut erkek çocuklar,  babalarının ismi ile anılır, toplum içinde öyle bilinirdi. Uluborlu Hristiyanlar için durum aynıydı..” diyorlar..

    Yunanistan’ ın Kuzeyinde bulunan ada şehri Nea Artaki’ de oturan Osmanlı Uluborlu’ sunun Kaleiçi Rum   torunlarından Alessia, yakını Saba hanımefendilerle yaptığım, hatta saygıdeğer Isparta’ lı Rum torun Haci Hristo Delibaş’ la,birlikte yaptığımız röportajda ilginç Uluborlu hatıralarının sahibi oldum. Şükür! 13 Temmuz 2019-Atina

    Malumunuz, dünya tarihinin babası Heredot’ tur. Tarihin babası, Bodrum’ lu!..Yani, Yunanlı, Anadolu halkından Tarihçi. Demek istiyorumki Yunanlılar tıpkı Osmanoğulları gibi dünya ve bölge tarihini adım adım biliyorlar.   

   İnanın bir tarihçi Prof’ gibi.. İyi biliyorlar iletişim tarihini.. Isparta’ dan, Uluborlu, Barla, Eğirdir Nis’ den giden Lozan Mübadilleri Rumlar da öyle.. Yaşlı nineyi yokluyorsunuz! Sanki ciltler dolusu Isparta tarihi, Anadolu, Bizans, Roma tarihini öyle içlerine sindirmişler ki; anlatamam. Tarafsız anlatıyolar.. “Haklı’ ya haklı, haksız’ a haksız!”

   Çok sayıda Uluborlu, çevresiyle ilgili atalarından aktara aktara, abartısız  güzelim bilgiler. Uluborlu toprağının buram buram beşerisini (insanlarını) anlatan, saygıdeğer Uluborlu halkının geçmişleriyle, güzelliklerle dolu iletişim özel tarihleriyle ilgili kısaca anlamak çalışayım.

  Saygıdeğer Isparta’ lı Süldürzadeler’ den İşadamı Mustafa Nadir Süldür’ ün araştırmalarımı desteklemeleriyle ilgili gül ürünü paketini zorla kabul ettirdim. Yunanistan’ın hemen hemen her bölgesindeki Isparta, Uluborlu, Barla ve Eğirdir Mübadil Rumlarla ilgili araştırma ziyaretlerimde şahsıma “Gülürünü” desteğinde bulunan Süldürzade’ lere çok teşekkür ederim. Her defasında gidişlerimde bu desteği sağladılar sağolsunla!. Ziyaret ettiğim her bir Mübadil ,Isparta’lı torunlaraynı seremoniyi gösteriyorlar.

  Şöyle ki: Paketi açmadan koklayıp durdu hanımefendi Alessia.. Isparta’yı koklamakistiyorlar. Aynı toprakkokusunu yüzyıllarca bedenlerinde hmişler!.. Hak vermek lazım..

  Elindeki Isparta Hatırası’ yla birlikte, artık susturmak mümkün değil hani!.. Diğer gittiğim Lozan Mübadil yerleşim yerlerinde de aynı durumu gördüm. Isparta’ dan gelen küçücük hediyeleri çocuk gibi sarılmaktalar.  Konuşmaya başladı Alessia hanım..

 “Biz başka bölgelerdeki Rumlar değildik Borlu’ da. Hani sizde bir söz vardır: “et tırnak” misali idik. Dokuma işi, dokuma boyama işerini falan yapardı Babuşlarımız (atalarımız)..Demircilikte öyle.. Demircilik ki demir diye düşünmeyin!. Tıp, ameliyatlarda ziraatte kullanılan, malzemeler Borlu’ dan giderdi. Borlu’ nun Bor elementce zengin suyundan yapılan, sağlığa faydalı ayva reçelleri falan yapılırdı., Çeşitli devletlere, denizcilere sim işlemeli flama bayrakları Borlu’ da bizle Müslimlerle ortak yapar, satardı atalarımız.. Düğünlerimizi, cenazelerimizi, festival-lerimizi, belalarımızı, kazalarımızı bir ve beraber yürütürdük ..” diyor..

  Uluborlu insanının Gayrımüslimleri yüz yıldır unutamadıkları sevgi temelini sağlam atışları gerçeğini bi SDÜ’ müzün akademik insanları incelesinler diyorum.  Sevgiyi verebilmek, bence mimari sanat gibi her halde diyorum..

  Hertoplum bunu veremiyor. BundaUluborlu’nun şehzadelerin, Selçuklu yöneticilerinin,Uluborlu’nun saygıdeğer aydın kadınlarının, sanatçı, üretken erkeklerinin başarısı diyorum..

