Haber Detayı
07 Eylül 2019 - Cumartesi 16:49
 
TARİHTE İLK KADIN SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ ISPARTA VE ULUBORLU’ DAN
Bayram Aygün'ün yazısı..
ISPARTA Haberi
TARİHTE İLK KADIN SİVİL TOPLUM İNİSİYATİFİ ISPARTA VE ULUBORLU’ DAN

“Kemipo” Yunanistan-Atina’daki Küçük Asyalılar Isparta  Derneği’ nin yayını olan kitabın bir bölümü ilginç geldi. Isparta ve Uluborlu ile ilgili (Dimitrios Akianidis imzalı) yazıyı çevirebil-diğim kadarıyla sizlerle paylaşmak istedim.

  Ispartalı Rum torun, büyük dedesinin 1901 ve 1902’de kaleme aldığı hatıralarının anlatıl-dığı anı defterinde 1842-1850’ nin Isparta ve Uluborlu’ sunun esnaf dokusundan bahset-mişler. Sizler de okuyunca; gurur duyarsınız diye düşündüm!..

  Kitap çevirisinde danıştığım, Selanik-Serez Kalavenka köyünde oturan, bağcılık yapan dostum, Barla’ lı Osmanlı  Rum torunu saygıdeğer Minas Küfüncüoğlu’ na çok teşekkür ederim. Yaklaşık on yılönce tanışmamı sağlayan Isparta Emre Lozan Mübadilleri (Macurlar) Dernek Başkanı saygıdeğer Ömer Konuk beye de teşekkür ederim.

  Osmanlı Rumları,  Yunanistan-Atina Nea Lonia Ispartalılar Dernegi Başkanı Ispartalı Rum torunlardan Haris Sapuncakis (sabuncuoğlu). Ispartalılar Derneği: Birinci Başkan Yardımcısı Lukas Hristodulu (hıristo oğlu). 2. Başkan Yardımcısı: Nikos Hat-oğlu (Hatırlıoğlu), Genel Sekreter:  Atanasios Gunaridis (Güneroğlu),  Özel sekreter Olga Benetu  (Yelkenoğlu) ’ya misafirperverliklerinden dolayı bir defa daha teşekkür ederim.

  Isparta’lı Rum torunun kesik kesik yazdığı günlüğüne kaydettiği, Isparta ve Uluborlu ileilgili gözlemleri: 1848’ de şimdi Çayboyu adını verdiğimiz  ve ıslah edilmiş derenin Osmanlı döne-mindeki adı: “Isparta Çayı” imiş. 1848’ lerde çay taşkınlıkları sık sık olmakta imiş. Dağdan gelen sular Isparta içinde can, mal kaybı yaratıyormuş.

1-125.jpg

    Sık sık Sermet (Fazlullah) ve İskender mahalleleri sular altın da kaldığı kayıtlarda mevcut. Daha sonra 1780’de Isparta Valisi (Mutasarrıf) , Beyler Beyi unvanlı Said Paşa ‘nın annesi Taçlı hanımın büyük iyilikleri olmuş. (Konyalı, Konya Selçukluları sultanları soyundan imiş hanımefendi. Taçlı hanım, kendi akrabalarının bir kısmının da  Uluborlu da olduğunu söyle-mişler.) Bu dönemde hanımefendi çok keskin, tartışı yaratacak atılımda bulunur. Vali beyin hayırsever anneleri Hac vazifesinden vaz geçer.  Nedenini kendisinden dinleyelim:

  ”- Müslümanlar, Hristiyanlar, Isparta insanları taşkın eziyeti çekerken benim Hac vazifesi için kutsanmış topraklara gitmemi Tanrı (Allah) iyi görmez” diyebilmiş. Hac birikimini Çay taşkınlıklarını önlemek için harcar.  Gölcük boğazı istikametinden gelen kontrolsüz su taşkın-larını kendi öz bütçesinden örnek harcama yapmış. Su taşkınlarını önleme setleri yaptırmış. Adı artık: “Hayısever Taçlı veya Haçlı hanım” olmuştur.1850..

 Ispartalılar Müslüman ve Gayrımüslimler aralarında para toplayıp Altın bir TAÇ hediye eder-ler. Uluborlu’ daki yangınlarda zarar gören Müslim ve Gayrımüslim esnafa yeniden sermaye desteği yapan Taçlı hanım için Uluborlu Kaleiçi Rum Esnafları altın bir Hac hediye ederler. Bundan dolayı da Isparta Gayrımüslim halkı kendisini “Haç’ lı hanım”, Müslüman halk ise: “Taç’ lı hanım” diye sıfatlandırmaya başlarlar..

