Haber Detayı
09 Eylül 2019 - Pazartesi 17:40 Bu haber 1102 kez okundu
 
HAZRETİ MUHAMMED'E SUİKAST DÜZENLEYEN SAHABELER VE HARRE OLAYI!
GÜNDEM Haberi
HAZRETİ MUHAMMED'E SUİKAST DÜZENLEYEN SAHABELER VE HARRE OLAYI!

İslam’ın platonik aşıklarına göre Hz. Muhammed ve Dört Halife Devri yani Asr-ı Saadet/saadet asrı, İslâm toplumunun model örneğidir.  Çünkü efsanevi şekilde; Alemin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı kadar kutsal bir sevginin muhatabı Peygamber ve her biri yaşarken cennetle müjdelenen ve yeryüzünün yürüyen melekleri/arkadaşları, tüm insanlığın imrendiği hayat yaşadılar.

  Her Müslümanın yitik rüyası “Asrı Saadet”e dönüş özlemi…

Oysa asrı saadet; sosyal çalkantıların, savaşların, peygamber soyundan gelenlerin boğazlandığı bir zaman kesiti de değil mi!  Ben söylemiyorum bunları. En muteber İslam kaynakları, siyer kitapları hatta müfessirler söylüyor.  Haşimi ailesi ile Ümeyye ailesi arasında yaşanan siyasi ayrışma, sonraki süreçte, mezhep formatında dini gerekçelerle temellendirildi.

Sonuç ne oldu biliyor musunuz? 

Peygamberlerine dahi suikast düzenleyecek kadar gözü dönenlerin torunları, yüzlerce yıl binlerce insanın “Allah rızasını kazanmak” uğruna birbirlerini öldürdükleri savaşları tetikledi.  Asrı Saadet Müslümanları, her biri gökyüzünde yalnız gezen Sahabeler; yoksulluğu, acıyı, sevgiyi, ganimetleri, cariye ve köleleri hatta fersah fersah parselledikleri cenneti paylaştılar ama iktidarı bir türlü paylaşamadılar. İktidar uğruna öldüler, öldürdüler ve öldürüldüler. Ölen de öldüren de “Allah rızası”na kavuştuğunu umuyordu. Şimdi de öyle değil mi? 

İslam Peygamberi’ne Tebük dönüşü Suikast!..

Bir kaç gün önce, İslamcıların kuyusuna taş atan Soner Yalçın; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı diğer yol arkadaşları Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarını, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in, “Hz. Peygambere Suikast” girişimiyle benzeştirdi.  Ne alaylısı ne mekteplisi çıkıpta "-Yok öyle birşey" diyemedi.

Mektepliler diyemez, çünkü afarozdan ve linç edilmekten korkarlar.  Alaylılara ne oldu da cevap vermediler ben de şaşırdım.  Bu mahalleden olmadığı için, “mahalle baskısını iplemeyen  gazeteci” klişesiyle "Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer, Bizanslılara karşı yapılan Tebük Seferi dönüşünde Hz. Muhammed'e suikast girişiminde bulundu mu?" diye soruverdi.  Soner Yalçın, mahalleyi karıştıracak bu iddiasına Endülüslü İslam âlimi İbn Hazm'ın İslam hukuku “El Muhalla” kitabının 11. cildini kaynak gösterdi. Konuyla ilgili ''İbni Hazm, el Muhalla'sında, Cilt 11, Sayfa 224'te şu bilgileri aktarır: المحلى ج: 11 ص: 224 ( وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك (kısacası Ebubekir, Ömer, Osman, Talha ve Sa'd bin Ebu Vakkas, Tebük'te Rasulullah'ı öldürmeye kalktılar)

Hz. Muhammed'i  Tebük Seferi dönüşünde nasıl öldürmek istediler? 

 Tebük, Arabistan’ın kuzeybatısında; Medine ile Şam arasındaki yolun tam ortasında, her iki şehre de eşit uzak­lıkta,  Suriye ile Arap yarımadasını birbirinden ayıran bir yerdi.  Bizans Ordusunun, “Medine’ye saldırı hazırlığında olduğu” söylentileri üzerine Hz. Muhammed, yerine Hz. Ali’yi vekil bırakarak Bizans ordusunu karşılamak üzere yola çıktı.  Ancak Bizans Kuvvetleri ile hiç bir zaman yakın temas sağlanamadı. 

