ISUBÜ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ, KAMPÜS ALANI ve REKTÖR İBRAHİM DİLER
ISUBÜ REKTÖRLÜK YERLEŞKESİ, KAMPÜS ALANI ve REKTÖR İBRAHİM DİLER
Haber Detayı
09 Ağustos 2019 - Cuma 12:22 Bu haber 201 kez okundu
 
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
Akıllı deliye söyletirmiş. Kırım meselesinde Türkiye akıllı mı deli mi? anlayamadım gitti. Ama Türkiye, kimsenin maşası olmamalı. Bireylerin çabaları nasıl kendi geleceklerini şekillendiriyorsa ülkelerin gayretleri ve tercihleri de kaderlerini inşa eder.
GÜNDEM Haberi
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!

Kırım Savaşı neden ve nasıl başladı? Rusya, “sıcak denizlere inme” ve “Boğazlar’ı kontrol altına alma” planını uygulayabilmek için harekete geçmiş ve tarihte “Mülteciler Meselesi”ni gündeme taşımıştı.

Ardından Kudüs’teki “Kutsal Yerler”in yani, “Makamat-ı Mübareke”de Katoliklerin rolünün sınırlanması ve Katoliklere ait sorumlulukların Ortodokslara devrini isteyerek Osmanlı Devleti’nden taleplerde bulunmakla yetinmedi, Eflak ve Boğdan’ı işgal etti.

1856'da Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla Osmanlı Devleti’ni Rusya'ya karşı kışkırtmaları Kırım Savaşı’nı  başlatmıştı. 

Rusya’nın Balkanlarda üstünlük sağlamasından ve Boğazlara hakimiyet kurmasından endişe eden Fransa ile İngiltere; Rusya’nın Eflak ve Boğdan’dan çekilmesi için bir ay süreyle ültimatom vermişti.

28 Mart 1854'te ültimatom'da belirtilen süre dolunca, onlar da Rusya’ya harb ilân ederek donanmalarını Osmanlı’nın yardımına gönderdi. 

31 Mart’ta Gelibolu’ya varan müttefik donanması, buradan Karadeniz’e geçerek Rusya’nın stratejik limanlarını bombardıman etmeye başladı.

4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşında Birleşik Krallık (İngiltere) Fransa ve Piyemonte-Sardinya Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmuştu.

Sivastopol marşının sözlerini bilenler bu marşın İngiltere, Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Rusya’ya karşı savaştığı 1853–1856 yılları arasında yazılıp bestelendiğini de hatırlayacaktır. 

Kırım Savaşı, Çarlık Rusyasını Balkanlar, Avrupa ve Akdeniz’den uzak tutma amacını gütmüş, Rusya bu savaşta yenilmişti.

Savaş öncesinde İngiliz diplomatlar, Rusların yayılmasına set çekmek amacıyla Türkçe konuşan Türk toplulukların bir mefkûre etrafında ve Osmanlı İmparatorluğunun önderliğinde toplanmasının kendi çıkarları açısından uygun olacağını rapor etmişlerdi.

Kırım Savaşı'nın Osmanlıya Faydası

Cumhuriyetin kuruluşuna ve hatta 1960'a kadar ödenen borç bakiyesi sizce fayda mıdır?

Türkler’in Viyana kapılarına dayanmasının yol açtığı Türk düşmanlığı travmasının kolektif bilinçaltına yerleştiği Avrupa ülkelerine muhtaçlık fayda mıdır?

Bu savaştan bize kala kala; "Sivastopol önünde yatan gemiler / Atar nizam topunu yer gök iniler / Askere gidiyor babayiğitler / Aman padişahım izin ver bize / Sılada nişanlım ah eder size" marşıyla, Ruslarla anlaşmazlık kaldı. 

Hatta Zonguldak-Ereğli Kömür İşletmesini İngiliz ve Fransızlara kaptırdık. 