   Bundan dolayı Isparta Müslümanlarının Taçlı Hanım, Isparta Hristiyanlarının Hac’ lı hanım dedikleri Isparta Valisi Said Paşa’ nın hayırsever annesi Uluborlu ‘ya gider. Ahi (Mevlevî) Bahaeddin cami içindeki Mevlevî dedelerinden Mehmed Çelebi’ nin kızı Mevlevî Cihanbaht ‘ın mezarını ziyaret eder. Mezar başında dûa ederken vefat eder. Ve aynı yere, Uluborlu’ ya Cihanbaht Hatun’ un yanına  defnedilir..

  Isparta çayının Çayboyu deresinin diğer taşan yerleri de yine Isparta Rum’ u, Rum halkına yönelik  içkihane çalıştırıcısı Sakallı Gadina adlı yardımsever Rum bayan Taşkın Çay’ ın diğer duvar-larını yaptırarak taşkınlar önlenir..

  1850’ de de yine Uluborlu Kaleiçi’ nde Ortodosk kilisesinde çıkan yangında ölen bir Rum Uluborlu’ lu vatandaş için cenazesinin yıkanması anında, su kaynayan kazanın altındaki ateşin kıvılcım atmasıyla yangın çıkar.

  Kilise görevlisi ölü süsleyicisi, yıkayıcısı üç rahibe yanar. Kilise yeniden yapılır. Aynı tarihte de Isparta Karpuz çeşmesi karşısında, şimdiki Vakıfhan bölgesinde bitişik 28 adet tarihi dükkân yanar.  Zarar büyüktür.

  Gerek Isparta halkının, gerekse Uluborlu halkının arasında dedikodu yayılır. Osmanlı devletinin yenilik adını verdiği “Tanzimat (serbestleşme) olayı nedeniyle kıyafet değişikliği, cam bardakta şerbet içilebilme, genç kızların özel eşyalarından sayılacak kına dışında makyaj malzemesi, ayna kullanabilmeleri gibi izin ve yeniliklerden yani Tanzimatın yenilik-lerinden bu olayların bir uğursuzluk falan olduğu dile getirilir. .                                                          

Isparta medrese hocaları, Kadılık temsilcileri boş inançları körüklemekte meşgullerdi. Genellikle olayları bazı yobaz, sözde dindar geçinenlerce körüklendiği fark edilir. Ispartalılar bu yanlışlıklar karşısında ilgisiz kalırlar. Ispartalılar ne yazıkki bazı yobazlara da inanırlar..

   Ama , aynı dedikoduları Uluborlu halkı inanmazlar! Uluborlu uleması, Medrese hocaları: “-Halk arasındaki bu dedikoduların dinen bir geçerliliği yoktur” derler.. Bu boş inançlarla boğuş-an Isparta halkı, Kırım savaşı (1854) için Osmanlı Sarayı’ nın istediği, Isparta sancağının payına düşen  1500 altın kuruşu Isparta mutasarrıflığı nereden ödeyecekti? Yangınlar neden-iyle Isparta Valilik bütçesi iyice boşalmış.

   Bu çaresizlik karşında Tanzimatın serbest yasasından faydalanan Isparta ve Uluborlu’lu bazı aydın kadınlar beklenmeyen bir şeyi başlatırlar..Belki bu coğrafya da İlk’ i başarırlar..

  Uluborlu Cisr-i Sagir mahallesinden  Uluborlu eski ayanı Siyamoğlu Hacı emin kızı Hacer hanım, Bezzaz Çelikoğlu Mehmet kızı Dursuna hanım, Tahtapazar mahallesinden Culhacı Boyacıoğlu Abbas kızı Neslişah hanım,Uluborlu Kaleiçi Rum mahallesinden Boğasa ipeklisi kumaş dışsatım tüccarı Haci Kostamos kızı Angela, komşusu Helenka hanım..

  Isparta Çelebiler mahallesinden Sancak Ayanı (muhtar) Damgacızade Mustafa ağanın  kızı, (Isparta Şadiye Buk’sı –Psiko Terapi Ruh Sağlığı merkezi hemşire hocası) Kadriye hanım,

  Müftüzade Halil Hamid Paşa kızı Şermin hanım, Süldüroğlu ( Süldürzadeleler) Nefisesultan hanım, Medreseler sorumlusu hafız Ömer’in Kızı Sultan hanım, Isparta Abdipaşa Medresesi Müderrisi (Prof.) Mustafa efendinin kızı Keriman hanım. Isparta Acem Ermeni cemaatinden Gümüşçü-Kuyumcu Araki efendinin kızı Selma hanım, Emre- Temel mahallesi Rum cemat-inden Fırıncı Cefi ‘nin Kızı Poyraz hanım kardeşi Lara hanım..