   Selçuklu Hamidoğulları, Osmanlı dönemlerinde Uluborlu ahalisi, melikleri, Bey’ leri devletine, idarecilerine bağlı olarak dönemleri geçirmişler. Borlu halkı Müslim, Gayrımüslim halkı hep birliktelik olmuşlar. Borlu’ nun geleceği için eğitimin çocuktan, ailede başlaması gerektiğine inanmıştır..                                                                             

   Kocaman bir Uluborlu ailesinin başarısı bu diyorum!..

   Müslüman, Gayrımüslimler, diğer bölgelerden farklı olarak çocuk eğitimini kutsal ödev olarak kabul etmişler.  Uluborlu’daki sayısı 20 dolayındaki  medreselerde çocuk eğitimi bölümleri oluşturulmuş. Anadolu’daki medeniyet-lerde Borlu’ daki bu planlamalar görülmezken; Selçuklu, Hamidoğulları, Osmanlı Uluborlu medreselerinde kesinti-siz çocuk eğitimine önem verilmiş.  Çocuklar anneleriyle veya diğer kendilerini refakat eden büyükleriyle birlikte medreselerde çocuk eğitimimleri sürdürülmüş olduğunu Alessia’nın ve akrabası Saba hanımların, sonradan sohbete katılan diğer akrabalarından Soterios beyin anlatılarından anlamaktayız..

    Amaç , Mutlu,  kendisiyle barışık; sevgi dolu bireylerin yetiştirilmesidir. Borlu medreselerinde, ek bir bölümle, ders palanlı çocuk eğitimini görmekteyiz. Velileriyle birlikte bu eğitimi beraber aldıklarıdır. Bazı çocuklarını refakat eden bayan veliler isterlerse çocuklarını arka bölümde, perdeli alandan çocuklarının eğitimlerini takip ettiklerinin notlarını edindim.

    Diğer Osmanlı şehirlerindeki yetişkin eğitim yuvalarında çocuklar kimi zaman “şeytan” görünümlü bir anlayışla, nitelenirken, görülürken Uluborlu’ da çocuğun bir ağaç gibi fidan olarak görülmesi anlayışı tüm yönetim devirlerin-de hakim olmuştur..

   Tüm merdeselerde eğitilen çocuklar, Gargılı Lala merdesesinde Müderris hocaların sınavından geçirilen Müslüman ve Gayrımüslim çocukların  yetenek alanlarının tespit edilerek sanatalanlarına yönlendirildiğini anlatan Allessia hanım şöyle diyor.

”- İşte Uluborlu’nun yüzyıllarca sanat, dokuma, ziraat, demircilik (inceiş demirciliği) diğeralanlarda bölgesinde hep üstünlüğünün özünü çocukların eğitiminden almaktadır.. Müslüman çocuklara , Hristiyan çocuklara velilerinin isteğiyle dini eğitim de verilir “ demekte..

  1858’ de büyüklerinin tuttuğu hatıradan bir bölümü şahsıma not olarak yazdıran Alessia hanımın anlatıları şöyle:

   “En yakındaki medreseye biz Gayrımüslimler de çocuklarının elinden tutup, çocukları sıkmadan Cami, Kilise ibadet vakti kadar bir zamanda derslere katıldıklarını biliyoruz. Mamalarımızda bu dersleri çocuklarıyla birlikte takip ederlermiş. Maması (velisi) olmayan çocuğa medreseye, derse almazlarmış..” der sonrası medrese bünye-sindeki Aşhaneden karınları doyurulup evlerine gönderilirlermiş..

  Borlu  Medreselerinde asıl derse geçmeden önce, hem Müslim hem gayrımüslim çocukları için  kendi dinlerine göre duâ edilip ardından derse başlanıldığını bu anlatımlardan öğreniyoruz.

   Uluborlu Gargılı Lala/ Taş medreseye giden Müslüm ve Gayrımüslim çocukların  bir kısmını hatıra notlarında yer vermişler.. En ufak ayrıntısına kadar şahsıma anlatarak, onlarında atalarının anlatımlarını zamanında not almaları, not tutturmaları başka bir hayretlik!

  Uluborlu Mübadil Rumların ayrıntısıyla, kendilerinden yüz yıllar ötesinden atalarının yaşantısını hiç eksiltmeden anlatmaları, yeni nesle, çocuklarına  aktarmaları ilginç değil mi sizce!.

 Tarih’ in babası Herodot’ un torunlarına yakışan bu mu dersiniz?

