Yazı Detayı
09 Şubat 2020 - Pazar 12:23
 
SİDRE GENÇLİĞİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ ÖLDÜREN ZEHİR
HALİL ELİTOK
 
 

SİDRE GENÇLİĞİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ ÖLDÜREN ZEHİR (3)

 

Bugün gençliğimizin ahlaki değerlerini yok eden bir başka tuzaktan bahsetmek istiyorum. O da içki ve aklı başından alan ve düşünme duygularını dümura uğratan diğer illetlerden bahsetmek istiyorum.   

Bugün 80 baba evladından şikayetçidir. İşte bunun sebebi: Ticarethanesinden içki eksik etmeyen tüccardır. Bakkal dükkânından veya büfesinden içkiyi eksik etmeyen esnaftır. Zira haram paranın mahsülü ile yetiştirilen evlatlar isyankâr oluyorlar.

 

Abdullah b. Ömer: “Eğer parmağım şaraba batsa o parmağımı keser atarım.” diyerek içkinin kötülüğüne dikkat çekmek istemiştir.

 

Hz. Süleyman (a.s.): “İçkinin ve şarabın beyaz ve kızıl rengine, kadehe dökülerek çıkardığı tatlı ahenge inanmayın. Sonunda insanı yılan gibi ısırır”(1) diyerek içkinin tahribatına dikkat çekmiştir.

 

Halk arasında âdeta su gibi kullanılan biranın içki olmadığı iddia edilmektedir. Hâlbuki Alkol ile ilgili kongerelerin yayınladığı tebliğlere bakıldığında biranın da içki olduğu belirlenmiştir. İstanbul’da toplanan beynelmilel alkolizm kongeresinde içinde 0/0 2 alkol olduğu bilinen her şey içki kabul edilmiştir. Hâlbuki biranın içerisinde 0/0 5 en az alkol olduğu tespit edilmiştir.(2)

 

Alman Başbakanı Bismark bira hakkında şöyle diyor: “Bira budalalık ve tembellik doğurur.”(3)

 

Hz. Peygamber (a.s.)’ın şu hadisi bizim dikkatimizi çekmektedir. Günümüzde bazı insanlar tarafından çeşitli atlar koyarak içtikleri içki ve keyif verici maddelere netlik sağlamıştır. Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Müskir ve müfettir olan şeyler size nehyedilmiştir.”(4)  

Müskir; Rakı, şarap v.s. adlar verilerek içilen içkilerdir.

 

*Emekli İl Müftüsü

halilelitok@gmail.com.

 


[1] Gazali, a.g.e. s.266.

[2]Kılıç, Ömer; Tıb ve İslâm Gözüyle Alkol, Ticaret Matbaası, İzmir-1965, s.79.  

[3]Kılıç, a.g.e. s.79.  

[4]Müsned, a.g.e. c.2, s.180.

 
Etiketler: SİDRE, GENÇLİĞİN, AHLAKİ, DEĞERLERİNİ, ÖLDÜREN, ZEHİR, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı