Haber Detayı
07 Eylül 2019 - Cumartesi 16:49 Bu haber 422 kez okundu
 
TARİHTE İLK KADIN SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ ISPARTA VE ULUBORLU’ DAN
Bayram Aygün'ün yazısı..
ISPARTA Haberi
TARİHTE İLK KADIN SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ ISPARTA VE ULUBORLU’ DAN

“Kemipo” Yunanistan-Atina’daki Küçük Asyalılar Isparta  Derneği’ nin yayını olan kitabın bir bölümü ilginç geldi. Isparta ve Uluborlu ile ilgili (Dimitrios Akianidis imzalı) yazıyı çevirebil-diğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istedim.

  Ispartalı Rum torun, büyük dedesinin 1901 ve 1902’de kaleme aldığı hatıralarının anlatıl-dığı anı defterinde 1842-1850’ nin Isparta ve Uluborlu’ sunun esnaf dokusundan bahset-mişler. Sizler de okuyunca; gurur duyarsınız diye düşündüm!..

  Kitap çevirisinde danıştığım, Selanik-Serez Kalavenka köyünde oturan, bağcılık yapan dostum, Barla’ lı Osmanlı  Rum torunu saygıdeğer Minas Küfüncüoğlu’ na çok teşekkür ederim. Yaklaşık on yılönce tanışmamı sağlayan Isparta Emre Lozan Mübadilleri (Macurlar) Dernek Başkanı saygıdeğer Ömer Konuk beye de teşekkür ederim.

  Osmanlı Rumları,  Yunanistan-Atina Nea Lonia Ispartalılar Dernegi Başkanı Ispartalı Rum torunlardan Haris Sapuncakis (sabuncuoğlu). Ispartalılar Derneği: Birinci Başkan Yardımcısı Lukas Hristodulu (hıristo oğlu). 2. Başkan Yardımcısı: Nikos Hat-oğlu (Hatırlıoğlu), Genel Sekreter:  Atanasios Gunaridis (Güneroğlu),  Özel sekreter Olga Benetu  (Yelkenoğlu) ’ya misafirperverliklerinden dolayı bir defa daha teşekkür ederim.

  Isparta’lı Rum torunun kesik kesik yazdığı günlüğüne kaydettiği, Isparta ve Uluborlu ileilgili gözlemleri: 1848’ de şimdi Çayboyu adını verdiğimiz  ve ıslah edilmiş derenin Osmanlı döne-mindeki adı: “Isparta Çayı” imiş. 1848’ lerde çay taşkınlıkları sık sık olmakta imiş. Dağdan gelen sular Isparta içinde can, mal kaybı yaratıyormuş.

1-125.jpg

    Sık sık Sermet (Fazlullah) ve İskender mahalleleri sular altın da kaldığı kayıtlarda mevcut. Daha sonra 1780’de Isparta Valisi (Mutasarrıf) , Beyler Beyi unvanlı Said Paşa ‘nın annesi Taçlı hanımın büyük iyilikleri olmuş. (Konyalı, Konya Selçukluları sultanları soyundan imiş hanımefendi. Taçlı hanım, kendi akrabalarının bir kısmının da  Uluborlu da olduğunu söyle-mişler.) Bu dönemde hanımefendi çok keskin, tartışı yaratacak atılımda bulunur. Vali beyin hayırsever anneleri Hac vazifesinden vaz geçer.  Nedenini kendisinden dinleyelim:

  ”- Müslümanlar, Hristiyanlar, Isparta insanları taşkın eziyeti çekerken benim Hac vazifesi için kutsanmış topraklara gitmemi Tanrı (Allah) iyi görmez” diyebilmiş. Hac birikimini Çay taşkınlıklarını önlemek için harcar.  Gölcük boğazı istikametinden gelen kontrolsüz su taşkın-larını kendi öz bütçesinden örnek harcama yapmış. Su taşkınlarını önleme setleri yaptırmış. Adı artık: “Hayısever Taçlı veya Haçlı hanım” olmuştur.1850..

 Ispartalılar Müslüman ve Gayrımüslimler aralarında para toplayıp Altın bir TAÇ hediye eder-ler. Uluborlu’ daki yangınlarda zarar gören Müslim ve Gayrımüslim esnafa yeniden sermaye desteği yapan Taçlı hanım için Uluborlu Kaleiçi Rum Esnafları altın bir Hac hediye ederler. Bundan dolayı da Isparta Gayrımüslim halkı kendisini “Haç’ lı hanım”, Müslüman halk ise: “Taç’ lı hanım” diye sıfatlandırmaya başlarlar..