  Yüz yıllarca, nesilden nesle anlatıp hatıra notlarını yenilemişler. Bu nasıl bir geçmişine bağlılık dersiniz!                      Üstelik şahsıma bunları anlatan saygıdeğer bayanların yaşları da hayli ileri!..

  1858’ lerde ULUBORLU medreselerinden dadece birisine  gidenlerin ayrıntılı sülale kimlikleri:

Uluborlu Cisr-i Sağir Mahallesi Sarıoğlu Hüseyin Ağa, (oğlu Mehmet Said) Külahçızade Hacı Ömer Ağa torun Mehmed Tahir, Siyamoğlu Mustafa torunu Mustafa... Tahtapazar Mah:Çilingiroğlu Mustafa Oğlu Halil, hamalcıoğlu hacı İbrahim oğlu Oğlu İbrahim..EmirHüseyinoğlu Mustafa ve kızı Ayşa, Badikoğlu Osman kızı Rabia, Yıldızoğlu İbrahim Kızı Şehriban, Peştemalcioğlu Ahmet kızı Halime oğlu Ali, Yahcıhacıalioğlu Eyüp torunu Hafız Ali, Tırnaksızoğlu mehmet torun kızı Şükran torun Hasan, Mutafoğlu Ahmet torunu Ahmed..

  Elisebet Kızı Silvi Akalia, Dimitrid oğlu Adonis, Komassis torunu Kontokiogli Andosis,kızı Acis. Tahtapazar mahallesinden: Ustaoğlu Hasan torun Hasan. Molla Ahmed torunu Mahmud, Badikoğlu Osman torunu Kadir Osman..Elman mahallesi: Kolukısaoğlu Ahmed torunu Hüseyin, torun kızı Göfer.. Demircioğlu Hüseyin Torunu.

   Haşim Topuzoğlu Ahmet torunu Halil, Çolakhacıoğlu Mehmet torunu Süleyman, Kız torunu Züleyha..Bölükoğlu Mehmet torunu Ömer.. Isparta sancağı Ermeni cemaatinden, Temel (Acemler) mahalleli (Şimdiki Turan) Uluborlu da doktorluk yapan Ermeni cemaatinden Dr. Ohen oğlu Arin, kızı Angel..

   Uluborlu medreseleri Osmanlı döneminde doğrudan devlet gözetiminde bulunmaları, devlet tarafından vakıflar kanalıyla finanse edilmekteydiler. Eğitim müfredâtının esas îtibâriyle çocuk eğitimi, dînî ağırlıklı, geleceğe yönelik araştırmaya dayalı olması başka bir ilginç nokta. 

   Dünyevi konulara, çocukların ve de yanlarında velilerinin sorumluluğunda böyle bir eğitime ağırlık verilmesi başka bir güzellik.  Diğer şehirlerdeki Medreselerin yetişkin eğitimine önem verirken;Uluborlu medreselerinin bazılarında özel bölümlü, programlı, veli ile birlikte,  çeşitli mezheplerdeki Müslümanlara ve Gayrımüslimlerin kendi din ve de dünya görüşlerine yer verilmesi; Uluborlu medreselerinin farkını göstermez mi?

   Benzerbilgileri Seyyah –gezgin- İbn Batûta ve Arundel’in  Seyahatnâmelerinde de (Uluborlu ileilgili)  rasladığımı hatırlatayım.  Uluborlu çocukları, her dönemde ailenin en önemli üyeleridir. Veliler yemez yedirir, giymez giydirir. Bu görüş, aynı zamanda geleceğin güvencesi olarak görülen çocuğa ne derece kıymet verildiğinin de göstermez mi?

 