Hz. Muhammed’e kasıtlı yanlış İstihbarat verilmişti. Amaçları yolda fırsatını bulup, Peygamber’i öldürmekti. Hz. Muhammed ve Ordusu, Tebük'te on günden fazla kaldıktan sonra Medine'ye dönmek üzere yola koyulduğunda kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdi.  Bu yolculuk sırasında Allah'a ve Peygamber'e inanmamış (İslam ordusunda işleri ne?) olan bir grup, şeytanın (Kureyş uluları) tahrikine kapılarak Hz. Muhammed'e suikast düzenlemeyi kararlaştırdı. Planları basitti.  Dağlık bölgeden intikal sırasında Peygamber'in devesi, yanlarından geçerken onu ürküterek Resulullah'ı yakınlardaki bir vadiden aşağı atmasını sağlamak suretiyle öldürmek. 

Medine’deki pazarlık Tebük'e uymadı…

Ordu Şam ile Medine arasında yer alan bir geçide vardığında Hz. Peygamber askerlerine: "İçinizde vadinin tabanı boyunca yol almak isteyenler varsa, orası sizin için daha geniştir" dedi.  Bunun üzerine askerler vadi tabanı boyunca yol almayı tercih ederlerken, Resulullah'ın kendisi, geçit yolundan gitmeyi uygun gördü.  Devesini önden Ammar b. Yasir çekerken, arkadan onu Huzeyfe b. Yeman güdüyordu. 

Yolculuk sırasında vadi yolunu tutan Müslüman askerlerden 14-15 kişilik yüzleri maskeli grup, Hz. Muhammed’i öldürmek amacıyla peşlerine düştü.  Hz. Peygamber (s.a.a) bu sırada ay ışığında yüzleri örtülü ve kuşku uyandırıcı bir hareket tarzı ile peşinden gelenleri  fark etti.  Onlara kızarak kendilerine yüksek sesle bağırdı ve Huzeyfe'ye yanlarına kadar yaklaşan yüzü maskeli yabancıların binek hayvanlarının yüzlerine elindeki kamçı ile vurmasını emretti.  Bunun üzerine adamlar korkuya kapıldılar, Hz. Peygamber'in (s.a.a) içlerinde gizledikleri hain plânı sezdiğini anladılar. 

Bu korku ile insanlar arasına karışarak kimliklerinin ortaya çıkmamasını sağlamak için geçit yolundan ayrılıp hızla gözlerden kayboldular. Huzeyfe bu canilerin binek hayvanları aracılığı ile kim oldukları belirlendikten sonra üzerlerine gönderilecek kişiler eli ile öldürülmelerini Resulullah'tan (s.a.v) istedi.  Fakat Rahmet Peygamberi olan Resulullah, onları affetti ve işlerini yüce Allah'a havale etti. Kur’an’da bu suikast olayı “Sâatü’l-usre” (güçlük zamanı) olarak geçer. (et-Tevbe 9/117).

Suikasta katılanlarla ilgili başka kaynaklar da var…

Mesela İbn Kesir, Tebük/Akabe’de Hz. Peygamber’i (asm) atından düşürmek isteyen münafıkların isim listesini de vermiştir.

Peygamber Efendimiz’e (s.a.a.) yapılan suikast, Elmalılı Hamdi Yazır'ın “Hak Dini Kur'an Dili” adlı eserinin 4. cilt 2592. sayfasında şöyle anlatılır:  "Ve nail olmadıkları bir kasıdda bulundular- Tebük'ten Medine'ye avdette münafıklardan on beş kişi geceleyin karanlıkta bir akabenin örgüçlendiği tepede aleyhissalâtüvesselâmı râhilesinden vurup uçuruma itmeğe ittifak etmişlerdi ve Ammar ibn-i Yasir rahilenin yularından çekiyor, Huzeyfe ibnil Yeman da arkasından sevk ediyordu.

 Tam o sırada Huzeyfe deve ayak sesi ve bir silah şakırtısı işitir.  Döner bakar ki yüzleri örtülü bir kavm, 'Hey sizler Allah'ın düşmanları' diye bağırır, onlar da kaçarlar." Bu eserlerin dışında Tebük Gazvesi’nden dönüşteki bu suikast olayı, Beyhaki'nin “Kubra” adlı eserinin 8. cildinin 345. sayfasında, İbn-i Hanbel'in Müsned'inde 5. cilt (39/210), Megazi-i Vakidi, 3. cilt 1044- 1045. sayfalarında yazılıdır. İslam Peygamberi’ni öldürmek isteyenler, maalesef kendi ordusunun, kendi ashabının içinden, bazı münafıklardı. 

Hz. Muhammed suikastçıları teşhis eder etmez yakınlarına söylemiş ve sır katibi Huzeyfe'ye bu suikastçıların isimlerini bildirmişti. “Yarası olan gocunur” hesabı Hz. Ömer'in zaman zaman Huzeyfe'ye “Bu kişiler arasında benim de adım var mı” diye sorduğu da bir  gerçek.

  Durup dururken neden sorsun? 

 Boşuna dememişler; "Abdestinden şüphesi olanın namazından şüphesi olur" diye.  Hz. Muhammed’in peygamberliğinden şüphe ettiğini bizzat Ömer'in kendisi söylüyor ve diyor ki; "Hüdeybiye günü şüphe ettiğim kadar hiçbir zaman Hz. Muhammed'in peygamberliğinden şüphe etmedim.”

İnanmayan baksın; Kaynaklar: Tefsir-i İbn-i Kesir, cA, s. i 76; el-Kamil Fi't- Tarih, c.2, s.204; Tarih-i Taberi, c.2, s.280; Sahih-İ Müslim, Nevevi Şerhi, c.12, Hüdeybiye Barışı bölümü, s.141; es-Siret'ul-Halebiyye, Hüdeybiye Barışı bölümü; Mu'cem'ul-Buldan, c.2, s.229.  Nitekim Prof. Dr. Saffet Köse; M. Reşîd Rızâ'nın, Tefsîru’l-Menâr, Beyrut, ts. (Dâru’l-Ma‘rife), V, 264. kitabını kaynak göstererek, "Bizzat Hz. Peygamber, kendisine suikast düzenleyenleri Allâh’ın emriyle affetmiş ve bu ashabı yönlendirici bir örnek olmuştur" der.  Hicret’in dokuzuncu yılında Medine'de nüzul eden 129 ayetten oluşan Tevbe Süresi’nde bu menfur suikast girişimine imada bulunulduğu belirtilir. 

 Neden Suikast… Neden bu isimler? 

 Peygamber’in canına kastedenlerin affedilmesi sadece Rahmet Peygamberi olmasıyla açıklanamaz.  Geleneksel Sünni ekol bu rivayeti, “Şia'nın ekmeğine yağ sürdüğü” gerekçesiyle kabul etmez. Dünyevi bir konuda en zayıf hadisi bırakın, mevzu hadisi dahi her işlerine dayanak yapanlar bu rivayeti neden şiddetle reddeder? 

 Suikaste kalkışanların her birinin, Medine İslam Devleti’nde/toplumunda sosyal konumları güçlü, zengin ve asil aileye mensup oldukları gibi Peygamber’le akrabalık bağları da mevcuttu.   Dahası bu isimler, “Aşere-i Mübeşşere” (Cennetle müjdelenenler) arasında yer alıyordu. Suikasti daha da ilginç kılan, “cennetle müjdelenen isimler”in hepsinin Kureyşli olmasıydı.  İşte bazı kaynaklarda suikastçilerin isimleri açık açık belirtilenlerin tamamı “Ensar” değil “Muhacir”dir. Yani hepsi Mekkelidir ve Kureyşlidir.  Medineli değildir. 

 Bence, İslam Peygamberi’nin Medineli sahabe ile daha fazla haşir-neşir olması, Kureyşli dostlarını kıskandırdı.  Çöl ortasındaki İstikbali parlak İslam Devleti’nin avuçlarının arasından kayıp gittiğini düşündüler.  Bu bağlamdaki itikadi/kelami yaklaşımlar çerçevesinde Ehl-i Sünnet’in, “Aşere-i Mübeşşere”ye bakış açısı biraz farklı.  Ehl-i sünnetin çoğunluğuna göre; kişinin dünyada iken yaptığı herhangi bir eylemi veya söylemi hayatının geri kalanında onu dinin mükellefiyetlerinden özgür kılamaz, sorumluluğu devam eder. Kişinin ibadet ve muamelat alanına ait uygulamalardan ölene kadar mesuliyeti sürer, ortadan kalkmaz.  Aşere-i Mübeşşere örneğinde olduğu gibi, hiç kimsenin dinin sorumluluklarından muaf olacağı söz konusu edilemez. 