   Bundan dolayı Isparta Müslümanlarının Taçlı Hanım, Isparta Hristiyanlarının Hac’ lı hanım dedikleri Isparta Valisi Said Paşa’ nın hayırsever annesi Uluborlu ‘ya gider. Ahi (Mevlevî) Bahaeddin cami içindeki Mevlevî dedelerinden Mehmed Çelebi’ nin kızı Mevlevî Cihanbaht ‘ın mezarını ziyaret eder. Mezar başında dûa ederken vefat eder. Ve aynı yere, Uluborlu’ ya Cihanbaht Hatun’ un yanına  defnedilir..

  Isparta çayının Çayboyu deresinin diğer taşan yerleri de yine Isparta Rum’ u, Rum halkına yönelik  içkihane çalıştırıcısı Sakallı Gadina adlı yardımsever Rum bayan Taşkın Çay’ ın diğer duvar-larını yaptırarak taşkınlar önlenir..

  1850’ de de yine Uluborlu Kaleiçi’ nde Ortodosk kilisesinde çıkan yangında ölen bir Rum Uluborlu’ lu vatandaş için cenazesinin yıkanması anında, su kaynayan kazanın altındaki ateşin kıvılcım atmasıyla yangın çıkar.

  Kilise görevlisi ölü süsleyicisi, yıkayıcısı üç rahibe yanar. Kilise yeniden yapılır. Aynı tarihte de Isparta Karpuz çeşmesi karşısında, şimdiki Vakıfhan bölgesinde bitişik 28 adet tarihi dükkân yanar.  Zarar büyüktür.

  Gerek Isparta halkının, gerekse Uluborlu halkının arasında dedikodu yayılır. Osmanlı devletinin yenilik adını verdiği “Tanzimat (serbestleşme) olayı nedeniyle kıyafet değişikliği, cam bardakta şerbet içilebilme, genç kızların özel eşyalarından sayılacak kına dışında makyaj malzemesi, ayna kullanabilmeleri gibi izin ve yeniliklerden yani Tanzimatın yenilik-lerinden bu olayların bir uğursuzluk falan olduğu dile getirilir. .                                                          

Isparta medrese hocaları, Kadılık temsilcileri boş inançları körüklemekte meşgullerdi. Genellikle olayları bazı yobaz, sözde dindar geçinenlerce körüklendiği fark edilir. Ispartalılar bu yanlışlıklar karşısında ilgisiz kalırlar. Ispartalılar ne yazıkki bazı yobazlara da inanırlar..

   Ama , aynı dedikoduları Uluborlu halkı inanmazlar! Uluborlu uleması, Medrese hocaları: “-Halk arasındaki bu dedikoduların dinen bir geçerliliği yoktur” derler.. Bu boş inançlarla boğuş-an Isparta halkı, Kırım savaşı (1854) için Osmanlı Sarayı’ nın istediği, Isparta sancağının payına düşen  1500 altın kuruşu Isparta mutasarrıflığı nereden ödeyecekti? Yangınlar neden-iyle Isparta Valilik bütçesi iyice boşalmış.

   Bu çaresizlik karşında Tanzimatın serbest yasasından faydalanan Isparta ve Uluborlu’lu bazı aydın kadınlar beklenmeyen bir şeyi başlatırlar..Belki bu coğrafya da İlk’ i başarırlar..

  Uluborlu Cisr-i Sagir mahallesinden  Uluborlu eski ayanı Siyamoğlu Hacı emin kızı Hacer hanım, Bezzaz Çelikoğlu Mehmet kızı Dursuna hanım, Tahtapazar mahallesinden Culhacı Boyacıoğlu Abbas kızı Neslişah hanım,Uluborlu Kaleiçi Rum mahallesinden Boğasa ipeklisi kumaş dışsatım tüccarı Haci Kostamos kızı Angela, komşusu Helenka hanım..

  Isparta Çelebiler mahallesinden Sancak Ayanı (muhtar) Damgacızade Mustafa ağanın  kızı, (Isparta Şadiye Buk’sı –Psiko Terapi Ruh Sağlığı merkezi hemşire hocası) Kadriye hanım,

  Müftüzade Halil Hamid Paşa kızı Şermin hanım, Süldüroğlu ( Süldürzadeleler) Nefisesultan hanım, Medreseler sorumlusu hafız Ömer’in Kızı Sultan hanım, Isparta Abdipaşa Medresesi Müderrisi (Prof.) Mustafa efendinin kızı Keriman hanım. Isparta Acem Ermeni cemaatinden Gümüşçü-Kuyumcu Araki efendinin kızı Selma hanım, Emre- Temel mahallesi Rum cemat-inden Fırıncı Cefi ‘nin Kızı Poyraz hanım kardeşi Lara hanım..