  Birlikte anlaşırlar. Uluborlu Dizdarların (Resmi Koruma) korumasında Uluborlu Bahaeddin cami içindeki Mevlevî dedelerinden Mehmed Çelebi’ nin kızı Mevlevî Cihanbaht’ın ve Haç’lı ya da Taç’lı hanımın da yattıkları avluda buluşurlar. Müslüman ve Gayrımüslim bayanlar burda dua ederler. Birlikte aşağıdaki Uluborlu ve Isparta esnafına dolaşarak yardım toplarlar. Saltanat merkezinin istediği, Isparta payı olarak Kırım savaşı için Isparta sancağının ödeme-de güçlük çektiği 1500 altın kuruşu aşağıdaki esnaflardan toplarlar..

  Mestçi, dikici, çizmeci, gömlekçiler, tülbentçiler, yorgancılar, kavukçular, tuzcular, atçılar,  ekmekçiler, oduncular, lokmacılar, börekçiler, sufiler, ulama, müezzinler,  şehirdizdarları- (bekçileri) ndan, Uluborlu Rum mahallesi Kaleiçi dizdarları, Uluborlu şehir gözcüleri, tütün-cüler (duhan),  su değirmencileri, deveciler,  bulgur çekicileri, pekmezciler, Selçuklu devleti bayan soyundan olan ve Uluborlu’nun çeşitli mahallelerde yerlilerle evlilik yapan sülaleler 123 aile, ezan vakitlerini ayarlayan Güneş saati görevlileri, mıhçılar, okkacılar, kürkçüler, döven-ciler, harman savurucuları, kuyu kovası yapımcıları, marangozlar, demirciler, kalycılar, Rum dışsatım tüccarları, çuhacı esnafı, keçeciler, kıl çuvalcılar, bakırcılar, urgancılar, pamukçular, yapağıcılar(mutaf) kalaycılar..

  Saygıdeğer Barla Osmanlı Rum’u Hristo dostum Delibaş bu bayan birlikteliğin tarihimizde ilk kadın sivil inisiyatifi (kadın derneği) olarak nitelemekte.

  (Kırım savaşıiçin destek veren Isparta ve Uluborlu’lu bayanların aynı davranışı 70 yıl sonra Kurtuluş savaşında da görmekteyiz. Sonra kaleme alacağım makalemde okuyabilirsiniz.)

   Bayram AYGÜN: Emekli Öğretm/ Köşe Yazarı 2019 Isparta..