Buharlı savaş gemilerinin kazanlarında yakıt olarak Zonguldak ocaklarından çıkarılan kömürler kullanıldı.

Yani avucumuzu yaladık, oturduk. 

Benzer bir süreç Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanmadı mı?

Cezayir'deki Fransız limanlarını bombalamak ve Fransızların Afrika'dan Avrupa'ya asker taşımasını önlemek amacıyla Akdeniz'de bulunan Alman savaş gemileri, Wilhelm Souchon komutasındaki kruvazör SMS Göben ve hafif kruvazör SMS Breslau'a;Yavuz Sultan Selim ve Midilli adı verildi.

Gemilere Türk bayrağı çekildi ve Alman denizcilere Türk üniforması giydirildi.

Karadeniz'e açılan Yavuz, Sivastopol'u bombalayınca Osmanlı resmen savaşa girmişti. 

Eğer faydaysa bize faydası Osmanlı İmparatorluğu’nun cenaze namazını kılmak ve defnetmek oldu!

Rusların Kırımdaki mevcudiyeti işgal de Ukrayna'nın ki işgal değil mi?

Kendisi de Ukraynalı ve 1944’te Ukrayna Meclisinin başkanlığında bulunan daha sonra Sovyet Rusya Devlet Başkanı olan Nikita Kruşçev, babasının malı gibi Kırımı Sovyet Rusya’dan alıp Ukrayna’ya bağladı.

Türkiye’de yaşayan kendisi de Kırımlı tanınmış bir aileden gelen Cafer Seydaahmet Kırımer, “Kırım Milli Merkezi Başkanı” statüsüyle tüm dünya nezdinde bu bağlanmayı protesto etti, Avrupa ülkeleri, parlamentolarına telgraflar çekti.

“Kırım bizi yakından ilgilendiriyor. Jeopolitik ve jeostratejik yani coğrafi açıdan ilgilendiriyor, tarihi olarak ilgilendiriyor.

Kültürel bağlarımızdan dolayı ve orada yaşayan yüzbinlerce Kırım Tatarı kardeşlerimizden dolayı ilgilendiriyor.

Her şeyden önemlisi komşumuz olarak bizi ilgilendiriyor. Sırtımızı dönebileceğimiz bir yer değil Kırım.

Kiev’de işbaşına gelmiş olan Rusya karşıtı radikal güçlerin, Kırım Tatarları kartını kullanmak sureti ile Türkiye’yi krizin içinde çekip, Rusya ile karşı karşıya getirmeye yönelik bir provokasyonda bulunabilme ihtimalini Türkiye hep göz önünde bulundurdu.

Türkiye kendisine doğru atılan oltanın farkında ve kendisine aynalı sazan muamelesi yapılmasından hiçte hoşnut değil. 

Uluslararası şer odakları, Kırım sorununu bir Tatar-Rus, devamında da meseleyi bir Türk-Rus krizine dönüştürmeye çalışabilir” öngörüsünde bulundu. 

Küresel kraliyetçilerin bu uluslararası kumpasına düşmemek için azami gayret gösterdi ve şimdi gelinen noktaya bakıldığında bunda başarılı olduğu da ortada.

İşte bu nedenle Türkiye, Kırım Türkleriyle paylaştığı gibi Moskova ile olan olumlu ve sağlıklı ilişkilerini bu süreçte Kırım Türklerinin lehine kullanabileceğini düşünüyor.

Türkiye bugüne kadar Ukrayna ve Kırım konusunda Rusya’yı zor durumda bırakabilecek bir adım atmadı. 

Türkiye’nin Kırım politikası uluslararası dengeleri gözeten bir stratejiyi kapsıyor.

Bir taraftan Mustafa Cemiloğlu vasıtasıyla Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı olduğu tezi işlenirken diğer taraftan da Rus yanlısı Kırım Milli Meclisi’nin kararlarına saygı gösteriliyor.

Kırım Tatarlarının barış elçisi Ünver Sel

Kırım Türklerinin Ruslardan zarar görmemesi için diplomatik temaslar sürdürülüyor. 

Türkiye’nin Kırım politikasına abanmamasının en önemli sebebi, Kırım Türklerinin demografik açıdan zayıf konumları ve aralarındaki bölünmüşlük.

Her Kırım Derneği kendi faaliyet sahasını diğerinden üstün görüyor, dokunulmaz buluyor. Sonuç ortada.

Türkiye’den başka sığındıkları ülke olmamasına, Türkiye’den başka destek veren ülke çıkmamasına karşın, bazı çokbilmişlerin “Tatarcılık oyunu”nu sahnelemeleri ne yazık ki bir trajedi.

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel"in faaliyetleri Kırım Türkiye, Rusya Türkiye ilişkilerine  büyük katkı sunuyor. 

"Türkiye, Kırım'daki dindaş ve soydaşlarıyla güçlü bağ kurmalı. Kırım'a yatırım yapılması gerekiyor.

2014 yılının başında referandum ile Rusya Federasyonu’na katıldı. Kırım’ın Rusya’ya katılması Kırım Tatarları açısından daha iyi bir gelişmedir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı yıllarında etnik sürgüne gönderilen Kırım halklarının rehabilitasyonu için imzalamış olduğu Kararname, Kırım Tatarlarına bir çok alanda yeni imkanlar sağladı.

Diğer taraftan Ukrayna yönetimi Kırım Tatar sürgününün müsebbibi biz değiliz Rusya’dır açıklamaları ile Kırım Tatar halkını çeyrek yüzyıl oyaladı. 

Artık Kırım Tatarlarının karşılarında muhatap olabilecek bir Rusya var" görüşü reelpolitik olduğu kadar  barış orijinli.

Kim ne derse desin bu yaklaşım sadece Kırım Tatarlarının değil Kırım Özerk Cumhuriyeti yönetiminin siyasi ve ekonomik istikrarı açısından önemli olduğu kadar Ankara ve Moskova ilişkileri açısından pratik ve faydalı.

Kırım halkının tercihine saygı duyulmalı

"Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına" marşının sözlerini, "Çırpınırdı Akdeniz bakıp Türk'ün bayrağına" şeklinde değiştirmek daha konjonktürel değil mi?

16 Mart 2014’te yarımadada referanduma gidildi.

Referandum sonucunda, “Kırım’ın Rusya’ya bağlanması” yönünde karar çıktı.

Günümüzde Kırım özerk ve federatif bir yönetim yapısına sahip.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Kırım Türklerinin yaşadığı sürgün, Nazi Almanyasının esir Türklerden oluşturduğu savaş lejyonu  oluşturma politikasının faturasıdır.

Bence; Sovyet rejiminin kestiği bu faturayı günümüzde izlenen Kırım politikasının temel eksenine dönüştürmek diplomatik teamüllerin ruhuna aykırı.

Ki ayrıca Kırım halkının ve Kırım Türk Tatar toplumunun referandumla verdikleri karara saygı duymak gerekmez mi?

Türkiye bu saygıyı Kırım halkından esirgemiyor. Nitekim Türkiye, 25 Haziran’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) Kırım’ın Rusya'ya referandumla bağlanması sonucu katılım ve oy hakları askıya alınan Rusya’nın AKPM’ne dönmesine ilişkin yapılan oylamada, Moskova’ya tam destek verdi.

Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko,z Kiev'den İstanbul'a kaçtı mı?

Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili, Ukrayna’nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilmişti.

Saakaşvili birkaç ay önce, Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından vatandaşlığını tekrar alarak, Ukrayna’ya geri  döndü.

Keser döndü sap döndü, devran değişti. Ukrayna'ya ülke sınırları dışından el sallamak sırası Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'da.

Kimsenin yanına yaptığı kâr kalmıyor. Nitekim Poroşenko’ya, ilk önce görevde olduğu dönemde Maldiv Adaları’na tatile giderken devlet sınırını yasa dışı şekilde geçtiği suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

Daha bu soruşturma neticelenmeden Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko hakkında özel bir televizyon kanalı olan Pryamoy televizyon kanalını satın alırken vergi kaçırma suçlamasıyla  başka bir dava açıldı.

Petro Poroşenko ne yaptı dersiniz? Soluğu Türkiye'de İstanbul'da aldı.

Ukrayna medyası konuyu hemen gündeme taşıdı...

Ukrayna'da Nisan ayında yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi, ünlü komedyen Zelenski karşısında yenilgiye uğrayan  "Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun, ailesiyle Türkiye'ye tatilde mi yoksa Türkiye'ye mi sığındı?" sorularına cevap arandı.

Ukrayna basını, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun, Türkiye’de gizlice Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldiğini, hakkındaki soruşturmalardan kurtulmak için yardım talebinde bulunduğunu yazdı.

Erdoğan ile Poroşenko görüşmesinin Ukrayna’dan ayrılmadan üç hafta önce planlandığını belirten İstihbarat kaynakları; 28 Temmuz’da Türkiye’de bulunan Poroşenko’nun, planlı bir şekilde İstanbul’a gittiği bilgisini paylaştı.

Aynı kaynaklar Erdoğan’la gizlice buluştuğunu, görüşmede Erdoğan'ın Poroşenko’ya uluslararası bir soruşturma veya iadesi istenmesi durumunda "yardım eli uzatma ve Türkiye’nin kendisi için güvenli bir liman olacağı" sözü verdiği iddiasında bulundu.

Poroşenko’nun, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya uçuşlarını direkt değil Türkiye üzerinden geçerek yaptığı bilgisi servis edildi.

İspanya’da iş ve emlâkleri bulunan Poroşenko’nun, İspanya seyahati geçişini yine İstanbul üzerinden yaptığı, bu geçiş için kaldığı sürede 28 Temmuz’da Erdoğan ile gayri resmi olarak bir araya geldiğini iddia edildi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Türkiye temasları

21 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından Zelenskıy eşi ve çocukları ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapmıştı. 

Tatile giderken düşük maliyetiyle bilinen havayolu Pegasus’u tercih etmişti. Ukrayna basınında Zelenskıy’i bu esnada Erdoğan’ın yakın korumalarının koruduğu iddia edilmişti.

Türkiye’ye 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den, Türkiye ve Türk iş dünyasına verdiği önemi gösteren bir başka hamle de Serbest Ticaret Antlaşması'nın imzalanması oldu.

İkili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dâhil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması görüşüldü.

Karayollarının kötü değil kös-kötü olduğu Ukrayna’da, Zelenskıy yurtiçi bir ziyaretinde yolların tamiri ve yenilenmesinin Türk firmaları tarafından yapılması talimatı vermişti.

İki ülke alanında karayolu tamir ve inşaatı alanında yeni anlaşmalar yapıldı. Karşılıklı turist sayısının arttırmak için turizm alanında işbirliğinin de gündemdeydi. 

Türkiye'ye gelen Zelenskı'ninn beraberindeki Mustafa Cemilev ve Refat Çubrov; 7 Ağustos 2019'da Ankaradaki Kırım Tatar diasporası başı Mükremin Şahin ve Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar ile Qırımtatar diasporası Baş merkezini, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Kırım Derneği) Genel Merkez yeni binasının açtılar.

Türkiye’deki Ukrayna ve Kırım Tatar topluluklarıyla buluşmasında kendilerini Ukrayna'ya geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Dünya basınında ilk kez Ömür Çelikdönmez açıklıyor: Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya kötü haber…

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan  ülkesinde, hakkında adli soruşturma süreci başlatılan, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun  iadesini istediği belirtiliyor.