Hz. Muhammed, kayınpederi Ebubekir’i, “Hac Emiri” göreviyle yanından mı uzaklaştırdı? 

 Hicretin dokuzuncu yılında, Tebük Gazvesi'nde Hazreti Muhammed'in kendisine verdiği en büyük sancağı taşıyan ve ordunun bu gazveye (sefere) hazırlanması için bütün servetini tahsis eden  Hz. Ebubekir, Tebük dönüşü Hazreti Muhammed tarafından hicretin 9'uncu yılında haccın kurallarına uygun şekilde ve emniyet içinde eda edilmesini sağlamak üzere "Emir-i hac" tayin edilmişti. Ebubekir, katıldığı seriyye ve emir-i hac tayin edildiği günler dışında Hz. Peygamber’den hiç ayrılmamış.  Bazı İslam tarihçileri, bu görevlendirmeyi Tebük dönüşü İslam Peygamberine düzenlenen suikast girişimiyle irtibatlandırır.

  Demek ki Hz. Peygamber, yeni bir suikaste uğramamak için çareyi, adı geçenlerin en başındaki ismi Medine'den “görev” bahanesiyle uzaklaştırmada bulmuş olmalı.  Çünkü bir yıl önce Mekke'nin Fetih yılı olan 8. Hicri yılda Mekke'ye  vali atadığı Attab b. Esid, hac emiri olarak tayin edilmişti. Bir görev boşluğu yoktu. 

Hz. Ebubekir’in “Amir-Memur” takıntısı, bilinçaltındaki korkunun eseri mi? 

Hac ile ilgili yeni hükümlerin, “Hac Emiri Ebubekir”e bildirilmesi gerektiği sahabe tarafından Peygamber’e tavsiye edildi.  Bunun üzerine, yeni hükümlerin hac emirine iletilmesi görevini Peygamber, damadı Hz. Ali'ye verdi.  Hz. Ali, neden kendisinin gönderilmek istendiğini öğrenmek istiyordu.

 "Yâ Resûlallah," dedi, "Ben yaşlı olmadığım gibi, hatib de değilim?" Peygamber Efendimiz, "Bunu, mutlaka ya ben ya da sen götüreceksin. Fakat sen git. Muhakkak Allah, senin diline ve kalbine sebat ihsan eder!" buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ali, derhal Medine'den hareket etti. Beraberinde Hz. Ebû Hüreyre de vardı.  Yolda, Hz. Ebû Bekir'e yetişti. Hz. Ebû Bekir ona, "Âmir misin, memur mu?" diye sordu. Hz. Ali, "Memurum" dedi ve geliş maksadını şöyle izah etti: "Resûlullah (a.s.m.) beni, halka Tevbe Sûresini okuyayım ve ahd sahibine ahdinin tamamlanacağını haber vereyim diye gönderdi

" Peygambere suikast düzenleyen zihniyet, Medine’ye saldırdı, Kabe’yi yıktı, kadınlara tecavüz edildi… 

Bazılarının, öyle olmadığı halde “Vahiy Katibi” diye yücelttikleri Muaviye’nin oğlu Yezid, İslâm tarihinde iki büyük zulmün ve yüzkarasının sorumlusu değil midir? “İslam tarihinin en acıklı olaylarından kabul edilen ‘Kerbela Olayı’ kadar trajik bir başka vakıa da “Harre Olayı”dır.  Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte 72 Müslüman, Yezid’in ordusu tarafından katledilmiştir.  Bu olay, İslam tarihinde büyük bir kırılmaya neden oldu.

Hiç bir Müslüman bu olayı unutmaz.  Kerbela Şehitleri’ni rahmetle, Yezid’i ve beraberindekileri de bu olaydan dolayı lanetle anar.  İslam tarihinde Kerbela trajedisinin yol açtığı travmadan daha etkili bir olay daha var ki; izahı çok zor olan “Harre Olayı”. 680’de meydana gelen Kerbela olayından sonra Emevi halifesi Yezid, İslam dünyasını kendine biat ettirtti. Medine’de yaşayan, Hz. Muhammed’in hadislerini, sünnetlerini ve açıklamalarını not eden sahabiler ve sahabilerin öğrencileri tabiinler, Yezid’in hüküm sürdüğü Şam’da, İslam’a aykırı yaşayışı ve halka yaptığı zulümden dolayı Yezid’in halifeliğini tanımadıklarını ilan ettiler.

Yezid’in ordusu, Bizanslı askerlerle Medine'ye saldırdı! 

Yezid, bu gelişme karşısında, Müslim bin Ukbe komutasında 12 bin kişilik bir orduyu Medine üzerine gönderdi.  Emevi ordusu içinde ittifak yaptığı Bizanslı askerler de bulunuyordu. Sahabiler ve Medine halkı, şehri savunmak için hendekler kazdı. Ancak şehri savunmaya yeterli asker ve silah olmadığı için Emevi ordusu karşısında yenilgi kaçınılmazdı.  Emevi ordusunun komutanı Müslim bin Ukbe, Yezid’in talimatıyla, işgal ettikleri Medine’yi askerlerine üç gün boyunca yağmalanması için ‘mübah’ kılar. 

 “Mübah kılınması” demek her türlü mal ve can, yağmacıların insafına bırakılması demektir. 80 civarında sahabi öldürülür, başları kesilir, Şam’a gönderilir. Genç kızlara ve kadınlara tecavüz edilir. Yaşlı, genç, çocuk demeden binlerce Müslüman katledilir.  Genç kızlar cariye, genç erkekler köle olarak alınır. Evler ve iş yerleri yağmalanır. Evler ve mescidlerde bulunan önemli belgeler yakılır. 

 Üçüncü günden sonra, öldürmedikleri Medine halkını meydanlarda toplayarak “Yezid’in kulu ve kölesi” olarak halifeye itaat edeceklerine dair bağlılık sözü istenir.  Bazı Müslümanlar, önceki halifelere yaptıkları gibi “Allah’ın kitabı ve O’nun elçisinin sünneti üzere bağlı kalacağım” diye yemin edince bunlar da halkın gözleri önünde katledilir. Baskı ile “Yezid’in kulu ve kölesi” olduklarını kabul edenler bağışlanır.

Tecavüze uğrayan kadınların doğurduğu çocuklara “Harre çocukları” denilmiştir. 

 Acaba diyorum; İslam coğrafyasında emperyalist Haçlı ordularıyla işbirliği yapan hainler, Yemen’de masum binlerce çocuğu öldürenler, bu “Harre çocukları”nın soyundan mı?.