Kaynak: Editör:
Etiketler: TARİHTE, İLK, KADIN, SİVİL, TOPLUM, İNİSİYATİFİ, ISPARTA, VE, ULUBORLU’, DAN,
Yorumlar
Diğer Haberler
İNTERNET SİTELERİYLE İLGİLİ YASANIN ÇIKMASI BEKLENİYOR
İNTERNET SİTELERİYLE İLGİLİ YASANIN ÇIKMASI BEKLENİYOR
TGF’Yİ ISPARTA’DA TİNGADER TEMSİL EDECEK
TGF’Yİ ISPARTA’DA TİNGADER TEMSİL EDECEK
İl Hıfzıssıhha Kararı 66 nolu karar
İl Hıfzıssıhha Kararı 66 nolu karar
Isparta
Isparta'da hırsızlık olayları...
Isparta
Isparta'da iki köye küçükbaş hayvan desteği
TGF HEYETİ ISPARTA’DA
TGF HEYETİ ISPARTA’DA
AVUKATLARINA DOKUNMAYA KALKTIĞINIZ DEMOKRASİYİ ÖLDÜRÜRSÜNÜZ
AVUKATLARINA DOKUNMAYA KALKTIĞINIZ DEMOKRASİYİ ÖLDÜRÜRSÜNÜZ
Canlı Hayvan Pazarı kurbanlık satışlarına hazır hale getirildi
Canlı Hayvan Pazarı kurbanlık satışlarına hazır hale getirildi
ISPARTA
ISPARTA'DA "İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI İLHAK PLANINA" TEPKİ
Hayırseverler hayır bahçesinde buluştu
Hayırseverler hayır bahçesinde buluştu
100 Yetim çocuğumuza bisiklet
100 Yetim çocuğumuza bisiklet
Isparta Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Timi her türlü göreve hazır
Isparta Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Timi her türlü göreve hazır
GÜLBİRLİK YÖNETİM KURULU, KAMUOYUNA DUYURULUR
GÜLBİRLİK YÖNETİM KURULU, KAMUOYUNA DUYURULUR
ISPARTA
ISPARTA'DA YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
GÜLBİRLİK’E SORUYORUZ:
GÜLBİRLİK’E SORUYORUZ:
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ GÖREVİNE DEVAM EDECEK
SÜREYYA SADİ BİLGİÇ GÖREVİNE DEVAM EDECEK
GÜLEDA CANKEL CİNAYETİYLE İLGİLİ DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI YAPILDI
GÜLEDA CANKEL CİNAYETİYLE İLGİLİ DAVANIN ÜÇÜNCÜ DURUŞMASI YAPILDI
Her şeyin En Güzelini Hak eden Gül Kokulu Kıymetli Hemşehrilerim,
Her şeyin En Güzelini Hak eden Gül Kokulu Kıymetli Hemşehrilerim,
Yüksek ateşi anında tespit ediyorlar
Yüksek ateşi anında tespit ediyorlar
'' ÇİFTÇİLERİMİZ! GÖZÜNÜZ AYDIN...''
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Hasan Basri Sönmez
Hasan Basri Sönmez
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Yeni Bir Fakülte Daha Açılıyor…
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Yeni Bir Fakülte Daha Açılıyor…
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”
“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”
“Başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor”
ISPARTAYA BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ
ISPARTAYA BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR; KİRAZ ÜRETİCİSİNİN YANINDA
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR; KİRAZ ÜRETİCİSİNİN YANINDA
Gelendost’ta Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
Gelendost’ta Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yalvaç Belediye Başkanı H. Hilmi Tütüncü’den sanat eseri yollar!
Yalvaç Belediye Başkanı H. Hilmi Tütüncü’den sanat eseri yollar!
DENEME AMAÇLI DİKİLEN BEZELYE KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
DENEME AMAÇLI DİKİLEN BEZELYE KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ ROTASYON SONUÇLARI AÇIKLANDI
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ ROTASYON SONUÇLARI AÇIKLANDI
ISPARTA
ISPARTA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 3 YARALI
Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in YKS mesajı
Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in YKS mesajı
“Amacımız memleketimize hizmet edecek gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmektir”
“Amacımız memleketimize hizmet edecek gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmektir”
Bu asfalt Mehmet’in mutluluğu ve hayatını kolaylaştırmak için
Bu asfalt Mehmet’in mutluluğu ve hayatını kolaylaştırmak için
AYNI KAPTAN YEMEK
AYNI KAPTAN YEMEK
Fakültemizin TÜBİTAK 2242 ve Teknofest 2020 Başarısı
Fakültemizin TÜBİTAK 2242 ve Teknofest 2020 Başarısı
ISPARTA
ISPARTA'DA DÖRDÜNCÜ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞEN KADIN YARALANDI
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKEN İYİ PARTİLİ CESUR’DAN MECLİS’TE SESSİZ EYLEM
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKEN İYİ PARTİLİ CESUR’DAN MECLİS’TE SESSİZ EYLEM
ITSO Meclisi karar aldı
ITSO Meclisi karar aldı
Gülcü ve Fatih Mahallesi yeni asfaltlarına kavuşuyor
Gülcü ve Fatih Mahallesi yeni asfaltlarına kavuşuyor
İMARDA ÖNEMLİ ADIMLAR
İMARDA ÖNEMLİ ADIMLAR