  Birlikte anlaşırlar. Uluborlu Dizdarların (Resmi Koruma) korumasında Uluborlu Bahaeddin cami içindeki Mevlevî dedelerinden Mehmed Çelebi’ nin kızı Mevlevî Cihanbaht’ın ve Haç’lı ya da Taç’lı hanımın da yattıkları avluda buluşurlar. Müslüman ve Gayrımüslim bayanlar burda dua ederler. Birlikte aşağıdaki Uluborlu ve Isparta esnafına dolaşarak yardım toplarlar. Saltanat merkezinin istediği, Isparta payı olarak Kırım savaşı için Isparta sancağının ödeme-de güçlük çektiği 1500 altın kuruşu aşağıdaki esnaflardan toplarlar..

  Mestçi, dikici, çizmeci, gömlekçiler, tülbentçiler, yorgancılar, kavukçular, tuzcular, atçılar,  ekmekçiler, oduncular, lokmacılar, börekçiler, sufiler, ulama, müezzinler,  şehirdizdarları- (bekçileri) ndan, Uluborlu Rum mahallesi Kaleiçi dizdarları, Uluborlu şehir gözcüleri, tütün-cüler (duhan),  su değirmencileri, deveciler,  bulgur çekicileri, pekmezciler, Selçuklu devleti bayan soyundan olan ve Uluborlu’nun çeşitli mahallelerde yerlilerle evlilik yapan sülaleler 123 aile, ezan vakitlerini ayarlayan Güneş saati görevlileri, mıhçılar, okkacılar, kürkçüler, döven-ciler, harman savurucuları, kuyu kovası yapımcıları, marangozlar, demirciler, kalycılar, Rum dışsatım tüccarları, çuhacı esnafı, keçeciler, kıl çuvalcılar, bakırcılar, urgancılar, pamukçular, yapağıcılar(mutaf) kalaycılar..

  Saygıdeğer Barla Osmanlı Rum’u Hristo dostum Delibaş bu bayan birlikteliğin tarihimizde ilk kadın sivil inisiyatifi (kadın derneği) olarak nitelemekte.

  (Kırım savaşıiçin destek veren Isparta ve Uluborlu’lu bayanların aynı davranışı 70 yıl sonra Kurtuluş savaşında da görmekteyiz. Sonra kaleme alacağım makalemde okuyabilirsiniz.)

   Bayram AYGÜN: Emekli Öğretm/ Köşe Yazarı 2019 Isparta..