Haber Akdeniz

Lokman KUMCU

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: SELÇUKLU,, HAMİDOĞULLARI,, OSMANLI, ULUBORLU’, SUNDA, ÇOCUK, OLMAK, BİR, BAŞKADIR..,
Yorumlar
Diğer Haberler
ABİSİYLE TARTIŞTI... SİLAHINI ÇEKTİ... VE...
ABİSİYLE TARTIŞTI... SİLAHINI ÇEKTİ... VE...
MİRYOKEFALON ZAFERİNİN TESCİLİ İÇİN DSİ’DEN TARİHİ BİR PROJE…
MİRYOKEFALON ZAFERİNİN TESCİLİ İÇİN DSİ’DEN TARİHİ BİR PROJE…
II. DÖNEM ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
II. DÖNEM ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
HOŞ GELDİNİZ AYDIN kalem...
HOŞ GELDİNİZ AYDIN kalem...
İL GENEL MECLİSİ DE MİRYOKEFALON’A SAHİP ÇIKTI
İL GENEL MECLİSİ DE MİRYOKEFALON’A SAHİP ÇIKTI
İYİ PARTİ ISPARTA TEŞKİLATLARI TAM KADRO
İYİ PARTİ ISPARTA TEŞKİLATLARI TAM KADRO
ÇÜNÜR KAVŞAĞI TRAFİĞE AÇILDI
ÇÜNÜR KAVŞAĞI TRAFİĞE AÇILDI
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'DEN BİSİKLET YOLU SÖZÜ
1000’E YAKIN BİSİKLETLİ BELEDİYE ÖNÜNDE BULUŞTU
1000’E YAKIN BİSİKLETLİ BELEDİYE ÖNÜNDE BULUŞTU
ULUBORLU KALESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
ULUBORLU KALESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
ŞAHLAN’A ÖNEMLİ GÖREV  ISPARTA ADINA GURUR VERİCİ
ŞAHLAN’A ÖNEMLİ GÖREV ISPARTA ADINA GURUR VERİCİ
KÖYLER SON 15-20 YILDIR DAHA SORUNSUZ
KÖYLER SON 15-20 YILDIR DAHA SORUNSUZ
TANDOĞAN’DAN HABER AKDENİZ’E NEZAKET ZİYARETİ
TANDOĞAN’DAN HABER AKDENİZ’E NEZAKET ZİYARETİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YEK VÜCUT
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ YEK VÜCUT
AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAYA GELDİLER
AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAYA GELDİLER
"DAVRAZ" FİNALLERDE YARIŞTI
"DAVRAZ" FİNALLERDE YARIŞTI
MİNİK ÖĞRENCİLER TRAFİK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLDİ
MİNİK ÖĞRENCİLER TRAFİK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLDİ
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TOPLANTISI YAPILDI
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TOPLANTISI YAPILDI
İYİ PARTİ’ DE TOPLU KATILIMLAR DEVAM EDİYOR.
İYİ PARTİ’ DE TOPLU KATILIMLAR DEVAM EDİYOR.
SDÜ HASTANESİNİ YENİ YÖNETİMDE ZOR KURTARIR
SDÜ HASTANESİNİ YENİ YÖNETİMDE ZOR KURTARIR
FETÖ
FETÖ'DEN ARANAN 2 KİŞİ YAKALANDI
ISPARTA
ISPARTA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
AKSU, GELECEĞİNİ ARIYOR
AKSU, GELECEĞİNİ ARIYOR
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN AŞURE DAĞITTI
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN AŞURE DAĞITTI
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ’NDEN,DİLER
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ’NDEN,DİLER'E ZİYARET
EK YERLEŞTİRMEYLE 754 ADAY ÖĞRENCİ TERCİH ETTİ
EK YERLEŞTİRMEYLE 754 ADAY ÖĞRENCİ TERCİH ETTİ
SATILIK BİNA
SATILIK BİNA
AYLİN CESUR
AYLİN CESUR' a YOĞUN İLGİ
DİLER
DİLER'E KAZAK TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ’NDEN ZİYARET
İŞKUR DUYURU METNİ
İŞKUR DUYURU METNİ
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN 19 EYLÜL’DE GAZİLERE MÜJDE
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN 19 EYLÜL’DE GAZİLERE MÜJDE
VALİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
VALİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
ISUBÜ’DE PROTOKOL KURALLARI VE KURUMSAL İMAJ EĞİTİMİ SONA ERDİ
ISUBÜ’DE PROTOKOL KURALLARI VE KURUMSAL İMAJ EĞİTİMİ SONA ERDİ
ULU CAMİ TUVALETLERİNİN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ULU CAMİ TUVALETLERİNİN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“YÜRÜMEK STRESE GÜLE GÜLE DEMEKTİR”
“YÜRÜMEK STRESE GÜLE GÜLE DEMEKTİR”