Kaynak: Editör:
Etiketler: HAZRETİ, MUHAMMED'E, SUİKAST, DÜZENLEYEN, SAHABELER, VE, HARRE, OLAYI!, ,
Yorumlar
Diğer Haberler
KYK BORCU OLANLAR DİKKAT!
KYK BORCU OLANLAR DİKKAT!
GÜNAYDIN VE MHP YÖNETİCİLERİ AŞURE ETKİNLİKLERİNİ KATILDI
GÜNAYDIN VE MHP YÖNETİCİLERİ AŞURE ETKİNLİKLERİNİ KATILDI
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDAN 35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ
YENİDEN ECZACILAR  ODASI BAŞKANI OLDU
YENİDEN ECZACILAR ODASI BAŞKANI OLDU
KIZILAY
KIZILAY'DA DUDAK UÇAKLATAN MAAŞLARIN ALTINDAN AKP'LİLER ÇIKTI
ÖMER ARAYACAĞINIZA ÖMER OLUN…
ÖMER ARAYACAĞINIZA ÖMER OLUN…
İZLEDİĞİ TÜRK FİLMİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İZLEDİĞİ TÜRK FİLMİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
SEN BAKANSIN KARDEŞİM, SORUNU ÇÖZECEK OLAN SENSİN!
SEN BAKANSIN KARDEŞİM, SORUNU ÇÖZECEK OLAN SENSİN!
'LİSTEYİ GÖRDÜM BAZI BAKANLAR GİDİCİ'
54 İL VE KKTC
54 İL VE KKTC'DE FETÖ OPERASYONU
'ÇOK GÖZLÜ GÖK MAVİSİ' GÖZ KAMAŞTIRIYOR
İHLALLER NEDENİYLE BAZI ÜRÜNLERİ GERİ ÇEVİRİLİYOR
İHLALLER NEDENİYLE BAZI ÜRÜNLERİ GERİ ÇEVİRİLİYOR
EYYÜP AYDIN: ÜLKEDE İKİYÜZLÜLÜK PRİM YAPTI!
EYYÜP AYDIN: ÜLKEDE İKİYÜZLÜLÜK PRİM YAPTI!
HAVALİMANINA VALİZLE GELDİ, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
HAVALİMANINA VALİZLE GELDİ, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
ÜRETİM ARTINCA PATATESİN FİYATI DÜŞTÜ
ÜRETİM ARTINCA PATATESİN FİYATI DÜŞTÜ
KIRMIZI ET ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 7 ÖNEMLİ NOKTA
KIRMIZI ET ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN 7 ÖNEMLİ NOKTA
223 ASTSUBAY İÇİN GÖZALTI KARARI
223 ASTSUBAY İÇİN GÖZALTI KARARI
DİYARBAKIR’DA 800 YILLIK İNCİL VE İBRANİCE İŞLENMİŞ FERMAN ELE GEÇİRİLDİ
DİYARBAKIR’DA 800 YILLIK İNCİL VE İBRANİCE İŞLENMİŞ FERMAN ELE GEÇİRİLDİ
SAFRA KESESİNDEN 400 TAŞ ÇIKARILDI
SAFRA KESESİNDEN 400 TAŞ ÇIKARILDI
AV SEZONU KASIM’DA KAPANABİLİR
AV SEZONU KASIM’DA KAPANABİLİR
DEVLET BAHÇELİ
DEVLET BAHÇELİ'DEN BÜLENT ARINÇ'A TEPKİ: NE YAPSA BOŞ!
"İSTİFALARIN DEVAMI GELMEZ"
"İSTİFALARIN DEVAMI GELMEZ"
60 GÜNDE 60 BİN AKP
60 GÜNDE 60 BİN AKP'Lİ GİTTİ
İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
HDP
HDP'Lİ KULP BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE'DE 104 YILLIK SİPERLER BULUNDU
SUUDİ ARABİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN'DAN UMRE DAHİL TÜM ZİYARETLERE EK VERGİ
TERÖRİSTLER TARAFINDAN YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
TERÖRİSTLER TARAFINDAN YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
ERZURUM’DA BULUNDU!
ERZURUM’DA BULUNDU!
CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
SON DAKİKA... METEOROLOJİ
SON DAKİKA... METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ FIRTINA VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
9 BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
9 BELEDİYE BAŞKANI OLACAK
ÇORUM VE DENİZLİ ARASINDA LEBLEBİ SAVAŞI
ÇORUM VE DENİZLİ ARASINDA LEBLEBİ SAVAŞI
DENİZE DÜŞEREK ÖLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU TOPRAĞA VERİLDİ
DENİZE DÜŞEREK ÖLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTU TOPRAĞA VERİLDİ
HER SABAH AĞZINIZA BUNU KOYARSANIZ DİŞLERİNİZ BEMBEYAZ OLUR!
HER SABAH AĞZINIZA BUNU KOYARSANIZ DİŞLERİNİZ BEMBEYAZ OLUR!
CUMHURİYET
CUMHURİYET'İN 5 ESKİ YAZARI TAHLİYE OLDU...
TÜRKİYE LİSTEYE 34 ÜNİVERSİTE İLE GİRDİ!
TÜRKİYE LİSTEYE 34 ÜNİVERSİTE İLE GİRDİ!
BÜYÜKELÇİ VE DAİMİ TEMSİLCİ ATAMALARI YAPILDI
BÜYÜKELÇİ VE DAİMİ TEMSİLCİ ATAMALARI YAPILDI
TTYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI NARİN: TURİZMDEN 100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDEBİLİRİZ
TTYD YÖNETİM KURULU BAŞKANI NARİN: TURİZMDEN 100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE EDEBİLİRİZ
KADIN FUTBOLCULAR FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
KADIN FUTBOLCULAR FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
ALMANYA’DA OTOMOBİLLERDE SİGARA YASAĞI HAZIRLIĞI
ALMANYA’DA OTOMOBİLLERDE SİGARA YASAĞI HAZIRLIĞI
İSTANBUL HAVALİMANI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 320 BİN LİRALIK YILAN DERİSİ ELE GEÇİRİLDİ
7 YÜREKLİ GAZETECİ..
7 YÜREKLİ GAZETECİ..
SARAY
SARAY'DAKİ TOPLANTI ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME!
FARUK BİLDİRİCİ’DEN RTÜK BAŞKANI İÇİN ‘GÖREVDEN ÇEKİLME’ ÇAĞRISI
FARUK BİLDİRİCİ’DEN RTÜK BAŞKANI İÇİN ‘GÖREVDEN ÇEKİLME’ ÇAĞRISI
SKANDAL HUTBE MECLİS’E TAŞINDI
SKANDAL HUTBE MECLİS’E TAŞINDI
MİT TIR
MİT TIR'LARININ DURDURULMASI DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
ŞİFA BULMAK İÇİN MALATYA
ŞİFA BULMAK İÇİN MALATYA'YA GELİYORLAR
TURPU BİR GECE BEKLETİP SABAH AKŞAM İÇERSENİZ... ETKİSİ MÜTHİŞ
TURPU BİR GECE BEKLETİP SABAH AKŞAM İÇERSENİZ... ETKİSİ MÜTHİŞ
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI
KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN DUVARDA 440 ÇİFT AYAKKABI
ŞİŞLİ’DE DOĞAL GAZ BORUSU BÖYLE PATLADI
ŞİŞLİ’DE DOĞAL GAZ BORUSU BÖYLE PATLADI
BAKAN ERSOY
BAKAN ERSOY'DAN ARKEOLOGLARA 'İSTİHDAM' AÇIKLAMASI
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
DÜNYA SÜT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE
DÜNYA SÜT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE BULUŞACAK
TELEVİZYON HABERLERİNDE AKILLI İŞARETLER KULLANILACAK
TELEVİZYON HABERLERİNDE AKILLI İŞARETLER KULLANILACAK
MİLLİLERDEN GOL YAĞMURU
MİLLİLERDEN GOL YAĞMURU
O YOLLARDA HIZ LİMİTİ ARTIRILDI
O YOLLARDA HIZ LİMİTİ ARTIRILDI
NURDOĞAN HABER AKDENİZ
NURDOĞAN HABER AKDENİZ'İ ZİYARET ETTİ
KONYA
KONYA'DA YENİ OBRUK OLUŞTU
YEŞİLÇAM
YEŞİLÇAM'IN USTA AKTÖRÜ SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ
ERDOĞAN
ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİNDEN ARANAN ASTSUBAY ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
KAYIP ARANIYOR !!!
KAYIP ARANIYOR !!!
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
ORMANLAR
ORMANLAR 'TERMİNATÖR BÖCEKLERE' EMANET
KARADENİZ DAĞLARI LAVANTA KOKACAK
KARADENİZ DAĞLARI LAVANTA KOKACAK
738. SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ
738. SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
İDDİA: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE VE KABİNEYE REVİZYON GELİYOR
İDDİA: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE VE KABİNEYE REVİZYON GELİYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İÇİN TALİMAT VERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT İÇİN TALİMAT VERDİ
İL OLABİLECEK İLÇELER AÇIKLANDI! İŞTE İL OLABİLECEK 25 İLÇE!
İL OLABİLECEK İLÇELER AÇIKLANDI! İŞTE İL OLABİLECEK 25 İLÇE!
RANT ÇEVRELERİ RAHATSIZ OLDU, SALDIRIYORLAR !..
RANT ÇEVRELERİ RAHATSIZ OLDU, SALDIRIYORLAR !..
İSTANBUL
İSTANBUL'DA TARTIŞMALAR SÜRERKEN İSKİ 997 ARAÇ KİRALADI
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ASGARİ PRİM TUTARLARI ARTIRILDI
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ASGARİ PRİM TUTARLARI ARTIRILDI
TÜRKİYE
TÜRKİYE'NİN İLK SİYASİ PARTİSİ 96 YAŞINDA
CHP İL BAŞKANLARINDAN KAFTANCIOĞLU
CHP İL BAŞKANLARINDAN KAFTANCIOĞLU'NA DESTEK
AKŞENER
AKŞENER'DEN CANAN KAFTANCIOĞLU MESAJI
MUHABBET KUŞLARININ CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE SUNİ TENEFFÜS YAPTI
MUHABBET KUŞLARININ CAN ÇEKİŞTİĞİNİ GÖRÜNCE SUNİ TENEFFÜS YAPTI
TOPKAPI SARAYI DEVREDİLDİ
TOPKAPI SARAYI DEVREDİLDİ
Haber Yazılımı