Kaynak: Editör:
Etiketler: TARİHTE, İLK, KADIN, SİVİL, TOPLUM, İNİSİYATİFİ, ISPARTA, VE, ULUBORLU’, DAN,
Yorumlar
Diğer Haberler
Gençlik ve Spor Bakanı DR. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yıl Açılışına katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı DR. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yıl Açılışına katıldı
163 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
163 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
SDÜ BATI KAMPÜSÜ CAMİ INŞAATINI KİM ENGELLİYOR?
SDÜ BATI KAMPÜSÜ CAMİ INŞAATINI KİM ENGELLİYOR?
MİRYOKEFALON TESCİL KAMPANYASI DALGA DALGA YAYILIYOR
MİRYOKEFALON TESCİL KAMPANYASI DALGA DALGA YAYILIYOR
Isparta Belediyesi, Prof. Hatipoğlu’nu vatandaşlarla buluşturdu
Isparta Belediyesi, Prof. Hatipoğlu’nu vatandaşlarla buluşturdu
Katkı sağlamak bizim boynumuzun borcu
Katkı sağlamak bizim boynumuzun borcu
ISPARTA BELEDİYESİNDE MİRYOKEFALON RÜZGÂRI
ISPARTA BELEDİYESİNDE MİRYOKEFALON RÜZGÂRI
EMNİYET’TEN BAŞARILI OPERASYON ARANAN 35 ŞAHIS YAKALANDI
EMNİYET’TEN BAŞARILI OPERASYON ARANAN 35 ŞAHIS YAKALANDI
Şehit asker Hasan Hüseyin Gül
Şehit asker Hasan Hüseyin Gül'ün ismi Isparta'daki köyünde kütüphaneye verildi
‘’BİZ MİRYOKEFALON’DA TARİHİ BİR DESTAN YAZDIK’’
‘’BİZ MİRYOKEFALON’DA TARİHİ BİR DESTAN YAZDIK’’
 Isparta il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Isparta il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidan toprakla buluşturuldu.
BU BİR MİLAT TMSF İLE PROTOKOL İMZALANIYOR
BU BİR MİLAT TMSF İLE PROTOKOL İMZALANIYOR
NİHAT HATİPOĞLU İLE KANDİL ÖZEL PROGRAMI
NİHAT HATİPOĞLU İLE KANDİL ÖZEL PROGRAMI
ISPARTA’DA İYİ PARTİ VE MHP İTTİFAKI
ISPARTA’DA İYİ PARTİ VE MHP İTTİFAKI
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e altyapı ve asfalt teşekkürü
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e altyapı ve asfalt teşekkürü
Koray Aydın Isparta’da
Koray Aydın Isparta’da
SAYIN GÜNAYDIN HER ŞEYİN AĞAÇ DİKMEKLE GİZLENEMEDİĞİ ORTADA
SAYIN GÜNAYDIN HER ŞEYİN AĞAÇ DİKMEKLE GİZLENEMEDİĞİ ORTADA
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM
BİR BAŞKADIR BENİM MEMLEKETİM
Isparta
Isparta'da gıda denetimleri
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN  10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI
Başkan Mengi’den Ar fen Koleji’ne Ziyaret
Başkan Mengi’den Ar fen Koleji’ne Ziyaret
SAYIN SEYMENOĞLU’NA 8. KASIM 2018’DE SUNULAN HABER AKDENİZ RAPORUDUR
SAYIN SEYMENOĞLU’NA 8. KASIM 2018’DE SUNULAN HABER AKDENİZ RAPORUDUR
ŞEHRÜ’L-EMİN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN MİRYOKEFALON’UN TESCİLİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
ŞEHRÜ’L-EMİN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN MİRYOKEFALON’UN TESCİLİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı
1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı'nın Gala Gecesi Düzenlendi
“RUZİN’LE HAYATA DAİR”…KANAL 32 DE yepyeni bir program
“RUZİN’LE HAYATA DAİR”…KANAL 32 DE yepyeni bir program
CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
SAYIN SEYMENOĞLU’NUN BİR YILI
SAYIN SEYMENOĞLU’NUN BİR YILI
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN  MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI
Koku sorununu dile getiren vatandaşlardan, Başkan Başdeğirmen’e:
Koku sorununu dile getiren vatandaşlardan, Başkan Başdeğirmen’e:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla İZDES Projesini hayata geçirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla İZDES Projesini hayata geçirdi
SİBEM, Robotex Turkey Festivaline Jüri Üyesi ve Konuşmacı Olarak Katıldı
SİBEM, Robotex Turkey Festivaline Jüri Üyesi ve Konuşmacı Olarak Katıldı
Koray Aydın Isparta
Koray Aydın Isparta'da
Başdeğirmen: Bu bize ait değildir deme lüksümüz yoktur
Başdeğirmen: Bu bize ait değildir deme lüksümüz yoktur
DP’den, Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
DP’den, Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
Başkan Başdeğirmen’in projeleri bir bir hayata geçiyor
Başkan Başdeğirmen’in projeleri bir bir hayata geçiyor
EĞİRDİR GÖLÜ HIZLA YOK OLUYOR
EĞİRDİR GÖLÜ HIZLA YOK OLUYOR
Isparta
Isparta'da yakalanan hırsızlar
Isparta
Isparta'da uyuşturucu operasyonları
Başdeğirmen’den Akkent’e sosyal tesis,  Çünür’e piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