ITKM İNŞAATI YENİDEN BAŞLADI
ITKM İNŞAATI YENİDEN BAŞLADI
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE / ISPARTA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE / ISPARTA
TÜİK Verilerine göre Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Kayıtlı Üye Sayılarının  Nüfusa Oranla ISPARTA 4. Sırada…
TÜİK Verilerine göre Türkiye’de Halk Kütüphaneleri Kayıtlı Üye Sayılarının Nüfusa Oranla ISPARTA 4. Sırada…
DÜĞÜNLERDE YENİ DÖNEM
DÜĞÜNLERDE YENİ DÖNEM
"GÜL DİYARI"NDA BEREKETLİ HASAT
"GÜL DİYARI"NDA BEREKETLİ HASAT
Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar
Başkan Başdeğirmen’den inşaat sektörünün önünü açacak adımlar
Sav Kasabamızda alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmiyor
Sav Kasabamızda alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmiyor
AEDAŞ, normalleşme adımlarını ve  hava durumunu yakın takibe aldı
AEDAŞ, normalleşme adımlarını ve hava durumunu yakın takibe aldı
SAHİBİNDEN SATILIK HOBİ BAHÇESİ. EĞİRDİR YOLU 7.KM de
SAHİBİNDEN SATILIK HOBİ BAHÇESİ. EĞİRDİR YOLU 7.KM de
MHP İL BAŞKANLIĞINA AV.ALİ BALLI ATANDI
MHP İL BAŞKANLIĞINA AV.ALİ BALLI ATANDI
ÜLKEMİZDE GERGİNLİĞE DEĞİL HUKUKA GEREK VAR
ÜLKEMİZDE GERGİNLİĞE DEĞİL HUKUKA GEREK VAR
Çayboyu temizlendi
Çayboyu temizlendi
ISPARTA BU HABERE DİKKAT: YARINDAN İTİBAREN...
ISPARTA BU HABERE DİKKAT: YARINDAN İTİBAREN...
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE VİDEO KONFERANSLI MEZUNİYET TÖRENİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNDE VİDEO KONFERANSLI MEZUNİYET TÖRENİ
LOTUS AKADEMİ AİLESİ GÜL TARLASINDA BULUŞTU
LOTUS AKADEMİ AİLESİ GÜL TARLASINDA BULUŞTU
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR’DAN KAYMAKKAPI’YA “KAZULET” BENZETMESİ
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR’DAN KAYMAKKAPI’YA “KAZULET” BENZETMESİ
Japonya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyor
Japonya ile dostluklarımız ve ticari işbirliklerimiz devam ediyor
Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in LGS mesajı
Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in LGS mesajı
Bu şişenin dibindeki yağ yaklaşık 20 bin lira
Bu şişenin dibindeki yağ yaklaşık 20 bin lira
ISPARTA
ISPARTA'DA KAMYON, TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 8 YARALI
Sağlık ocağını zemin kata taşıdı, vatandaş için zoru kolaylaştırdı
Sağlık ocağını zemin kata taşıdı, vatandaş için zoru kolaylaştırdı
ISPARTA
ISPARTA'DA TIRLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Ekosistem Hizmetleri ve Yerel Toplumlar Projesi
Ekosistem Hizmetleri ve Yerel Toplumlar Projesi
LGS’ye girecek öğrencilerin maskeleri Başkan amcadan
LGS’ye girecek öğrencilerin maskeleri Başkan amcadan
Küresel ısınma hayvan türlerini azaltacak
Küresel ısınma hayvan türlerini azaltacak
Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Birliğimiz, beraberliğimiz, istişarelerimiz daim olsun”
Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Birliğimiz, beraberliğimiz, istişarelerimiz daim olsun”
Haber Akdeniz Ailesi ve TİNGADER Ailesinden Özgür Tandoğan
Haber Akdeniz Ailesi ve TİNGADER Ailesinden Özgür Tandoğan'a Geçmiş Olsun Mesajı
Kovid-19, online abonelik işlemlerininpayını yüzde 9’lara çıkardı
Kovid-19, online abonelik işlemlerininpayını yüzde 9’lara çıkardı
Şükrü Başdeğirmen’in 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in yıldönümü mesajı
Şükrü Başdeğirmen’in 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in yıldönümü mesajı
ISPARTA
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
DEMİREL ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILACAK
DEMİREL ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILACAK
ISPARTA’DA MASKE ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLAR DİKKAT
ISPARTA’DA MASKE ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLAR DİKKAT
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR’DAN SÜLEYMAN DEMİREL’E VEFA
MİLLETVEKİLİ AYLİN CESUR’DAN SÜLEYMAN DEMİREL’E VEFA
CHP GENEL BAŞKANI GÜLÜN KİLOGRAM FİYATININ NEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SORDU
CHP GENEL BAŞKANI GÜLÜN KİLOGRAM FİYATININ NEDEN DÜŞTÜĞÜNÜ SORDU
ISPARTA
ISPARTA'DA VAKA SAYISINI AÇIKLADI
MASKE TAKMAYAN 17 KİŞİYE CEZA
MASKE TAKMAYAN 17 KİŞİYE CEZA
ISPARTA
ISPARTA'DAKİ DEMİREL MÜZESİNDEN
Minnet, Rahmet ve Şükranla Anıyoruz
Minnet, Rahmet ve Şükranla Anıyoruz
Haber Yazılımı