Erdoğan Putin’den Ukraynalı Denizcilerin Serbest Bırakılmasını İsteyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan; Simferopol mahkemesinin Rusya'nın ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan  ve tutuklanan 24 Ukraynalı denizciden 12'sinin  serbest bırakılması için aracılık etmesi talebinde bulundu. .


 

Kaynak: Editör:
Etiketler: UKRAYNA, VE, KIRIM, MESELESİ, AVRUPA'NIN, EKMEK, TEKNESİ!, ,
Diğer Fotoğraflar
Diğer fotoğrafları büyük görüntülemek için üzerini tıklayın.
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
UKRAYNA VE KIRIM MESELESİ AVRUPA'NIN EKMEK TEKNESİ!
Yorumlar
Diğer Haberler
ISPARTA BELEDİYESİNDEN GELECEĞİMİZE BÜYÜK YATIRIM
ISPARTA BELEDİYESİNDEN GELECEĞİMİZE BÜYÜK YATIRIM
ŞOK: 5 BİN HEKTAR YOK OLDU.
ŞOK: 5 BİN HEKTAR YOK OLDU.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE EŞİNE HAKARETİN BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİR.....
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE EŞİNE HAKARETİN BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİR.....
TÜİK: 93 BİN TON NOHUT İTHAL EDİLDİ BAKAN: İTHALAT YAPILMADI
TÜİK: 93 BİN TON NOHUT İTHAL EDİLDİ BAKAN: İTHALAT YAPILMADI
RUSÇA BİLEN EMEKLİ GENERALİN MOSKOVA TEMASLARI VE ‘ASİMETRİK SAVAŞ’TA TAM KONTROLLÜ KAOS!
RUSÇA BİLEN EMEKLİ GENERALİN MOSKOVA TEMASLARI VE ‘ASİMETRİK SAVAŞ’TA TAM KONTROLLÜ KAOS!
SON DAKİKA: HÜKÜMETTEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI TARTIŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
SON DAKİKA: HÜKÜMETTEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI TARTIŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
SARAY’A REST ÇEKEN HAKİMLER
SARAY’A REST ÇEKEN HAKİMLER
YERLİ UÇAK PROJESİNİ ALMANYA KAPTI
YERLİ UÇAK PROJESİNİ ALMANYA KAPTI
BİR BELEDİYEYE DAHA KAYYUM HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR
BİR BELEDİYEYE DAHA KAYYUM HAZIRLIĞI MI YAPILIYOR
ABD
ABD'DEN KAYYUM AÇIKLAMASI
TUNCELİ
TUNCELİ 'BEYAZ BAYRAK' YARIŞINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
BAKAN VARANK MÜJDEYİ VERDİ! TÜRKİYE
BAKAN VARANK MÜJDEYİ VERDİ! TÜRKİYE'DE KURULACAK
REKABET KURUMU
REKABET KURUMU'NA RESMEN BAŞVURDULAR! KAMİL KOÇ SATILIYOR
TÜRKİYE
TÜRKİYE'NİN HAVASI EN TEMİZ VE EN KİRLİ ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI
ŞIRNAK
ŞIRNAK'TA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 2’Sİ AĞIR 3 ASKER YARALI
ORTA YAŞLARDA YÜKSEK TANSİYON, YAŞLILIKTA BEYİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
ORTA YAŞLARDA YÜKSEK TANSİYON, YAŞLILIKTA BEYİN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
FENERBAHÇE İLE YAŞIT! 3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI, 27 BAŞBAKAN GÖRDÜ
FENERBAHÇE İLE YAŞIT! 3 PADİŞAH, 12 CUMHURBAŞKANI, 27 BAŞBAKAN GÖRDÜ
 ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER
ÖĞRENCİLERE KÖTÜ HABER
YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ:
YAVAŞ RESTİ ÇEKTİ: 'MÜDÜR İSTİFA'
SGK İLE YURT DIŞINDA TEDAVİ OLMA İMKANI VAR MI? İŞTE TEDAVİ OLABİLECEĞİNİZ ÜLKELER
SGK İLE YURT DIŞINDA TEDAVİ OLMA İMKANI VAR MI? İŞTE TEDAVİ OLABİLECEĞİNİZ ÜLKELER
EGEMEN BAĞIŞ
EGEMEN BAĞIŞ'IN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU!