Başdeğirmen’den Akkent’e sosyal tesis, Çünür’e piknik alanı ve pazaryeri müjdesi
İYİ PARTİ’DEN ITKM AÇIKLAMASI
İYİ PARTİ’DEN ITKM AÇIKLAMASI
Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenlendi
Muhasebe ve Finansman Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenlendi
ISUBÜ 1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı Başladı
ISUBÜ 1.Uluslararası Tarım Eğitim Çalıştayı Başladı
Belediye Önü Otoparkı Kapanıyor
Belediye Önü Otoparkı Kapanıyor
İL GENEL MECLİSİ
İL GENEL MECLİSİ'NDE BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
SDÜ TIP’TA ÇARIKÇI ÇARK MI ETTİ!
SDÜ TIP’TA ÇARIKÇI ÇARK MI ETTİ!
SDÜ TARİH BÖLÜMÜ MİRYOKEFALON’UN NERESİNDE !?..
SDÜ TARİH BÖLÜMÜ MİRYOKEFALON’UN NERESİNDE !?..
Başkan Başdeğirmen’den asker  selamıyla “Bizi kimse yıkamaz” mesajı
Başkan Başdeğirmen’den asker selamıyla “Bizi kimse yıkamaz” mesajı
Bir Milletin Topyekûn Mücadelesi: Kurtuluş Savaşı Ve Isparta
Bir Milletin Topyekûn Mücadelesi: Kurtuluş Savaşı Ve Isparta
GELENDOST İLÇESİNDE SAHTE RAKI DEPOSU !
GELENDOST İLÇESİNDE SAHTE RAKI DEPOSU !
yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 6 kışı yakaladı
yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde 6 kışı yakaladı
25 kışı yakalandı !!
25 kışı yakalandı !!
Isparta Belediyesinden anne-babalara ‘Çocuklar  Sınırlara Neden İhtiyaç Duyar?’ semineri verildi
Isparta Belediyesinden anne-babalara ‘Çocuklar Sınırlara Neden İhtiyaç Duyar?’ semineri verildi
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El SanatlarıKurs Kayıtları başlıyor…
2020 yılı Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El SanatlarıKurs Kayıtları başlıyor…
Aktürk’e “geçmiş olsun” ziyareti
Aktürk’e “geçmiş olsun” ziyareti
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
‘Zafere Doğru’ Ispartalılarla buluşuyor
REKTÖR ÇARIKÇI YOĞUN BAKIMDA
REKTÖR ÇARIKÇI YOĞUN BAKIMDA
EĞİRDİR
EĞİRDİR'DE TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI.
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Fener Alayında Cumhuriyet coşkusu caddelere sığmadı
Isparta
Isparta'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
GELENDOST BELEDİYESİ GÜNEŞ TARLASI KURACAK
GELENDOST BELEDİYESİ GÜNEŞ TARLASI KURACAK
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Anlamlı temel atmaya, anlamlı açılış tarihi
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
Tabakhane Cami avlusu için duygusal yıkım
DİKKAT, BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR
DİKKAT, BİRİ SİZİ GÖZETLİYOR
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in Cumhuriyet bayramı mesajı
Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in Cumhuriyet bayramı mesajı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU SAHNE GÖSTERİSİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU SAHNE GÖSTERİSİ
Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
Çelenk Sunma Töreninde Ethem Amcadan Şiir Sürprizi
BAŞKAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLURSA
BAŞKAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLURSA
‘DERİN TARİH, UYUYAN GÜZEL AKSU İLÇEMİZ UYANIYOR’.
‘DERİN TARİH, UYUYAN GÜZEL AKSU İLÇEMİZ UYANIYOR’.
BABANIN 95. DOĞUM GÜNÜNÜ ANMA TÖRENİ ÇALCATEPE
BABANIN 95. DOĞUM GÜNÜNÜ ANMA TÖRENİ ÇALCATEPE'DE
Üniversite gençliğinden Başkan Başdeğirmen’e sevgi seli
Üniversite gençliğinden Başkan Başdeğirmen’e sevgi seli
MP İL BAŞKANI ALİ İHSAN BAŞAT
MP İL BAŞKANI ALİ İHSAN BAŞAT'IN BAYRAM MESAJI;
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhuriyetin 96.yılında anlamlı temel atma töreni
Cumhuriyetin 96.yılında anlamlı temel atma töreni
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
Isparta Belediyesi Fener Alayı düzenliyor
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN  29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN CUMHURİYET BAYRAMININ 96. YILDÖNÜMÜ MESAJI
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN CUMHURİYET BAYRAMININ 96. YILDÖNÜMÜ MESAJI
ISPARTA KAMUOYU ÖNDERLERİNE AÇIK MEKTUP
ISPARTA KAMUOYU ÖNDERLERİNE AÇIK MEKTUP
BAŞDEĞİRMEN’İN PROJELERİNE BAKAN’DAN TAM DESTEK
BAŞDEĞİRMEN’İN PROJELERİNE BAKAN’DAN TAM DESTEK
 3 BİN ÖĞRENCİ GÖLCÜK’E TAŞINDI
3 BİN ÖĞRENCİ GÖLCÜK’E TAŞINDI
KENT KONSEYİNDE NELER OLUYOR?
KENT KONSEYİNDE NELER OLUYOR?
Haber Yazılımı