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
DEV OPERASYON!
DEV OPERASYON!
BLT TÜRK TV YAYINA BAŞLIYOR
BLT TÜRK TV YAYINA BAŞLIYOR
ISPARTA
ISPARTA'DA SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DEV OPERASYON
MYOK, 3+1 EĞİTİM MODELİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTI
MYOK, 3+1 EĞİTİM MODELİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPTI
MİRYOKEFALON TESCİLİ  ASLA GECİKTİRİLEMEZ
MİRYOKEFALON TESCİLİ ASLA GECİKTİRİLEMEZ
''TEMİZ ENERJİ'' İÇİN 29.8 MİLYON TL KAYNAK SAĞLANDI
PATATES SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK PROJE
PATATES SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK PROJE
EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN BÜROSUNDAN AÇIKLAMA
EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN BÜROSUNDAN AÇIKLAMA
ISPARTA
ISPARTA'DA 300 İŞÇİ ALINACAK
BAŞARILAR SAYIN NURİ OKUTAN
BAŞARILAR SAYIN NURİ OKUTAN
843 YILDIR NİÇİN TESCİLLENMEDİ ?
843 YILDIR NİÇİN TESCİLLENMEDİ ?
ITSO’DA NELER OLUYOR, BİRER BİRER KİM NEYİ SATIYOR!
ITSO’DA NELER OLUYOR, BİRER BİRER KİM NEYİ SATIYOR!
ULUBORLU’ NUN YAZMACI NINA (NİNE) KADIN’ I
ULUBORLU’ NUN YAZMACI NINA (NİNE) KADIN’ I
ISUBÜ’DE 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.
ISUBÜ’DE 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.
ISUBÜ, YÖK’E BAŞVURDU
ISUBÜ, YÖK’E BAŞVURDU
AHİLİK HAFTASI KUTLANIYOR
AHİLİK HAFTASI KUTLANIYOR
REKTÖR ÇARIKÇI’DAN SKANDAL TWEET!!!
REKTÖR ÇARIKÇI’DAN SKANDAL TWEET!!!
“PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI”
“PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI”
HAYDİ ISPARTA
HAYDİ ISPARTA' YI RENKLENDİRELİM !!!
MİRYOKEFALON ZAFERİNİN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIK
MİRYOKEFALON ZAFERİNİN YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIK
ISPARTA KAMUOYU ÖNDERLERİNE AÇIK MEKTUP
ISPARTA KAMUOYU ÖNDERLERİNE AÇIK MEKTUP
MİRYOKEFALON ZAFERİ GELENDOST
MİRYOKEFALON ZAFERİ GELENDOST'TADIR
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ÖLÜ BULUNDU
ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ ÖLÜ BULUNDU
TÜGVA
TÜGVA'DA YENİ DÖNEM
REKTÖR ÇARIKÇI SDÜ’DEKİ ÇÖKÜŞÜ PERDELEMEK İSTİYOR!
REKTÖR ÇARIKÇI SDÜ’DEKİ ÇÖKÜŞÜ PERDELEMEK İSTİYOR!
HALKA AŞURE DAĞITTI
HALKA AŞURE DAĞITTI
''BABA'NIN KIZLARI''
MEMUR-SEN
MEMUR-SEN'İ YALNIZ BIRAKMADILAR
7 MAHALLEYE MUHTARLIK BİNASI
7 MAHALLEYE MUHTARLIK BİNASI
SÜRÜCÜ KURSU AÇMAK YASAK
SÜRÜCÜ KURSU AÇMAK YASAK
ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ
ELBİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ
İMECE RUHU DEVAM EDİYOR...
İMECE RUHU DEVAM EDİYOR...
ULU ÇINARIN TÜRKÜSÜ
ULU ÇINARIN TÜRKÜSÜ
BİR İYİLİK YAP YETİME !
BİR İYİLİK YAP YETİME !
ISPARTA
ISPARTA'YA 20 YENİ KAPALI OTOBÜS DURAĞI
REKTÖR ÇARIKÇI YÖNETEMİYOR!
REKTÖR ÇARIKÇI YÖNETEMİYOR!
SEÇİMLERDEN SONRA HALK OTOBÜSLERİNE GÜVEN VE HUZUR GELDİ
SEÇİMLERDEN SONRA HALK OTOBÜSLERİNE GÜVEN VE HUZUR GELDİ
ISPARTA İHRACATI MASAYA YATIRILDI
ISPARTA İHRACATI MASAYA YATIRILDI
BAŞDEĞİRMEN’den REKTÖR DİLER
BAŞDEĞİRMEN’den REKTÖR DİLER'e ZİYARET
İYİ PARTİ İL BAŞKANI TANDOĞAN
İYİ PARTİ İL BAŞKANI TANDOĞAN'DAN BİLGİÇ'E CEVAP
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN, AYAZMANA’DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN, AYAZMANA’DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
BELEDİYE ŞİRKETLERİ HALKA PAHALIYA OTOGAZ SATIYOR
BELEDİYE ŞİRKETLERİ HALKA PAHALIYA OTOGAZ SATIYOR
TÜRKİYE KAMU-SEN ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ BAŞDEĞİRMEN
TÜRKİYE KAMU-SEN ISPARTA TEMSİLCİLİĞİ BAŞDEĞİRMEN'İ ZİYARET ETTİ
Haber Yazılımı