SON DAKİKA… ANKARA’DAKİ HALK EKMEK FABRİKASI GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ
SON DAKİKA… ANKARA’DAKİ HALK EKMEK FABRİKASI GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ
HER GÜN LİMONLU SU İÇTİĞİNİZDE BAŞINIZA GELECEK 8 MUAZZAM OLAY
HER GÜN LİMONLU SU İÇTİĞİNİZDE BAŞINIZA GELECEK 8 MUAZZAM OLAY
İKİNCİ EL ARABA ALACAKLAR DİKKAT! TRAFİK SİGORTASI KURALI DEĞİŞİYOR
İKİNCİ EL ARABA ALACAKLAR DİKKAT! TRAFİK SİGORTASI KURALI DEĞİŞİYOR
50 İLİ İLGİLENDİREN PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
50 İLİ İLGİLENDİREN PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
SİLVAN BARAJI
SİLVAN BARAJI'NDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 60'A ULAŞTI
BAKAN YARDIMCISI DURSUN’UN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ
BAKAN YARDIMCISI DURSUN’UN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMİŞ
HDP
HDP'Lİ BAŞKANLARIN GÖREVDEN ALINMASIYLA İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
ANKARA VE DENİZLİ
ANKARA VE DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREMLER
ADNAN OKTAR
ADNAN OKTAR'IN GİZLİ GEÇİDİ! KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İSTANBUL
İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE TERÖR OPERASYONU!
GOOGLE UYARDI! AKILLI TELEFON KULLANANLAR DİKKAT !
GOOGLE UYARDI! AKILLI TELEFON KULLANANLAR DİKKAT !
YAŞLANMAYA MEYDAN OKUYAN KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR
YAŞLANMAYA MEYDAN OKUYAN KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR
 SALDA GÖLÜ DAVASINDA MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI VERDİ
SALDA GÖLÜ DAVASINDA MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI VERDİ
THK SÖNDÜRME UÇAKLARINI  NEDEN KULLANMADI?
THK SÖNDÜRME UÇAKLARINI NEDEN KULLANMADI?
GÜNDOĞMUŞ’TA HES VE MADEN OCAĞI İPTALİNE KUTLAMA
GÜNDOĞMUŞ’TA HES VE MADEN OCAĞI İPTALİNE KUTLAMA
AKSEKİ BELEDİYESİ’NDE MAAŞ ÖFKESİ
AKSEKİ BELEDİYESİ’NDE MAAŞ ÖFKESİ
 CAVİT ARI: “MİLLİ SERVETİMİZ ÇÖPE Mİ GİDİYOR?”
CAVİT ARI: “MİLLİ SERVETİMİZ ÇÖPE Mİ GİDİYOR?”
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 'KIRAN' DARBESİ! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ
'YETİŞMEZ' DENİLEN SİVAS'TA, 150 TON KARPUZ HASADI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI HALUK DURSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI HALUK DURSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR'DA ÖNEMLİ GELİŞME! YENİDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
DÜNYA ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA BULUŞACAK
DÜNYA ZÜCCACİYE SEKTÖRÜ İSTANBUL’DA BULUŞACAK
KARA DELİĞİN NÖTRON YILDIZINI YUTTUĞU İLK KEZ TESPİT EDİLDİ
KARA DELİĞİN NÖTRON YILDIZINI YUTTUĞU İLK KEZ TESPİT EDİLDİ
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE GEÇMİŞE YÖNELİK İNCELEME
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE GEÇMİŞE YÖNELİK İNCELEME
AK PARTİ
AK PARTİ'DEN 3 BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
REKTÖR ÇARIKÇI’YA KAMUOYUNDAN VETO!...
REKTÖR ÇARIKÇI’YA KAMUOYUNDAN VETO!...
4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI
DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI
DİKKAT METEOROLOJİ UYARDI
SON DAKİKA: DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN
SON DAKİKA: DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'DE 350 BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINDA
DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
 SİSTEME "MECLİS" MAKYAJI
SİSTEME "MECLİS" MAKYAJI
BAKAN KURUM: 1200 KİLOMETREKARE SATTIK, 1500 DE KİRADA
BAKAN KURUM: 1200 KİLOMETREKARE SATTIK, 1500 DE KİRADA
LAVANTA ÜRETİMİ DESTEKLERLE ARTIYOR
LAVANTA ÜRETİMİ DESTEKLERLE ARTIYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ISPARTA'YA GELİYOR
SON DAKİKA: İZMİR
SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ YANGIN BÜYÜYOR! KÖYE SIÇRADI
BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK
BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK
"CENNETE GİTSİN" DİYE OĞLUNU ÖLDÜRÜYORDU
"CENNETE GİTSİN" DİYE OĞLUNU ÖLDÜRÜYORDU
AHMET YAVUZ YAZDI: 17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YAŞANDIĞI GÜNLERDE PARİS
AHMET YAVUZ YAZDI: 17 AĞUSTOS DEPREMİNİN YAŞANDIĞI GÜNLERDE PARİS'TE NELER OLDU
YARGITAY: BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAMAZ
YARGITAY: BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAMAZ
FAZIL SAY
FAZIL SAY'IN KAZ DAĞLARI KONSERİ: BİNLERCE KİŞİ DİNLEDİ
ERDOĞAN, ALBAYRAK’IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
ERDOĞAN, ALBAYRAK’IN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
ELEKTRİKTE YERLİ ÜRETİMLE 1,4 MİLYAR DOLAR KASADA KALDI
ELEKTRİKTE YERLİ ÜRETİMLE 1,4 MİLYAR DOLAR KASADA KALDI
YHT İLE 10 YILDA 50 MİLYON YOLCU TAŞINDI
YHT İLE 10 YILDA 50 MİLYON YOLCU TAŞINDI
YARGITAY KARARINI VERDİ! HAMİLE ÇALIŞANLAR DİKKAT
YARGITAY KARARINI VERDİ! HAMİLE ÇALIŞANLAR DİKKAT
DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR
DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR
İSTANBUL
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK? AKOM'DAN AÇIKLAMA
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA
KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA
ÇEVRECİLERİ SEVİNDİREN KARAR
ÇEVRECİLERİ SEVİNDİREN KARAR
SDÜ
SDÜ'YE ''ELEKTRONİK KAYIT'' İŞLEMLERİ BAŞLADI
YERLİ TOHUM ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ
YERLİ TOHUM ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ
UŞAKOV: TÜRKİYE İLE S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ TEDARİKİ GÖRÜŞÜLÜYOR.
UŞAKOV: TÜRKİYE İLE S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN İKİNCİ TEDARİKİ GÖRÜŞÜLÜYOR.
İNGİLİZ İSTİHBARATININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE KRALİÇE’NİN İSTANBUL’DAN GÖTÜRDÜĞÜ ALTINLAR NASIL GERİ GETİRİLDİ?
İNGİLİZ İSTİHBARATININ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE KRALİÇE’NİN İSTANBUL’DAN GÖTÜRDÜĞÜ ALTINLAR NASIL GERİ GETİRİLDİ?
METEOROLOJİ
METEOROLOJİ'DEN BİR UYARI DAHA! GELİYOR
AK PARTİ, GÜL VE DAVUTOĞLU’NA NEDEN YER VERMEDİ?
AK PARTİ, GÜL VE DAVUTOĞLU’NA NEDEN YER VERMEDİ?
ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU !!!
ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU !!!
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI, RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI, RESMİ GAZETE'DE!
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI !
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI !
Haber Yazılımı